Udostępniając kilka lat temu platformę Power BI, firma Microsoft rozszerzyła oferowane możliwości raportowania danych, dostępne do tej pory na platformie SQL Server Reporting Services (SSRS). To nowoczesne narzędzie, przystosowane do pracy zarówno w chmurze, jak i lokalnie, przez większość osób uznawane jest za sukcesora swojego starszego brata. Czym charakteryzują się oba rozwiązania i jakie są pomiędzy nimi najistotniejsze różnice? Czy SSRS zostanie całkowicie wyparte przez narzędzia Power BI?

W artykule znajdziesz informacje na temat tego:

 • Czym są SQL Server Reporting Services oraz Power BI.
 • Jakie usprawnienia zyskało SQL Server Reporting Services w wersjach z ostatnich lat.
 • Z jakich programów korzysta się podczas opracowywania raportów dla obu tych rozwiązań.
 • Jakie są istotne różnice między SSRS a Power BI.
 • Czy SSRS może zostać całkowicie wycofany z użycia.

SQL Server Reporting Services (SSRS) 

SQL Server Reporting Services jest rozwiązaniem do generowania raportów, opartym na serwerze lokalnym. Pierwsza wersja usługi została wydana przez Microsoft w 2004 roku, jest to więc bardzo dojrzałe rozwiązanie. Kolejne wydania współpracowały z SQL Server od wersji 2000. W czasach, w których usługi chmurowe nie były trendem, a wybór narzędzi do raportowania nie był tak duży, jak obecnie, SSRS zdobył bardzo dużą popularność. Po dziś dzień służy w wielu firmach jako podstawowe narzędzie do wizualizacji danych, przede wszystkim dla kadr managerskich.

Raporty stronicowane

Podstawowym typem raportów, który został spopularyzowany w Reporting Services, są tzw. raporty stronicowane (ang. Paginated Reports). Ich podstawową cechą jest możliwość automatycznego dostosowania wyświetlanej zawartości do wydruku poprzez jej podział na czytelne strony. Autorzy raportów mają bardzo dokładną kontrolę nad ich układem, dzięki czemu późniejszy druk bądź eksport do pliku PDF daje przejrzysty oraz – co najważniejsze – kompletny, jeśli chodzi o dane, rezultat.

Usprawnienia SSRS z ostatnich lat

Pomimo wdrożenia przez Microsoft usługi Power BI, SSRS jest wciąż rozwijanym produktem. W wersji Reporting Services 2016 został dodany zupełnie nowy portal webowy, zastępujący przestarzały już interfejs Report Manager. Umożliwia on dodawanie i udostępnianie użytkownikom metryk KPI, raportów mobilnych, raportów stronicowanych, skoroszytów Excel, a nawet plików z raportami Power BI (chociaż tych nie można bezpośrednio wyświetlać w portalu). Zmodernizowany do HTML5 został również silnik renderowania raportów, a także unowocześniono zestaw dostępnych kontrolek dla raportów stronicowanych, takich jak wskaźniki, wykresy oraz mapy. Wersja ta wprowadziła również wsparcie dla osadzania raportów stronicowanych oraz mobilnych na innych stronach sieciowych, przy użyciu iframe, wraz z możliwością przekazania parametrów w URL (tzw. tryb embedded).

W kolejnych wersjach dodano jeszcze kilka usprawnień, wśród których można wymienić:

 • dodawanie przez użytkowników komentarzy z załącznikami pod wybranymi raportami (od SSRS 2017),
 • REST API zgodne ze specyfikacją OpenAPI, dzięki któremu inne aplikacje mogą zarządzać zasobami SSRS za pośrednictwem protokołu HTTP (od SSRS 2017),
 • wsparcie hostowania bazy danych Reporting Services w usłudze bazodanowej Azure SQL Managed Instance (SSRS 2019),
 • możliwość łączenia raportów z zestawami danych w usłudze Power BI i publikowania ich na serwerze SSRS 2019,
 • wsparcie dla Azure Active Directory Application Proxy w celu łatwiejszego zabezpieczenia dostępu do serwera z poziomu aplikacji sieciowych.

