Microsoft przyzwyczaił nas do tego, że pod koniec roku ma miejsce premiera nowego produktu linii Dynamics NAV. Podobnie było na początku grudnia 2017, kiedy to zaprezentowano wersję NAV 2018. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz ostatni będziemy mieli do czynienia z klasycznym produktem dostępnym w modelu subskrypcyjnym (LaaS) i on-premise, a także równolegle – z produktem Dynamics NAV 365 (Tenerife). Zintegrowane środowisko chmurowe Partner Solutions Dynamics NAV 365 (czyli właśnie Tenerife), jako rozwiązanie kompleksowo wspierające biznes, będzie dostępne w wybranych krajach, nie znamy jednak jeszcze daty premiery w Polsce.

Ze względu na unifikację nazewnictwa kolejne wersje Microsoft Dynamics NAV będą oferowane już jako Dynamics 365. Klient natomiast nadal będzie mógł wybrać model wdrożenia, który będzie dla niego odpowiedni – czy będzie to chmura, czy rozwiązanie serwerowe. Jeśli natomiast chodzi o wersję NAV 2018 zmiany są kontynuacją wyznaczonej przez Microsoft ścieżki rozwoju w stosunku do Dynamics NAV i głównie dotyczą poprawy komfortu pracy użytkownika oraz integracji z innymi systemami.

Zadania użytkownika

Nowa funkcjonalność Zadania Użytkownika pozwala tworzyć alerty przypominające o zadaniach, które mają zostać wykonane. Użytkownik może tworzyć zadania zarówno dla siebie samego, jak i dla innych użytkowników, co bardzo ułatwia pracę zespołową. Podczas tworzenia zadania możliwe jest dodanie elementów (stron bądź raportów), które są potrzebne do wykonania danego zadania, bądź zawierają niezbędne informacje.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 1

Zapisy księgi pracowników

W zapisach dziennika głównego dodany został nowy typ kont i kont przeciwstawnych. Księgowanie zapisów z typem Pracownik powoduje tworzenie zapisów księgi pracowników. Możliwe jest również księgowanie/wyksięgowywanie płatności na konta z typem Pracownik.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 2

Image Analyzer

Rozszerzenie Image Analyzer jest rozbudowanym narzędziem do analizy obrazów. Korzysta z Computer Vision API for Microsoft Cognitive Services w celu wykrycia atrybutów obrazu dodawanych do kartotek zapasów lub kontaktów.

Pozwala na wykrycie między innymi płci i wieku osoby, typu zapasu, koloru. Dodatek bazuje na wcześniej zdefiniowanych atrybutach.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 3

Po włączeniu Image Analyzer badany jest każdy dodawany do zapasu bądź kontaktu obraz. Bazując na Confidence Score użytkownik ma możliwość wybrania interesujących go atrybutów.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 4

Synchronizacja z Power BI

Dynamics NAV 2018 oferuje nowe możliwości integracji z Power BI. Dzięki nowym kontrolkom można wyświetlać raporty z Power BI  na najczęściej używanych listach w Dynamics NAV. Użytkownik nie tylko może prezentować dane z Power BI, ale również filtrować dane w raportach, wybierając interesujące go rekordy.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 5

Dodatkowo, jeśli użytkownik korzysta z Azure Active Directory jako metody autentykacji połączenia z Power BI, nie musi ręcznie konfigurować połączenia. Wystarczy, że zaloguje się do Azure Active Directory, a konektor Dynamics NAV sam wykryje i utworzy połączenie.

Integracja z Quickbooks

Nowa wersja systemu umożliwia import i synchronizację plików płacowych Quickbooks. Dzięki temu dane takie jak daty, konta płacowe, opisy i kwoty są mapowane z odpowiednimi kontami księgowymi dla każdego konta płacowego.

