Firma Microsoft przyzwyczaiła nas do tego, że pod koniec roku ma miejsce premiera nowego produktu linii Dynamics NAV. Tak też się stało i w grudniu ubiegłego roku zaprezentowana została kolejna odsłona tego systemu. Światło dzienne ujrzała wersja Dynamics NAV 2018. Od momentu pojawienia się Dynamics NAV 2018 polscy użytkownicy z niecierpliwością oczekiwali na premierę polskiej wersji systemu. Oficjalna premiera miała miejsce we wrześniu.

Korzystając tej z okazji warto wspomnieć o nowościach, jakie pojawiły się wraz z nową wersją Dynamics NAV 2018. Wprowadzone zmiany są kontynuacją wyznaczonej przez Microsoft ścieżki rozwoju w stosunku do systemu, odnoszą się przede wszystkim do poprawy komfortu pracy użytkownika oraz integracji z innymi narzędziami.

Zadania użytkownika

Ta nowa funkcjonalność umożliwia tworzenie alertów przypominających o zadaniach, które mają zostać wykonane. Użytkownik może tworzyć zadania zarówno dla siebie, jak i dla innych osób. Dodatkowo w momencie tworzenia zadania możliwy jest wybór strony lub raportu, z którego dane zadanie korzysta, bądź z którym jest powiązane. Jednocześnie możliwe jest zbiorcze zarządzanie zadaniami użytkownika, w tym ich usuwanie, z wykorzystaniem dostępnych opcji filtrowania.

Zapisy księgi pracownika

W wierszach dziennika głównego dodany został nowy typ konta oraz konta przeciwstawnego o nazwie „Pracownik”. Księgowanie dziennika z typem „Pracownik” powoduje wygenerowanie zapisów księgi pracownika. Wspomniany typ konta pojawił się również w dzienniku płatności. Rozliczanie płatności odbywa się na podstawie zapisów księgi pracownika w polu „Nr dok. rozliczającego” w wierszu dziennika płatności lub poprzez wybranie akcji „Rozlicz zapisy”, dostępnej przy wybranym zapisie. Użytkownik ma także możliwość wycofania rozliczenia płatności poprzez kliknięcie przycisku „Cofnij rozliczenie zapisów” przy wybranym zapisie księgi pracownika.

Analiza obrazów

Wraz z wersją Dynamics NAV 2017 pojawiła się możliwość definiowania atrybutów dla zapasów i kategorii zapasów. Atrybuty pozwalały bardziej szczegółowo opisywać zapasy. W najnowszej wersji NAV Microsoft poszedł jeszcze dalej i w ramach interfejsu Computer Vision API for Microsoft Cognitive Services dostępne jest rozszerzenie funkcjonalne „Analiza obrazów”, które umożliwia wykrywanie zdefiniowanych atrybutów w obrazach dodawanych do zapasów i kontaktów. I tak w przypadku kontaktów (osoba kontaktowa) funkcja pozwala identyfikować płeć lub wiek osoby. W przypadku zapasów umożliwia identyfikację atrybutów, takich jak typ czy kolor – określa na przykład czy dany zapas to stół oraz, że jest w kolorze białym. Działanie funkcji polega na badaniu każdego dodawanego do osoby kontaktowej lub zapasu obrazu. Dzięki opcji natychmiastowego podglądu atrybutów, poziomu ufności oraz innych niezbędnych parametrów, użytkownik może zadecydować, jakie dalsze działania należy podjąć.

Raporty Power BI

Dynamics NAV 2018 oferuje nowe możliwości integracji z Power BI. Dzięki nim narzędzia analityki biznesowej są zawsze pod ręką. Dzięki nowym kontrolkom raporty z Power BI można wyświetlać na najczęściej używanych listach w systemie Dynamics NAV 2018. Użytkownik nie tylko może wyszukiwać i filtrować raporty poprzez wybieranie rekordów powiązanych z daną stroną listy, ale także obsługiwać je w trybie interaktywnym. Dodatkowo jeśli użytkownik korzysta z Azure Active Directory jako metody autentykacji połączenia z Power BI nie musi ręcznie konfigurować połączenia. Wystarczy, że zaloguje się do Azure Active Directory a konektor Dynamics NAV 2018 sam wykryje i utworzy dla niego połączenie.