The SQL Server - reporting services

Rysunek 1 Przykładowy widok panelu z listą raportów różnego rodzaju w aplikacji sieciowej serwera SSRS 2019

Power BI

Microsoft Power BI to nowoczesna platforma do analizy oraz wizualizacji danych. Pierwsza dostępna wersja rozwiązania sięga 2011 roku i była znana pod nazwą Project Crescent. Za początek obecnie znanej jej postaci można jednak uznać rok 2015, kiedy to publicznie została udostępniona usługa chmurowa o nazwie Power BI Service. Na temat Power BI często mówi się, że jest to tzw. samoobsługowe narzędzie Business Intelligence (ang. self-service BI). Jedną z głównych cech produktu jest prostota użytkowania, tak aby każda, nawet mniej zaawansowana osoba, mogła korzystać z podstawowych dobrodziejstw, jakie za sobą niesie analiza i wizualizacja danych w Power BI. Oprócz tworzenia i udostępniania raportów czy definiowania zestawów danych usługa chmurowa pozwala również na budowanie pulpitów nawigacyjnych (zwanych też kokpitami menadżerskimi) w oparciu o istniejące elementy. Dostęp do platformy jest możliwy zarówno przez przeglądarkę, jak i przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej oraz desktopowej.

the sql server reporting services

Rysunek 2. Poszczególne komponenty architektury Power BI pozwalają na podejście hybrydowe w zarządzaniu raportami organizacji.

Raporty Power BI

Usługa Power BI wprowadziła zupełnie nowy rodzaj raportów, do których budowy służy narzędzie Power BI Desktop. W porównaniu do raportów stronicowanych, posiadają one dużo większe możliwości prezentacji danych oraz interakcji. Pozwalają one w prosty sposób łączyć dane z wielu źródeł w jeden zbiór, ich odpowiednie przygotowanie do wyświetlenia oraz filtrowanie w trakcie korzystania z różnorodnych wizualizacji. Posiadają również wsparcie dla języka DAX (ang. Data Analysis Expressions), co dodatkowo rozszerza możliwości w zakresie kalkulowania i analizy danych.

Raporty Power BI mają również wbudowany mechanizm zabezpieczeń dostępu do danych na poziomie wiersza (ang. row-level security). Autor raportu może zdefiniować pewne role i filtry, dla których dane będą mogły zostać wyświetlone. Osoby, które nie będą miały przypisanej w usłudze roli w danym raporcie, nie będą mogły zobaczyć jego wyników.

Reporting services

Rysunek 3. Power BI Desktop pozwala na analizę danych oraz przygotowanie interaktywnych raportów Power BI w oparciu o dane pochodzące z wielu dostępnych rodzajów źródeł

Power BI Report Server

Oprócz usługi chmurowej platforma Power BI posiada również rozwiązanie na serwery lokalne. Power BI Report Server pozwala firmom na zarządzanie swoimi raportami bez konieczności umieszczania ich w chmurze. Można więc go uznać za bezpośredniego rywala Reporting Services. Co ciekawe, narzędzie to było wzorowane na swoim „starszym bracie” i w obecnej wersji zawiera praktycznie wszystkie funkcje, jakie posiada SSRS – w tym obsługę raportów stronicowanych oraz mobilnych. Dodatkowo pozwala m.in. na wyświetlanie w aplikacji sieciowej raportów Power BI oraz udostępnianie ich w trybie embedded.

Business Intelligence

Poznaj możliwości, jakie daje data storytelling w Business Intelligence!

Przeczytaj artykuł

Narzędzia stosowane przy projektowaniu raportów

W kontekście tworzenia nowych raportów zarówno użytkownicy SSRS, jak i Power BI, mają dostęp do kilku narzędzi. Każde z nich jest odpowiedzialne za opracowywanie raportów konkretnego rodzaju, dlatego ich znajomość może być wymagana na obu platformach:

