Uproszczenie procesów biznesowych, wyeliminowanie nadmiaru dokumentacji w formie papierowej i sprawna integracja systemów informatycznych – to główne cele, którym miało sprostać nowe, zintegrowane narzędzie informatyczne klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Wdrożone rozwiązanie miało objąć swoim zasięgiem takie działy firmy jak: Sprzedaż, Produkcja, Magazyny, Zakupy, Reklamacje, Księgowość oraz IT.

Równolegle z wdrożeniem nowego narzędzia ERP miały zostać zintegrowane wszystkie systemy informatyczne wykorzystywane dotychczas w firmie – system kadrowo-płacowy, pakiet biurowy Microsoft Office i system obiegu dokumentów Microsoft SharePoint.

W rezultacie firma Conhpol zdecydowała się na wdrożenie Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 – kompleksowego systemu klasy ERP do efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Microsoft Dynamics NAV okazał się systemem szytym na miarę naszych potrzeb. Usprawnienie poszczególnych obszarów firmy wynikające z wdrożenia kompleksowego rozwiązania przyczyniło się do wzrostu efektywności pracy i możliwości jej dalszego rozwoju.

Henryk Konopka, Prezes Conhpol

Wdrożenie – zakres prac i rozwój dodatkowych funkcjonalności

Prace implementacyjne trwały rok i zakończyły się w październiku 2014 roku. Projekt obejmował wszystkie obszary działalności firmy i zakładał pełną integrację procesów biznesowych związanych z prowadzoną działalnością. Wdrożony system klasy ERP – Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 – objął wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa: Sprzedaż, Zakupy, Produkcję, Magazyny, Reklamacje, Księgowość i IT.

Conhpol MS Nav

Pełne monitorowanie procesów produkcyjnych w Conhpol dzięki Microsoft Dynamics NAV

Kluczowym elementem wdrożonego systemu ERP jest moduł planowania i kontroli produkcji dostarczający szereg dodatkowych interfejsów, które umożliwiają szybką rejestrację wykonanych operacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, automatyczne tworzenie dokumentów zużycia, rejestrację pakowania (wraz z automatycznym drukowaniem etykiet – jednostkowych i zbiorczych) oraz przyjęcia wyrobów do magazynu. Ponadto został przygotowany portal B2B dla klientów firmy Conhpol, który umożliwia m.in. składanie zamówień, śledzenie statusu zamówienia i przebiegu produkcji zamówionego asortymentu, pobieranie dokumentów w formie elektronicznej (.csv, .xml, .pdf) oraz kontrolę zobowiązań.

Co więcej, firma JCommerce przeprowadziła integrację systemu Dynamics NAV z serwisami firm kurierskich (DHL, GLS), co pozwala na tworzenie i nadawanie przesyłek kurierskich z poziomu zaksięgowanych wydań magazynowych. Dodatkowo, w obszarze magazynu została stworzona aplikacja mobilna w technologii .NET na terminal mobilny Motorola, która umożliwia mobilną obsługę wszystkich operacji magazynowych (przyjęcia, wydania, przesunięcia).

Wdrożone rozwiązanie zostało dostosowane do wymagań i specyfiki działalności firmy Conhpol we wszystkich obszarach, dzięki czemu uzyskano znaczne usprawnienie procesów biznesowych.

Korzyści biznesowe – czyli jak usprawniła się praca poszczególnych działów

Cele wdrożenia systemu zrealizowane zostały nie tylko dzięki standardowym funkcjonalnościom dostępnym w Microsoft Dynamics NAV. Na potrzeby indywidualnych wymagań użytkowników systemu firma JCommerce zaprojektowała i zaimplementowała moduły, które zapewniły wygodniejszą i bardziej efektywną pracę.

Usprawnieniu uległy wszystkie obszary działania Conhpol.

W procesie zarządzania dokumentacją nastąpiło skrócenie czasu rejestracji i wyeliminowanie podwójnej ewidencji dokumentów. Dotychczas większość dokumentów była wprowadzana co najmniej do dwóch niezależnych systemów. Po wdrożeniu Microsoft Dynamics NAV każdy wprowadzany jest tylko raz i automatycznie dostępny dla wszystkich użytkowników zaangażowanych w dany proces.

Dla zapewnienia ewidencji z dokładnością do rozmiarów obuwia, a jednocześnie maksymalnego uproszczenia rejestracji, odpowiednio dostosowany został interfejs obsługi. Wprowadzono udogodnienia, które pozwalają w jednym wierszu umieścić informacje dla każdego z rozmiarów danego wyrobu. Rozwiązanie to zostało też wykorzystane w raportach, które stały się bardziej czytelne, a zarazem mniej obszerne. Kluczowi klienci uzyskali też bezpośredni dostęp do systemu przez portal B2B, w którym mogą samodzielnie wprowadzać zamówienia oraz na bieżąco kontrolować ich realizację, a nawet zlecać wysyłkę.

Conhpol MS-Dynamics korzysci

Automatyzacja procesu składania i realizacji zamówień

W obszarze Zakupów usprawnienia objęły automatyzację procesu składania i realizacji zamówień zakupu surowców i towarów handlowych. Efektywność planowania zakupów uległa znacznej poprawie dzięki rozbudowanym mechanizmom analizy zapotrzebowania. Pozwoliły one wygenerować gotowe do realizacji zamówienia zakupu na podstawie planowanej produkcji oraz sprzedaży i z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych. Wyeliminowało to ręczne wprowadzanie dużej ilości zamówień oraz pozwoliło planować zakupy surowców do produkcji i towarów w odpowiednich ilościach.

