Firma Microsoft wychodzi naprzeciw swoim klientom i użytkownikom Microsoft Dynamics 365 Business Central, stale podnosząc jakość i wydajność swojego produktu. Aktualizacja wydania do wersji Wave 1 przyniesie przede wszystkim rozwiązania zwiększające produktywność użytkowników oraz przejrzystość przeglądania danych, a co za tym idzie – ułatwi podejmowanie strategicznych decyzji. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się najważniejszym z punktu widzenia użytkownika nowościom w systemie ERP.

Business Central – użytkownik w centrum

Firma Microsoft wsłuchuje się w głos najbardziej zainteresowanych, czyli użytkowników systemu, którzy korzystając z niego na co dzień, więc najłatwiej dostrzegają zarówno zalety, jak i obszary wymagające poprawy. Użytkownicy systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central mogą zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia za pomocą dedykowanej strony.

Co ciekawe, większość poprawek w nowej wersji została dodana właśnie na podstawie opinii zamieszczonych na tej stronie. Microsoft, tworząc kolejne aktualizacje, skupia się na pięciu podstawowych obszarach:

 • Serwis – zapewnienie wydajności, niezawodności bezpieczeństwa systemu,
 • Produktywność – zwiększenie efektywności użytkownika końcowego dzięki ciągłemu ulepszaniu interfejsu systemu, usprawnianiu wprowadzania danych oraz nowym funkcjom,
 • Rozszerzenia geograficzne – nowe wydania umożliwiają instalacje tłumaczeń w kolejnych językach, a dzięki najnowszej wersji także w wielu językach dla każdej instalacji systemu.
 • Narzędzia do migracji klientów – mechanizmy które pomagają szybciej i prościej przenieść klientów lokalnych (on-premise) do instalacji chmurowych (SaaS) – tzw. migration tools. W artykule skupimy się przede wszystkim na samym systemie i zmianach istotnych z punktu widzenia użytkownika.
 • Ulepszenia na podstawie opinii użytkowników – czyli wspomniane sugestie użytkowników, które w dużej mierze wpływają również na ich produktywność i łatwość pracy z systemem. To właśnie na tym punkcie skupimy się na potrzeby tego artykułu

Microsoft Dynamics 365 Business Central – co nowego?

1. Ulepszona nawigacja

System Business Central zyskał nowy dodatek, który uzupełnia ręczną nawigację w panelu głównym. Ikona menu typu ‘hamburger” lub skrót klawiaturowy „Shift-F12” pozwala na rozwinięcie strony z podziałem na wszystkie najważniejsze działy systemu. W momencie wpisywania danej frazy system nie filtruje wyników, lecz zamiast tego podświetla podpowiedzi, co widzimy na poniższym przykładzie:

Business Central

Gdy chcemy zmienić preferencje wyszukiwania, wystarczy nacisnąć klawisz Esc, który spowoduje zamknięcie pola Znajdź i usunięcie pola wartości. Ta zmiana znacznie przyśpieszy nowe wyszukiwanie lub przeglądanie bez zamykania strony.

2. Przyjęcie większej ilości towarów, niż planowano

Rozwiązanie to przewiduje możliwość przyjęcia od dostawcy więcej towarów, niż stanowi dokument zamówienia zakupu. Na stronie kody nadmiernego przyjęcia definiujemy dopuszczalną tolerancję nadmiernego przyjęcia dla wybranych zapasów lub dostawców. Tym samym istnieje możliwość wprowadzenia większej ilości w polu ilość do przyjęcia w zwolnionych zamówieniach zakupu i przyjęciach magazynowych.

Business Central

3. Szczegółowa konfiguracja dokumentów nabywcy i dostawcy

Firma, kontaktując się ze swoimi nabywcami bądź dostawcami, przesyła różnego rodzaju dokumenty do poszczególnych działów, a tym samym do różnych osób. Na przykład wyciągi bankowe trafiają do księgowych, zamówienia zakupu do specjalistów ds. sprzedaży itp. W nowej wersji system stawia na bardziej szczegółową konfigurację: umożliwia przypisanie określonych dokumentów do określonych kontaktów.

Business Central

4. Kontrola danych

Użytkownicy systemu często korzystają z funkcjonalności Otwórz w programie ExcelEdytuj w programie Excel. Są one bardzo pomocne i często wykorzystywane, jednak mają znaczący wpływ na obniżenie kontroli i nadzoru nad danymi w firmie. Zdarzało się, że dany pracownik edytował dane i zapisywał je lokalnie w pliku Exel. Użytkownicy Business Central zgłaszali również, że w ten sposób może dochodzić do eksportowania danych i ich kradzieży z firmy. Dzięki nowej aktualizacji administratorzy mogą wyłączyć te narzędzia poprzez dodanie lub usunięcie nowego zestawu uprawnień o nazwie D365 Excel Export.