 • Microsoft Report Builder – program przeznaczony do budowy raportów stronicowanych dla SSRS oraz Power BI. Pozwala na definiowanie źródeł i modeli danych, wizualizację przy wykorzystaniu kilkunastu możliwych kontrolek oraz wyświetlanie wynikowego raportu.
 • Microsoft Power BI Report Builder – odpowiednik Microsoft Report Builder, przeznaczony jednak do pracy z raportami stronicowanymi w Power BI Service. Budowa raportów jest niemal identyczna. Narzędzie pozwala jednak na połączenie się z Power BI Service, korzystanie ze zbiorów danych, dostępnych w tej usłudze, a także bezpośrednie publikowanie raportów.
 • SQL Server Data Tools – jest to dodatek przeznaczony dla środowiska programistycznego Visual Studio. Udostępnia kompleksowy zestaw funkcji do budowy baz danych SQL Server, analitycznych modeli danych, pakietów integracji danych oraz raportów stronicowanych. Sposób budowy samych raportów przypomina ten z Report Builder. Narzędzie to pozwala utrzymywać zestaw raportów, wraz z dzielonymi przez nie zbiorami danych, pod jednym projektem. Pozwala również na lepszą kontrolę samego kodu raportów, dlatego jest to narzędzie preferowane przez programistów.
 • Microsoft Power BI Desktop – służy do budowy interaktywnych raportów Power BI. Posiada intuicyjny interfejs, dzięki czemu opracowywanie mniej złożonych raportów nie wymaga od użytkownika dużego nakładu czasu na poznanie narzędzia. Warto wspomnieć, że program ten wydawany jest w dwóch wersjach – standardowej dla Power BI Service oraz tzw. zoptymalizowanej pod Power BI Report Server. Wybór odpowiedniej wersji jest bardzo istotny z racji tego, że nie wszystkie funkcje raportów w Power BI Service są wspierane w wersji serwerowej.
 • SQL Server Mobile Report Publisher – dzięki zestawowi gotowych elementów (mierniki, wykresy, mapy, siatki danych) oraz styli kolorystycznych pozwala w prosty sposób budować nowoczesne raporty, które są przeznaczone na urządzenia przenośne. Narzędzie pozwala na pracę z plikami Excel oraz współdzielonymi na serwerze SSRS lub Power BI zestawami danych. Dodatkowo udostępnia symulowane dane, co daje możliwość zaprojektowania raportu i podglądu wyników naszej pracy przed użyciem rzeczywistych informacji.

Microsoft SQL Reporting Services

Rysunek 4 Projektowanie raportu w oparciu o automatycznie symulowane dane w SQL Server Mobile Report Publisher

Najważniejsze różnice pomiędzy SSRS a Power BI

Dostępność platformy raportowania

Uruchomienie Reporting Services jest możliwe wyłącznie na serwerze lokalnym lub maszynie wirtualnej w chmurze. Power BI Service pozwala na zarządzanie raportami w ramach usługi SaaS (ang. Software-as-a-Service) dostępnej w chmurze. Gwarantuje to dużą dostępność i skalowalność rozwiązania. Nie pozbawia to jednak możliwości utrzymywania wszystkich bądź części raportów na własnych serwerach, na co pozwala osobny komponent platformy – Power BI Report Server. Ponadto użytkownicy Power BI mają możliwość dostępu do raportów przy użyciu portalu internetowego, narzędzi desktopowych, a także dedykowanej aplikacji mobilnej (Power BI Mobile). SSRS nie posiada dedykowanego rozwiązania na urządzenia mobilne.

Możliwości serwera lokalnego

Na pierwszy rzut oka serwery SSRS oraz Power BI Report Server wyglądają podobnie, oferując zbliżone możliwości. Na korzyść serwera Power BI przemawia jednak lepsze wsparcie dla raportów Power BI, pozwalające m.in. na wyświetlanie raportów oraz ustawianie dla nich harmonogramów odświeżania danych. W przypadku SSRS dostępne jest udostępnianie raportów Power BI, ale muszą one zostać pobrane przez użytkowników i wyświetlone w aplikacji Power BI Desktop. Podobna różnica występuje również z plikami arkusza kalkulacyjnego w formacie XLSX.

Licencjonowanie

SSRS, jako jeden z komponentów SQL Server, podlega identycznej zasadzie licencjonowania. Dostępny w wersjach Standard oraz Enterprise, wymaga odpowiedniej licencji, płatnej w oparciu o liczbę rdzeni na maszynie z serwerem (Core Based License) lub licencji typu Server + CAL (Client Access License). Ponieważ licencja na serwer obowiązuje w obrębie jednej maszyny, najczęściej środowisko SSRS jest instalowane jednocześnie z silnikiem SQL Server, na którym będzie działać. Pozwala to ograniczyć koszty do pojedynczej licencji, zamiast dwóch, gdyby serwer SSRS oraz SQL Server były rozdzielone. Warto tutaj dodać, że ze względów wydajnościowych zalecane jest utrzymywanie instancji SQL Server dedykowanej wyłącznie do obsługi Reporting Services.

Power BI Service posiada trzy rodzaje licencji per użytkownik.

 • Podstawowa – jest darmowa, ale pozwala na pracę z własnymi raportami, bez możliwości ich udostępniania innym osobom.
 • Pro oraz Premium Per User – są płatne, dają możliwość współdzielenia raportów oraz pulpitów nawigacyjnych.

