Czy proces wdrożenia systemu Business Intelligence zawsze musi być długi i kosztowny? Jest to pytanie, które często zadają klienci, zainteresowani wdrożeniem systemu analityki biznesowej w swojej firmie. I pytanie to zadali sobie także członkowie zespołu Business Intelligence z JCommerce.

Po dokładnym przeanalizowaniu zagadnienia, udało się dojść do optymistycznego wniosku: nie, nie musi. Wymaga to jednak stworzenia rozwiązania uniwersalnego, które z jednej strony będzie zawierało zestaw standardowych narzędzi przydatnych w większości firm, a z drugiej strony umożliwi połączenie się z konkretną infrastrukturą klienta – a te mają bardzo zróżnicowane wymagania techniczne.

Qlik BI Box od JCommerce

W ten sposób powstał pomysł stworzenia pakietu gotowych aplikacji na bazie rozwiązań firmy Qlik, które będą pomagały w analizie najczęściej spotykanych w firmach procesów biznesowych. Podejście to umożliwiło wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań Qlik, które doskonale integrują się z różnymi źródłami danych, a także doświadczenia biznesowego specjalistów JCommerce, w zakresie najczęstszych wyzwań analitycznych w firmach. W ten sposób powstał produkt Qlik BI Box, dzięki któremu każdy klient może wybrać z gotowego katalogu aplikacji interesujące go narzędzia, które następnie zostaną szybko zasilone danymi z jego organizacji.

Jest to rozwiązanie typy „plug & play”, dzięki czemu można znacznie zredukować czas trwania wdrożenia (nawet do kilku dni), a co za tym idzie znacząco ograniczyć jego koszt. Oczywiście może pojawić się zarzut, że taka uniwersalna aplikacja nigdy nie będzie tak samo użyteczna jak stworzona od podstaw, zgodnie z konkretnymi potrzebami i wytycznymi klienta. Jednak zakres analiz, oferowany w ramach gotowych pakietów jest tak szeroki, że powinien zaspokoić potrzeby większości użytkowników. Poza tym pakiety Qlik BI Box opierają się na platformie firmy Qlik, dzięki czemu istnieje możliwość ich dalszego rozwoju zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta.

 

polski-przemysl-w-liczbach-ebook-jcommerce 800x600

 

Qlik BI Box można przetestować bezpłatnie na własnych danych biznesowych. W ramach demonstracji klient otrzymuje dwutygodniowy dostęp do panelu, w którym znajdują się wybrane przez niego aplikacje analityczne, do których podłączone są jego źródła danych. Sam proces wdrożenia podstawowego pakietu, który jest także demonstracyjnym zestawem aplikacji, trwa nie dłużej niż trzy dni. Jeśli natomiast aplikacje dostępne w ramach pakietów Qlik BI Box nie spełniają wszystkich potrzeb, możliwa jest również jego rozbudowa lub zbudowanie aplikacji od podstaw, zgodnie z wymaganiami i preferencjami klienta.

Na BI Box składają się m.in.:

 • Aplikacja Finansowa

Qlik BI Box - aplikacja finansowa

 • Aplikacja Kadrowa

Qlik BI Box - Aplikacja Kadrowa

 • Aplikacja Sprzedażowa

Qlik BI Box - Aplikacja Sprzedażowa

 • Aplikacja analizująca proces produkcji i magazynowania

Qlik BI Box - Aplikacja analizująca proces produkcji i magazynowania

 • Aplikacja analizująca aktywność profilu organizacji oraz jej konkurencji na portalu Facebook

Qlik BI Box - Aplikacja Facebook

 • Aplikacja analizująca aktywność profilu organizacji oraz jej konkurencji na portalu Twitter

Qlik BI Box - Aplikacja Twitter

 • Aplikacja analizująca aktywność profilu organizacji oraz jej konkurencji na portalach Facebook i Twitter

Qlik BI Box - Aplikacja Facebook i Twitter

 • Aplikacja analizująca profil organizacji na portalu YouTube

Qlik BI Box - Aplikacja YouTube

 • Aplikacja analizująca dane z systemu serwisowego JIRA

Qlik BI Box - Aplikacja JIRA

 • Aplikacja analizująca repozytoria przechowywane w GitHub

Qlik BI Box - Aplikacja GitHub

 • Aplikacja analizująca dane z Google Analytics

Qlik BI Box - Aplikacja Google Analytics

Dodatkowymi komponentami, o które można rozbudować dowolną z aplikacji, są dane pobierane z najpopularniejszych usług Google (Google Calendar, Google Drive, Google Sheets, Gmail), a także dane dotyczące kursów walut pobierane z serwerów Narodowego Banku Polskiego.

Qlik BI Box - Aplikacja Google Services

Qlik BI Box - Aplikacja NBP waluty

Aplikacje zostały zbudowane zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi tworzenia raportów i ekranów analitycznych. Poniżej przedstawię kilka przykładów, pokazujących ich możliwości.

Pierwszym przykładem jest raport pochodzący z aplikacji analizującej produkcję, konkretnie prace na poszczególnych zmianach (porannych i nocnych) wraz ze wskaźnikami, takimi jak efektywność, dostępność czy jakość. Raport uzupełniają także takie elementy jak np. akumulacja produkcji na poszczególnych zmianach w czasie.

Qlik BI Box - Aplikacja Zmiany

Kolejny raport, dotyczący absencji i urlopów, pochodzi z aplikacji kadrowej. Przedstawia on kilka podstawowych wskaźników powiązanych z tym obszarem, takich jak np. średni czas trwania absencji czy częstotliwość absencji w ujęciu miesięcznym, wraz z informacją, jak sytuacja wyglądała w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Oprócz tego istnieje możliwość analizy w czasie, z wykorzystaniem kilku podstawowych miar na wykresie słupkowym, wspieranym przez klasyczną tabelę.

Qlik BI Box - Aplikacja kadrowa - absencje

W aplikacji sprzedażowej dostępny jest m.in. raport przedstawiający potencjalną wartość obszaru, w którym można otworzyć punkty sprzedaży. Wykorzystuje on dane dotyczące gęstości zaludnienia oraz obszar, z którego istnieje możliwość dojazdu do określonej lokalizacji w wybranym przez użytkownika czasie.

Qlik BI Box - Aplikacja Goeoanaliza

Dowiedz się więcej o produktach Qlik. Przeczytaj mój artykuł: Narzędzie Qlik Sense Cloud, czyli analityka biznesowa w chmurze.

Autorem wpisu jest:
Szymon Serwin

Entuzjasta rozwiązań QlikView i Qlik Sense, pełniący w firmie JCommerce rolę konsultanta w obszarze Business Intelligence. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prywatnie fan muzyki w każdej postaci.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.