Ulepszona integracja z Dynamics 365 dla Sprzedaży

Dynamics 365 dla sprzedaży to w pełni zintegrowane z systemem Microsoft Dynamics NAV rozwiązanie, wcześniej dostępne pod nazwą Dynamics CRM. Nowa wersja systemu Dynamics NAV 2018 oferuje większe możliwości współpracy z Dynamics 365. Dzięki łatwemu procesowi konfiguracji można wymieniać dane dotyczące zamówień sprzedaży, dostępności zapasów, jednostek miar i walut. Użytkownik ma możliwość przeprowadzania pełnej synchronizacji już na etapie konfiguracji połączenia. Całość odbywa się w tle, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przerywać swojej pracy.

W Dynamics NAV 2018 wprowadzono możliwość definiowania kodu sprzedawcy i kupującego dla kont użytkowników systemu. Zdecydowanie usprawnia to generowanie raportów marketingowych. Podczas tworzenia dokumentów sprzedaży lub zakupu, domyślnym kodem sprzedawcy lub kupującego będzie ten, który ustawiono na koncie użytkownika.

Zamówienia sprzedaży pobiera się z Dynamics 365 dla Sprzedaży, korzystając z funkcji produktów dopisanych. Umożliwia ona przeniesienie oraz automatyczne przekonwertowanie zamówienia sprzedaży do Microsoft Dynamics NAV 2018 poprzez mapowanie produktów do określonych zapasów i zasobów w Microsoft Dynamics NAV. Podczas przenoszenia zamówień, przenoszone jest również pole „Nazwa” i mapowane do pola „Zewnętrzny numer dokumentu” w zamówieniu zakupu w Dynamics NAV 2018. W nowej wersji produktu, długie opisy produktów i wierszy zamówień sprzedaży pobranych z Dynamics 365 dla Sprzedaży nie są już skracane, lecz przenoszone do systemu Microsoft Dynamics NAV 2018 jako dodatkowe wiersze zamówienia sprzedaży z typem „Komentarz”. Rozwiązanie umożliwia także pobranie faktur w walutach obcych z Microsoft Dynamics NAV do Dynamics 365 dla Sprzedaży.

Nowością jest również wydłużenie ciągów połączeń. Długość ciągu nie mogła wcześniej przekraczać 250 symboli. Obecnie, ciągi mogą zawierać nieograniczoną liczbę znaków.

Microsoft Dynamics NAV

Invoice Capture Service

Dla użytkowników oprogramowania do rejestracji faktur „Lexmark Invoice Capture Service”, w nowej wersji Dynamics NAV 2018 wprowadzono synchronizację dostawców, dzięki której można uzyskać lepsze wyniki w zakresie rozpoznawania dostawców przy pomocy tego oprogramowania.

Raporty Excel

W widoku głównym profilu Kierownika i Księgowego, Dynamics NAV 2018 dostępne jest na wstążce menu szablonów Excel. Umożliwia ono wyświetlenie listy szablonów Excel, spośród których użytkownik może wybrać i wydrukować prekonfigurowany raport.

Anulowanie i korygowanie zaksięgowanych faktur powiązanych ze zleceniem

W wersji Dynamics NAV 2018 uproszczono procedurę anulowania i korygowania zaksięgowanych faktur utworzonych na podstawie wierszy planowania Zlecenia. Dzięki temu wybranie akcji „Anuluj” lub „Koryguj” w zaksięgowanej fakturze jest wystarczające, żeby utworzyć fakturę korygującą. W tle zostaną wygenerowane automatycznie wiersze planowania zlecenia.

Ustawienia księgowania

Kolejną nowością w Microsoft Dynamics NAV 2018 jest usprawnienie w zakresie ustawień księgowania oraz powiadomień o brakujących ustawieniach księgowania. Istnieje możliwość skonfigurowania systemu w taki sposób, żeby wysyłał powiadomienia o brakujących ustawieniach księgowania już na etapie przygotowywania dokumentu. Dzięki temu użytkownik nie będzie musiał martwić się ich brakiem podczas księgowania. Wprowadzono oznaczenie obowiązkowych pól kont K/G, które należy ustawić tak, żeby zostały uwzględnione poszczególne scenariusze księgowań z określonymi parametrami księgowania. Na przykład, na stronie „Ustawienia księgowania zapasów” obowiązkowe konta zapasów oznaczono gwiazdką. Takie samo oznaczenie mają konta sprzedaży i zakupów na stronie „Główne ustawienia księgowania”. Z poziomu kartotek ustawień księgowania możliwy jest podgląd kont, dla których należy aktywować funkcje księgowania.

Opracowano inteligentny algorytm podpowiadający konta na listach ustawień księgowania. Aby uruchomić tę funkcję, wystarczy dodać kombinację wybranych grup księgowych i kliknąć przycisk „Sugeruj konta”. Zastosowanie algorytmu spowoduje przeprowadzenie analizy istniejących ustawień i zasugeruje użycie konta K/G z podobnymi ustawieniami. Jest to jedynie podpowiedź systemu i sugerowane dane można dostosować do swoich potrzeb.