Równolegle z licencjami dla użytkowników funkcjonują licencje dla całej organizacji – Standard oraz Premium (Per Capacity). Płatna licencja Premium oferuje dodatkowe funkcje, takie jak np. AI Insights. Pozwala także na dostęp do współdzielonych treści podpiętym użytkownikom z darmowymi licencjami (samo udostępnianie wymaga jednak wciąż płatnej licencji użytkownika). Instalacja lokalnej wersji Power BI Report Server również wymaga licencji Premium dla organizacji. Alternatywnie można skorzystać z licencji SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance.

Cykl wydawniczy dla aktualizacji

Power BI

Power BI jest dynamicznie rozwijanym produktem, dla którego aktualizacje wydawane są w dwóch cyklach: miesięcznym dla Power BI Service oraz trzy razy do roku dla wersji Power BI Report Server. Większość wspólnych, nowych funkcji oraz poprawek pojawia się najpierw w usłudze chmurowej, a dopiero po jakimś czasie w wersji serwerowej. Równolegle ze zmianami w samej usłudze wydawane są również nowe wersje narzędzi do tworzenia raportów. Użytkownicy powinni dbać o posiadanie Power BI Desktop w wersji odpowiadającej Power BI Service / Report Server.

SSRS

Inaczej wygląda sytuacja z SSRS – tutaj wydawane są kilka razy do roku drobne poprawki, natomiast dodatkowe funkcje pojawiają się z reguły wraz z nowymi wersjami serwera (np. SSRS 2016, 2017, 2019). Tempo zmian jest zatem dużo mniejsze niż w przypadku Power BI, co nie jest dobrą informacją. Jedynym plusem w takiej sytuacji może być brak potrzeby częstej aktualizacji narzędzi.

Jaki los czeka SSRS?

Nie ma niestety dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Można jedynie snuć przypuszczenia. Microsoft nadal inwestuje w rozwój SSRS, chociaż ilość zmian nie jest duża. Są to w większości przypadków jednak usprawnienia, które pozwalają nieco dogonić nowoczesny świat raportowania danych w rozwiązaniu, które ma już długą historię. Pomimo znacznej przewagi podstawowego obecnie rozwiązania Microsoftu do analizy i raportowania danych, jakim jest Power BI, oba produkty powielają dużo istotnych funkcji. (jak obsługa raportów stronicowanych oraz mobilnych, kontrola dostępu do raportów z poziomu serwera). Dla niektórych firm możliwości oferowane przez SSRS mogą być wystarczające.

Podczas wyboru pomiędzy Power BI oraz SQL Server Reporting Services w nowej organizacji zdecydowanie częściej polecanym rozwiązaniem będzie to pierwsze. Wyjątek mogą stanowić koszty licencyjne, które w pewnych konfiguracjach będą po prostu niższe w przypadku SSRS aniżeli Power BI. Nie należy również zapominać, że niektóre przedsiębiorstwa nadal korzystają z SSRS jako podstawowego narzędzia do raportowania, a pełne przejście na platformę Power BI może, choć nie musi, nieść za sobą pewne problemy.

Wszystko to pozwala przypuszczać, że SSRS w najbliższych latach nie zostanie, ot tak, rzucony przez Microsoft w kąt. Jednakże dystans dzielący to narzędzie i Power BI będzie się powiększał. Moim zdaniem ta różnica, plus konieczność utrzymywania dwóch narzędzi do raportowania, z czasem może wpłynąć na podjęcie decyzji o rezygnacji ze wsparcia dla starszego z rozwiązań.

Podsumowanie

Platforma Power BI zdecydowanie przewyższa SQL Server Reporting Services pod względem oferowanych możliwości. Bezpośredni konkurent w raportowaniu na lokalnym serwerze, jakim jest Power BI Report Server, posiada te same funkcje co SSRS, dodając do tego dodatkowe, m.in. wsparcie wyświetlania nowej generacji interaktywnych raportów Power BI. Oba rozwiązania dzielą między sobą wciąż wiele wspólnego, w tym część obsługiwanych typów raportów i narzędzi do ich projektowania. Pomimo tego, a także faktu, że SQL Server Reporting Services wciąż jest wspierany przez Microsoft, to Power BI jest przyszłościowym rozwiązaniem i w przeważającej liczbie scenariuszy będzie lepszym wyborem, jeżeli chodzi o raportowanie danych w organizacji.

Autorem wpisu jest:
.NET developer

Programista .NET, od kilku lat specjalizujący się w systemach Dynamics CRM / 365 CE w zakresie dostosowywania rozwiązań oraz integracji z innymi aplikacjami. Po godzinach miłośnik gry na instrumentach klawiszowych, fan gatunku science fiction oraz ogrodnik amator.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.