Potrzeba wdrożenia infrastruktury chmurowej często wiąże się z konkretnymi oczekiwaniami po stronie klienta, jak lepsza skalowalność, konkurencyjność usług czy elastyczność w wyborze modeli licencjonowania. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się pod tym kątem platformie Azure, której rozwiązania pozwalają moim zdaniem sprostać wymaganiom większości firm i tworzyć wysoce dostępne oraz skalowalne rozwiązania.

Kiedy zdecydować się na chmurę

Najczęstsze powody przechodzenia na infrastrukturę typu cloud to przede wszystkim potrzeba rozwoju aplikacji lub systemu przy użyciu rozwiązania, które będzie można łatwo rozbudowywać, rozszerzać, a także maksymalnie uprości kwestie utrzymaniowe. Idealną sytuacją dla developera jest budowanie aplikacji w chmurze od podstaw. Niestety często spotykam się z sytuacją, że istniejąca już aplikacja, stworzona w dotychczasowym środowisku klienta, nie jest w stanie wykorzystać potencjału chmury i wymaga znacznych modyfikacji w celu dostosowania do środowiska chmurowego. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z aplikacją monolityczną, która nie posiada niezależnych komponentów, wymaganych przez mechanizm działania platform chmurowych. W jakich sytuacjach jednak warto rozważyć przeniesienie istniejących aplikacji lub środowiska do chmury?

Chmura – kiedy warto skorzystać z konsultacji

Jeśli chcemy chcemy skupić się na rozwoju samej aplikacji, a nie ciągłym rozwiązywaniu problemów sieciowych czy sprzętowych, wtedy chmura będzie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Nie zawsze jednak najlepszym pomysłem jest samodzielna migracja do chmury. Jeśli nie mamy doświadczenia w zakresie rozwiązań chmurowych, warto rozważyć zaangażowanie partnera mającego doświadczenie we wdrażaniu tego typu usług, np. w ramach outsourcingu IT.

Warto skorzystać z konsultacji, kiedy:

 • Potrzebujemy analizy, które rozwiązania można przenieść do chmury. Może się zdarzyć, że prace związane z przeniesieniem danej aplikacji będą wymagały większych modyfikacji, co wpłynie na koszty.
 • Potrzebujemy pomocy w oszacowaniu kosztów.
 • Potrzebujemy określenia zakresu usług dla naszego rozwiązania.
 • Chcemy zaplanować użycie rozwiązania w sytuacji, gdy ma być dostępne w wielu lokalizacjach.

Dostawca lub partner zapewni dostęp do usługi bez względu na to, w jakiej lokalizacji klienci będą z niej korzystali. Platforma Azure posiada aż 54 regiony dostępne w 154 krajach. To najwięcej ze wszystkich dostawców usług chmurowych.

Zobacz webinar: Możliwości wykorzystania platformy Azure w biznesie

Infrastruktura chmurowa od Azure

Obecnie firmy mogą wybierać spośród wielu rozwiązań globalnych dostawców usług chmurowych, takich jak Amazon, Microsoft czy Google. W tym artykule przyjrzymy się ofercie od Microsoftu, który jest dostawcą usługi Azure.

Jakie korzyści oferuje platforma Azure?

 1. Możliwość skorzystania z natywnych usług chmurowych

Wdrożenie usług chmurowych całkowicie eliminuje kwestię utrzymania serwerów w przypadku usługi Platform as a Service. Klient decydujący się na Azure, zyskuje dzięki temu wysoce dostępne, skalowalne usługi, a dostawca bierze na siebie odpowiedzialność za ich poprawne działanie.

 1. Możliwości tworzenia rozwiązań aplikacji webowych

Jedną z możliwości jest użycie usługi AppServices, dzięki czemu proces CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) jest znacząco uproszczony. Usługa ta daje możliwość łatwego skalowania aplikacji i jej monitorowania. Innym bardzo przydatnym rozwiązaniem jest usługa AKS (Azure Kubernetes Service), wykorzystująca kontenery docker do budowy architektury w oparciu o klastry. Pozwala to na wysoką skalowalność wykorzystywanej usługi.

Kubernetes AKS Microsoft Azure

 1. Możliwość wyboru bazy SQL w zależności od naszych potrzeb

W przypadku Azure SQL Database mamy możliwość wyboru odpowiedniej wersji bazy w zależności od naszych potrzeb. Dostępne są pakiety Standard oraz Premium. Istnieje możliwość wyboru modelu, w którym baza będzie się skalowała w zależności od obciążenia. By wybrać odpowiedni model i oszacować przybliżoną cenę Azure SQL Database, warto skorzystać z konsultacji partnera outsourcingowego.