Natomiast Dział Produkcji zyskał możliwość planowania i monitorowania procesów produkcyjnych. System ERP dostarczył bowiem szereg dodatkowych interfejsów umożliwiających zatwierdzanie kolejnych faz produkcji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, automatyczne tworzenie dokumentów zużycia, rejestrację pakowania oraz zgłaszania produkcji.

Z kolei w obszarze Magazynów wprowadzono procedury planowania stanów magazynowych w oparciu o zdefiniowane stany minimalne i bieżące zapotrzebowanie produkcji. Stworzona została również dedykowana aplikacja mobilna na terminal Motorola, dzięki której możliwa jest mobilna obsługa wszystkich operacji magazynowych, takich jak przyjęcia, wydania i przesunięcia. Procesy te skróciły się o ok. 30%. Dodatkowo zaimplementowana została funkcjonalność ewidencji opakowań zbiorczych dla wyrobów i towarów, co przy automatyzacji procesu pakowania i etykietowania w końcowej fazie produkcji pozwala uprościć obsługę magazynu oraz ewidencjonować wyroby w takiej formie, w jakiej będą wysyłane do klienta.

W dziale Sprzedaży nastąpiło diametralne przyspieszenie procesu ofertowania – nawet do 90%. Zautomatyzowane zostało fakturowanie oraz tworzenie dokumentów wysyłkowych dzięki integracji Microsoft Dynamics NAV z programami firm kurierskich DHL i GLS.

W obszarze Księgowości zautomatyzowano z kolei cały proces księgowania, a w szczególności proces księgowania list płac dzięki integracji nowego rozwiązania ERP z systemem kadrowo-płacowym. Wprowadzono funkcjonalność automatycznego generowania przelewów i import wyciągów z systemów bankowych. Bieżąca informacja biznesowa, np. wynik zaksięgowanych dokumentów, jest teraz automatycznie odzwierciedlona w zapisach księgi głównej, rozrachunkach, ewidencji VAT, a wybrane dane można wyeksportować do powszechnych aplikacji biurowych – Microsoft Word czy Excel.

Udostępniony kontrahentom interfejs, zarówno w wersji webowej i mobilnej, umożliwia użytkownikom utworzenie zamówienia, sprawdzenie dostępności produktów, weryfikację stanu realizacji zamówienia, pobranie dokumentów dotyczących zrealizowanych transakcji w formie elektronicznej. Z kolei dostęp do aktualnego katalogu wyrobów, zawierającego takie dane jak zdjęcia, parametry zapasu czy katalogi tematyczne, zapewnia dedykowana aplikacja webowa – Fotoalbum.

Patrząc globalnie, główne korzyści, jakie odnieśliśmy dzięki wdrożeniu Microsoft Dynamics NAV, to poprawa sprawności działania organizacji w zakresie planowania, ewidencji, monitorowania i rozliczeń w głównych obszarach działalności firmy. Conhpol stał się też bardziej ekologiczny, ponieważ ograniczyliśmy wydruki papierowe, wprowadzając elektroniczny obieg dokumentów. Liczne, dodatkowe moduły i funkcjonalności, będące rozwinięciem standardowego wdrożenia systemu, przyczyniły się do zdecydowanej poprawy dostępu do informacji wewnątrz organizacji oraz pozwoliły na zbudowanie profesjonalnego wizerunku naszej firmy w oczach kontrahentów. Zyskaliśmy też coś jeszcze. Obecnie jesteśmy postrzegani nie tylko jako producent obuwia idący z duchem czasu, ale również jako firma korzystająca z nowoczesnych rozwiązań IT.

Henryk Konopka, prezes w Conhpol

O firmie Conhpol

Conhpol to producent wysokiej jakości stylowych butów ze skóry i dynamicznie rozwijająca się sieć salonów obuwniczych. Firma opiera swoje produkty na najwyższych jakościowo materiałach i komponentach wytwarzanych wyłącznie w krajach Unii Europejskiej i spełniających restrykcyjne normy UE. Działając od 1978 roku, Conhpol posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu obuwia, dzięki czemu zdobył pozycję lidera na polskim rynku obuwniczym.

Produkcja butów Conhpol odbywa się w czterech zakładach zlokalizowanych na terenie Polski. Każdy z nich zorientowany jest na inne typy obuwia, spełniając najwyższe wymogi technologiczne. W ciągu ośmiu godzin firma wytwarza około 1500 par butów.Conhpol współpracuje z wieloma krajami: Włochami, Anglią, Irlandią, Emiratami Arabskimi, Kanadą, Niemcami, Austrią, Belgią, Holandią, Hiszpanią, Francją, Rosją, Katarem, Finlandią, Norwegią, Indiami, Arabią Saudyjską, Węgrami, Izraelem, Australią, Nową Zelandią, Ukrainą, Białorusią, Rumunią, Czechami, Słowacją, Litwą, Łotwą, Estonią, Bułgarią, Iranem, Armenią, Azerbejdżanem, Mongolią, Mołdawią, Kazachstanem i Kuwejtem. Kontrahenci mogą otrzymać na życzenie certyfikat jakości EAC oraz świadectwo pochodzenia, autoryzowane przez Krajową Izbę Gospodarki.

Autorem wpisu jest:
ERP Technical Expert

Od 1995r. związany z projektowaniem baz danych i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W swoim dorobku zawodowym posiada udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych systemów klasy ERP, pełniąc funkcje analityka, konsultanta, projektanta, programisty i kierownika projektów.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.