Business Central - tabela

5. Korekta ilości do fakturowania podczas anulowania zamówienia

Częściowe przyjęcie / wydanie oraz fakturowanie zamówień to podstawowa czynność w wielu przedsiębiorstwach. Jest to również obszar, w którym często dochodzi do pomyłek. Dzięki aktualizacji użytkownik będzie mógł łatwo korygować ilość do fakturowania na zamówieniach poprzez anulowanie utworzonych z nich faktur. Pole ilość do fakturowania na zamówieniu pierwotnym będzie automatycznie zaktualizowane.

6. Cykliczne wiersze sprzedaży i zakupu

W biznesie bardzo częstym zjawiskiem są powtarzające się operacje sprzedaży lub kupna towarów czy usług. Umożliwiająca automatyzację tych procesów funkcja w systemie została więc rozszerzona o możliwość definiowania dla wybranych nabywców i dostawców cyklicznych wierszy sprzedaży lub zakupu. W momencie tworzenia zamówienia, użytkownik zobaczy automatyczną podpowiedź, czy dana operacja jest cykliczna. Jeżeli dany kontrahent ma zdefiniowanych więcej niż jeden wiersz sprzedaży lub zakupu, użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie w celu wyboru odpowiedniego wiersza.

Uwaga: funkcja działa jedynie z poziomu zamówienia zakupu poprzez wybranie akcji Nowy.

7. Anulowanie sesji

Po utworzeniu raportu, który zawiera dużo danych, może dojść do zablokowania lub opóźniania pracy innych użytkowników. Do tej pory w takiej sytuacji kontakt z administratorem IT, który anulował sesję, był jedynym sposobem na odblokowanie systemu. Zmuszało to użytkowników do kontaktu z pomocą techniczną w celu zlokalizowania i zakończenia sesji. W najnowszej wersji administrator będzie miał możliwość wglądu do aktywnych sesji i anulowania jednej lub kilku z nich, a użytkownicy nie będą musieli kontaktować się z działem IT.

8. Informacje o tabeli

W ramach aktualizacji utworzono nową stronę o nazwie “Informacje o tabeli”, dzięki której administrator może sprawdzić wielkość danych w tabelach, co ma znaczący wpływ na wydajność i optymalizację systemu. Pozwala ona zachować kontrolę nad ilością miejsca w bazie danych i dostarcza informacje o tym, jak szybko się ona powiększa. Dzięki temu uprawnieni użytkownicy mogą odpowiednio wcześniej przewidzieć zapotrzebowanie na określoną ilość miejsca dla bazy danych.

Nowa strona pokazuje:

 • Nazwę firmy
 • Nazwę tabeli
 • Numer tabeli
 • Liczbę rekordów
 • Rozmiar rekordu
 • Rozmiar

(KB)Dane są przedstawione dla wszystkich firm, dla których dana osoba ma uprawnienia SuperUser

Business Central

9. Powiadomienia o przepływach pracy

W dużych przedsiębiorstwach przepływy pracy mogą być nierzadko bardzo złożone. Przykładowo, wniosek o zatwierdzenie zamówienia zakupu przechodzi przez ręce kilkunastu pracowników. Aby upewnić się, iż wniosek zostanie przetworzony tak szybko jak to możliwe, ważne jest, aby wszyscy zaangażowani mogli być powiadamiani o jego statusie. Rozszerzona wersja przewiduje konfiguracje przepływów pracy w taki sposób, aby powiadamiać osobę wnioskującą o każdej zmianie zatwierdzenia, aż do ostatecznego zatwierdzenia wniosku.

10. Ulepszenia zaawansowanych filtrów

Warto jeszcze wspomnieć o istotnej zmianie z poprzedniej aktualizacji 2019 Wave 2, w której Microsoft dodał bardzo pomocne narzędzie, jakim jest zapisywanie najczęściej używanych filtrów, np. zakres dat w zamówieniach zakupu. Oznacza to, iż otwierając ponownie dokumenty zakupu, mamy do wyboru filtry, które sami stworzyliśmy i zapisaliśmy. Ta zmiana w znaczny sposób skraca czas ponownego wpisywania danych. W przypadku większej liczby zapisanych filtrów możemy przełączać się pomiędzy nimi, aby uzyskać dane, które nas interesują.

Podsumowanie

Przedstawione i opisane powyżej nowości w nadchodzącej aktualizacji Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Wave 1 to tylko niektóre, najważniejsze z punktu widzenia użytkowników i administratorów zmiany. Z pełną listą aktualizacji można zapoznać się na stronie firmy Microsoft.  Zachęcam do odwiedzania strony dla użytkowników Business Central, gdzie na bieżąco można śledzić nowe pomysły na ulepszanie systemu, jak również pozostawiać swoje opinie.

Autorem wpisu jest:
konsultant systemów ERP

Od 2010 roku związany z systemami klasy ERP. Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Posiada doświadczenie zarówno jako konsultant, jak i klient.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.