 1. Podejście serverless

Usługa serverless pozwala na hostowanie kodu serwerowego bez fizycznego posiadania serwera. Microsoft na przykład udostępnia tę usługę pod nazwą AzureFunctions. Dzięki temu nie trzeba wykupować dostępu do serwera, aby zlecać wykonanie danego zadania do chmury. Nie ma także potrzeby inwestowania w maszynę wirtualną. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że płacimy tylko za zużycie, czyli czas wykorzystania zasobów, gdyż jest to usługa wyzwalana przez określone zdarzenia (event-driven). Takie rozwiązanie zapewnia również dobrą integrację z pozostałymi komponentami chmury, jak LogicApp. Wykorzystanie tej usługi jest przydatne w kontekście architektury – wykorzystujemy tu niezależny, skalowalny komponent poprzez przeniesienie go do AzureFunctions.

 1. Lepszy monitoring wydajności

Azure zapewnia zaawansowany monitoring wydajności aplikacji i tworzenie statystyk operacji, pozwala także wysyłać alerty o sytuacjach krytycznych, np. poprzez usługę ApplicationInsights. Pozwala ona mierzyć czasochłonność operacji, co jest bardzo użyteczne dla administratorów i programistów. ApplicationInsights monitoruje kondycję aplikacji, np. wybranej aplikacji webowej. Administratorzy mają także możliwość zdefiniowania alertów wysyłanych w sytuacjach krytycznych – np. powiadomienia mailowego do konkretnej osoby, dotyczącego funkcjonowania aplikacji na platformie Azure.

Microsoft Application Insight

Monitoring aktywności Azure

 1. Bezpieczeństwo

Dostępne usługi w ramach platformy Azure od samego początku spełniają wymogi bezpieczeństwa. Zyskujemy możliwość szyfrowania naszych danych, konfigurowania firewalla, definiowania ograniczeń dostępu do zasobów, np. poprzez Azure Active Directory. Poprzez Security Center jesteśmy w stanie monitorować stan bezpieczeństwa aplikacji, a dzięki usłudze Advisor otrzymamy informacje o niezabezpieczonych obszarach aplikacji i zaistniałych incydentach.

Azure security monitoring

 1. Integracja z systemami zewnętrznymi

Azure umożliwia również integrację z innymi aplikacjami, poprzez wykorzystanie wspomnianej już wcześniej usługi Logic App. Działa ona podobnie do Microsoft Flow. Za pomocą Logic App można połączyć aplikacje, które mają istotne znaczenie dla działalności firmy. Pozwala to zautomatyzować przepływy pracy i tym samym oszczędzić czas pracowników. Przykładowo, można ustawić powiadomienia, które będą automatycznie wysyłane przy wykorzystaniu Office 365 za każdym razem, gdy w jednym używanych z systemów czy aplikacji wystąpi określone zdarzenie.

Azure LogicApp

 1. Centralny dostęp do usług

Wybierając Azure, zyskujemy dostęp do portalu, z którego poziomu możemy zarządzać wszystkimi usługami i serwerami. Bez względu na to, czy chcemy skorzystać z rozwiązań Internetu Rzeczy, blockchaina czy Active Directory, mamy dostęp do wszystkich usług z jednego miejsca.

Sprawdź: Słowniczek pojęć Azure

Podsumowanie

Chmura Azure to rozwiązanie skalowalne i elastyczne. W przystępny sposób pozwala dostosować usługę i koszty do potrzeb klienta, dzięki takim usługom, jak np. Platform as a Service, Azure Functions czy ApplicationInsights. Zanim zdecydujemy się na określone usługi w ramach oferty, warto skorzystać z pomocy doświadczonego partnera, który pomoże przeprowadzić analizę przedwdrożeniową i wstępnie oszacuje koszty związane z przeniesieniem infrastruktury do chmury.

Poznaj naszą ofertę: Transformacja cyfrowa

Autorem wpisu jest:
Marcin Niesyn

Na co dzień biorący czynnie udział w realizacji projektów dla klientów. Pracuje w zawodzie ponad 10 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących aplikacji webowych. Po godzinach karateka, pływak, tata.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.