W ostatnim artykule podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami na temat zaufania, które według mnie jest kluczową wartością w rozwoju współpracy outsourcingowej. Tym razem chciałbym natomiast skoncentrować się na wyzwaniach związanych z budową zespołu projektowego.

Wyzwania przy budowie zespołu IT

W dobie migracji zasobów i pokolenia millenialsów na rynku pracy na pozór proste wyzwanie, jakim jest stworzenie kilkuosobowego zespołu programistów w określonym czasie, przysparza wielu firmom sporych trudności. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, nie będę ich wszystkich analizował, ponieważ chciałbym skoncentrować się na zaproponowaniu rozwiązania. Niemniej jednak w rozmowach, które przeprowadziłem z osobami odpowiadającymi za stworzenie tego typu teamów (PM-owie, Program Managerowie, Delivery Managerowie, Agile coach’e) często powtarzały się bardzo podobne problemy, a mianowicie:

 • nieskuteczne działania rekrutacyjne,
 • zbyt niskie doświadczenie i umiejętności kandydatów,
 • wygórowane oczekiwania kandydatów,
 • nieciekawe projekty i przestarzałe technologie, zniechęcające kandydatów.

Oczywiście nie można winić jedynie pracodawców o taki stan rzeczy. Nie da się ukryć, że rynek pracy w ciągu ostatnich lat przeszedł ogromną transformację i teraz to właśnie wykwalifikowani pracownicy dyktują warunki. Problemy z rekrutacją dotyczą nie tylko małych i średnich firm, czy przedsiębiorstw z sektorów mało atrakcyjnych dla programistów. Te same problemy mają czołowe firmy z branży IT, które między sobą konkurują o talenty, windując stawki, a także napędzając konkurencję w oferowaniu zachęt pozapłacowych, nieraz bardzo ekstrawaganckich.

Co w takim razie możemy więc zrobić skoro czas nagli, a zespół, który chcemy zebrać, w dalszym ciągu nie jest kompletny?

W pierwszej kolejności przychodzą na myśl rozwiązania doraźne, m.in. przesunięcia międzywydziałowe lub między projektami – oczywiście przy założeniu, że takimi zasobami w ogóle dysponujemy. Plusem tego rozwiązania jest bez wątpienia to, że korzystamy ze wsparcia doświadczonych i sprawdzonych pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że na czas trwania projektu pracownicy ci będą musieli przerwać dotychczasowe zadania, lub dzielić czas między nie, a nasz projekt. Możemy także rozważyć współpracę z uczelniami, lub rozpocząć projekty stażowe – zwłaszcza jeśli już mamy doświadczone zespoły, łatwiej będzie nam wyszkolić stażystów lub osoby z mniejszym stażem. Takie osoby po kilkunastomiesięcznej pracy w projektach komercyjnych stają się już w pełni wartościowymi pracownikami.

Mam oczywiście świadomość, że nie zawsze jesteśmy w stanie z takich możliwości skorzystać oraz, że nie wszystkie przynoszą natychmiastowe efekty.

Korzyści ze współpracy z partnerem IT

Kolejną opcją jest więc współpraca z agencjami pracy lub wyspecjalizowanymi partnerami outsourcingowymi, takimi jak JCommerce, którzy posiadają doświadczenie w dostarczaniu zespołów i specjalistów IT do różnorodnych projektów niezależnie od branży.

Postaram się wskazać, jakie korzyści płyną z takiej współpracy:

Jakość – bardzo szeroko rozumiana wartość, powinna być widoczna od samego początku w sposobie komunikacji, czasie reakcji na przedstawione zapotrzebowanie, elastyczności we współpracy, aż oczywiście po kompetencje i doświadczenie specjalistów, którzy będą realizować projekt.

Skalowalność – możliwość rozbudowy zespołu lub jego redukcji w stosunkowo krótkim czasie, żeby móc reagować na zmieniające się okoliczności i potrzeby.

Zapewnienie ciągłości działania – w przypadku nieprzewiedzianych długoterminowych nieobecności członków teamu możliwość zastępstwa osobami o tożsamych kompetencjach.

Zamiany – możliwość zmiany pracownika na życzenie klienta w przypadku zastrzeżeń merytorycznych do jego pracy.

Transfer wiedzy – w przypadku zakończenia projektu lub współpracy przekazanie kluczowej wiedzy zespołowi po stronie klienta, który przejmuje projekt.

Korzyści finansowe outsourcingu IT

Przy podstawowym bilansie korzyści nie należy oczywiście zapominać o kwestiach finansowych. Nie wystarczy tutaj jednak proste porównanie stawek godzinowych. Należy pamiętać o kilku dodatkowych aspektach, które tutaj są równie istotne, jeśli porównujemy koszty pracownika z umową o pracę, a pracownika outsourcowanego:

 • koszt 20 lub 26 dni płatnego urlopu;
 • koszt zwolnienia chorobowego, które 33 dni opłaca pracodawca, po tym czasie dopiero ZUS;
 • koszt szkoleń podnoszących kwalifikacje;
 • koszty benefitów;
 • koszty rekrutacji.

W przypadku współpracy outsourcingowej płacimy tylko za usługi w czystej postaci, bez kosztów dodatkowych, które bierze na siebie partner outsourcingowy.

Bez względu na to, czy posiadamy już doświadczenie w projektach outsourcingowych, czy też jest to dla nas wciąż obcy teren, aktualna sytuacja na rynku pracy i konkurencja, która nie zwalnia, powinny nas skłonić do rozważenia takiej możliwości. Jest to bez wątpienia szybki sposób na stworzenie w pełni operacyjnego zespołu, składającego się ze specjalistów wyspecjalizowanych w konkretnej, interesującej nas dziedzinie, do tego w bardzo krótkim czasie. Barierą może być natomiast nasza własna struktura organizacyjna, która może być nieprzygotowana na przyjęcie outsourcowanych zespołów. Nie jest to jednak problem nie do przejścia. W takim wypadku zawsze warto poruszyć ten temat z potencjalnym partnerem, który powinien przedstawić takie rozwiązania, które będzie można wprowadzić w projekcie, tak żeby zespół możliwie jak najlepiej dopasował się do naszej firmy i jej specyfiki.

Autorem wpisu jest:
Key Account Manager

Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku fizyka techniczna, od 4 lat związany ze sprzedażą rozwiązań IT, od 2 lat koncentruje się na rozwoju współpracy outsourcingowej w modelach Team Building, Team Leasing w technologiach JAVA, .NET, PHP, Front-End oraz platformach BI. Wyznaje zasadę, zgodnie z którą najważniejsze jest osiąganie celów biznesowych klienta, a dzięki temu „obie strony mogą wygrać". Prywatnie amator biegania i trekkingu.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.