W wersji Dynamics NAV 2018 wprowadzono także funkcje umożliwiające kontrolowanie usuwania ustawień księgowania. Użytkownik może sprawdzić, czy określone ustawienia księgowania istnieją i zostały użyte w systemie poprzez oznaczenie pola „Użyto w zapisach księgi”.

Zbiorcze księgowanie

W nowej wersji Dynamics NAV 2018 można zaznaczyć i zaksięgować kilka dokumentów z listy. Księgowanie zbiorcze działa dla zamówień, faktur i faktur korygujących.

Bezpośrednie księgowanie

Jeśli korzystając z programu zajdzie potrzeba dodania dodatkowych kosztów albo opłat serwisowych do danego dokumentu sprzedaży bądź zakupu, a nie posiadamy tego zapasu w naszym katalogu, istnieje możliwość dodania danego zapasu bezpośrednio w wierszach i zaksięgowania przychodu na konkretne konto księgi głównej.

Zmiana wymiarów globalnych

We wcześniejszych wersjach Dynamics NAV raport „Zmień wymiary globalne” operował w jednej dużej transakcji. Powodował tym samym blokowanie wszystkich czynności. Aktualnie raport działa w oparciu o poniższe zasady:

Zadanie jest przetwarzane równolegle i wykonywane dla każdej tabeli w formie oddzielnych, niezależnych zleceń realizowanych w tle.

Pozostali użytkownicy mogą pracować w trybie do odczytu na danych zawartych w tabelach, których nie obejmuje aktualizacja wymiarów globalnych. Należy jednak pamiętać, że wszystkie zmiany w tabelach znajdujących się na liście są zablokowane do momentu, aż zostaną całkowicie zaktualizowane.

Każde zadanie zakończone niepowodzeniem można uruchomić ponownie od miejsca, w którym wystąpił błąd. Dla przykładu, jeśli błąd wystąpił po przetworzeniu 95% rekordów, ponowne uruchomienie zadania spowoduje ukończenie pozostałych 5%.

 

Intrastat

W Microsoft Dynamics NAV 2018 wprowadzono usprawnienia w zakresie raportowania Intrastat, polegające na możliwości oznaczenia wymogu przygotowania raportów Intrastat. W tym celu należy ustawić domyślne typy transakcji dla standardowej sprzedaży i zakupów, a także zwroty sprzedaży i zakupów. Podczas wprowadzania dokumentu, który należy uwzględnić w raporcie Intrastat, system użyje domyślnych wartości dla typu transakcji z okna „Ustawienia Intrastat”. Aby zobaczyć błędne wiersze dziennika Intrastat, które należy skorygować przed wysłaniem, należy użyć raportu „Intrastat – lista kontrolna”. Po jego uruchomieniu, wyświetlą się szczegóły błędu, a także wszystkie wiersze lub tylko te zawierające błędy.

Zestawienia sprzedaży do UE

Microsoft Dynamics NAV 2018 obsługuje teraz zgłoszenia zestawień sprzedaży do UE, które przekraczają 9999 pozycji. W przypadku zgłoszenia tak obszernego raportu system generuje odpowiednie komunikaty i przesyła je do portalu Government Gateway. W oknie „Zapisy dziennika” widzimy wyniki zgłoszenia.

Integracja z QuickBooks

Dostępne w Dynamics NAV 2018 rozszerzenie „Import pliku płacowego Quickbooks” umożliwia import plików transakcji płacowych w formacie Quickbooks IIF. Dzięki niemu można zaimportować zgromadzone dane płacowe takie jak data, konta płacowe, opis czy kwota. Informacje są mapowane zbiorowo na odpowiednie konta księgowe dla każdego konta płacowego.

Fakturowanie zbiorcze z Microsoft Bookings

Firmy korzystające z aplikacji Bookings w pakiecie Office 365 mogą zbiorczo fakturować transakcje dotyczące rezerwacji. Dostępna w Dynamics NAV 2018 strona „Niezaksięgowane rezerwacje” zawiera listę zakończonych rezerwacji. Z listy można wybrać rezerwacje do zaksięgowania i utworzyć robocze faktury dla świadczonych usług.

Autorem wpisu jest:
ERP Consultant

Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Od wielu lat związany bezpośrednio z systemami klasy ERP. Posiada doświadczenie w implementacji i kastomizacji systemu u klientów.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.