Ulepszona integracja z Dynamics 365 dla sprzedaży

Dynamics NAV 2018 oferuje większe możliwości współpracy z Dynamics 365. Dzięki łatwemu procesowi konfiguracji można wymieniać dane dotyczące zamówień sprzedaży, dostępności zapasów, jednostek miar i walut. Użytkownik ma możliwość przeprowadzania pełnej synchronizacji już na etapie konfiguracji połączenia. Całość odbywa się w tle, bez przerywania aktualnej pracy.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 6

Nowe raporty Excel

Nowa funkcjonalność udostępnia predefiniowane raporty MS Excel. Po wygenerowaniu raportu do programu MS Excel mamy możliwość filtrowania danych w pliku. Po każdorazowym odświeżeniu danych następuje połączenie z Dynamics NAV, pobranie i uaktualnienie ich.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 7

Anulowanie faktur z wierszami planowania zlecenia

Dzięki nowym akcjom dostępnym dla zaksięgowanych faktur, użytkownik ma możliwość anulowania bądź poprawy zaksięgowanych dokumentów. System automatycznie tworzy odpowiednie dokumenty korygujące wraz z wierszami planowania zlecenia.

Zbiorcze księgowanie

W nowej wersji Dynamics NAV 2018 można zaznaczyć i zaksięgować kilka dokumentów z listy. Księgowanie zbiorcze działa dla zamówień, faktur i faktur korygujących.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 9

Poprawiony raport zmiany wymiarów globalnych

We wcześniejszych wersjach Dynamics NAV raport Zmień wymiary globalne wykonywany był w jednej dużej transakcji. Powodował tym samym blokowanie wszystkich wykonywanych czynności. Aktualnie raport działa w oparciu o poniższe zasady:

 • całe zadanie jest rozbijane na poszczególne tabele i uruchamiane w tle;
 • użytkownik może pracować na wszystkich tabelach, wyłączając tą, na której aktualnie zmieniane są wymiary;
 • w momencie wystąpienia błędu, kolejne uruchomienie procesu kontynuuje pracę w miejscu jego wcześniejszego przerwania.

Bezpośrednie księgowanie

Jeśli podczas korzystania z systemu zajdzie potrzeba dopisania dodatkowych kosztów albo opłat serwisowych do danego dokumentu sprzedaży bądź zakupu, a nie posiadamy tego zapasu w naszym katalogu, istnieje możliwość dodania danego zapasu bezpośrednio w wiersze i zaksięgowania przychodu na konkretne konto księgi głównej.

Podgląd i wydruk raportów

Nowe możliwości związane z raportami skupiają się na prezentacji treści. Użytkownik będzie miał możliwość wyświetlania faktur, deklaracji podatkowych, zestawień kontrolnych bezpośrednio w systemie. Nie będzie konieczne pobieranie plików.

W tym celu dodana została cała funkcjonalność wyświetlania treści raportów zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Obsługa danych będzie umożliwiała przeciąganie, przybliżanie stron i zaznaczanie elementów. Zaimplementowane zostały rozwiązania znane z produktów dedykowanych. Dodatkowo wydruki będzie można wykonywać bezpośrednio z przeglądarki.

Zestawienia sprzedaży powyżej 9999 pozycji

NAV 2018 obsługuje teraz zgłoszenia zestawień sprzedaży do UE, które przekraczają 9999 pozycji. Raport generowany jest do portalu Government Gateway.

Jak widać NAV 2018 nie wprowadza rewolucyjnych zmian, a raczej podąża wcześniej przyjętą ścieżką. Widzimy jednak wyraźnie, że główmy celem Microsoft jest przeniesienie ciężaru swoich produktów do chmury, a Dynamics 365 Tenerife jest tego potwierdzeniem.

Autorem wpisu jest:
Programista MS Dynamics NAV

Programista i tester systemów informatycznych klasy ERP. Specjalizuje się w rozwiązaniach firmy Microsoft. Od kilku lat zajmuje się wdrożeniami Microsoft NAV u klientów z Polski i zagranicy.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.