Internet Rzeczy nabiera wyraźnie skali, a połączone ze sobą urządzenia zaczynają tworzyć ogromne ekosystemy informatyczne, w których każdy węzeł zbiera informacje, będące coraz cenniejszym surowcem, napędzającym gospodarkę. Gadżety, takie jak wearable devices, oczywiście wciąż przyciągają uwagę, ale dzisiaj naprawdę interesujące rzeczy dotyczące IoT, dzieją się w przemyśle.

Entuzjaści Internetu Rzeczy przekonują, że jest to rozwiązanie, które jest czymś znacznie więcej niż tylko trendem technologicznym. I podają mocne argumenty. W ciągu najbliższych 40 lat musimy podwoić produkcję rolną, żeby wyżywić rosnącą populację świata. Jednocześnie już dzisiaj należy zmniejszyć generowane przez rolnictwo zużycie paliwa, wody, a także pestycydów. Bez technologii jest to zadanie niewykonalne. IoT może być odpowiedzią na wiele problemów, ale biznes – zwłaszcza przemysł – idzie krok dalej. Dzisiaj przedstawiciele firm z każdej niemal branży zadają pytanie: jak my możemy korzystać z IoT?

Ale zacznijmy od początku. W jaki sprzęt trzeba zainwestować, żeby móc przenieść swoją firmę na wyższy poziom cyfrowej transformacji poprzez wykorzystanie IoT? Jak mawiają Amerykanie: IoT is not about solutions, it’s about evolution. Co oznacza, że IoT nie da się po prostu zaprojektować i zaimplementować. Bo w dużej mierze jest to sieć stale doskonaląca się, która rośnie, rozwija się i może coraz więcej.

Fazy ewolucji IoT w firmie

Firma zainteresowana wykorzystaniem Internetu Rzeczy musi więc przygotować się na trzy podstawowe fazy:

All things sensing – każde urządzenie, które wykorzystujemy musi zostać wyposażone w odpowiednie sensory, które będą zbierać dane istotne z punktu widzenia konkretnego procesu, a także czipy umożliwiające transmisję danych. To jest początek IoT.

All things connected – co oczywiste wszystkie te urządzenia muszą być połączone za pomocą infrastruktury, która będzie wydajnie przesyłać wszystkie zbierane dane.

All things intelligent – urządzenia muszą być inteligentne, co oznacza, że dane nie mogą być przesyłane tylko w jednym kierunku. Każde urządzenie musi się uczyć, jak działać optymalniej i jak przesyłać dane w sposób bardziej inteligentny. Tutaj kluczowe są technologie analizy danych, takie jak Artificial Intelligence czy machine learning, które umożliwią automatyzację działań optymalizacyjnych.

Dopiero po skutecznym przeprowadzeniu firmy przez wszystkie te fazy można mówić o sukcesie wdrożenia IoT. A to samo w sobie jest jedynie kolejnym etapem ciągłej cyfrowej transformacji, ponieważ Internet Rzeczy wdrożony w firmie z sukcesem, otwiera przed nią zupełnie nowe perspektywy działania i zupełnie nowe możliwości.

Connection

Internet Rzeczy nie jest jednak możliwy bez odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Niestety dostępne dzisiaj technologie transmisji danych i służąca do tego infrastruktura narzuca na rozwój IoT pewne ograniczenia. Industrial IoT produkuje przemysłowe ilości danych, a wykorzystywane komercyjnie technologie nie są jeszcze przygotowane na taką ich ilość.

Jedną z technologii, która prawdopodobnie umożliwi dynamiczny rozwój masowego i przemysłowego IoT jest sieć 5G. Póki jednak technologia ta nie wejdzie do komercyjnego użytku, najsensowniejszym rozwiązaniem są sieci prywatne, czyli narrow-band IoT. Jest to wąskopasmowa technologia radiowa przeznaczona do Internetu Rzeczy (IoT), która sprawdza się przede wszystkim w fabrykach.

Narrow-band IoT

NB-IoT wykorzystuje technologię Low Power Wide Area Network (LPWAN), czyli standard technologii radiowej opracowany w celu umożliwienia łączenia dużej liczby urządzeń i usług za pomocą komórkowych pasm telekomunikacyjnych. NB-IoT koncentruje się szczególnie na zapewnieniu zasięgu w zamkniętych, ograniczonych pomieszczeniach (takich jak fabryki), charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, oszczędnym wykorzystaniu baterii w urządzeniach i możliwości podłączenia dużej liczby urządzeń do sieci. Technologia NB-IoT może być wdrażana w paśmie LTE, wykorzystując zasoby ogólnodostępnej sieci LTE lub zupełnie niezależnie w przypadku wdrożeń w dedykowanym paśmie.

Sieć 5 generacji

5G to standard przekazywania danych, mający znacznie wyższą przepustowość niż stosowane do tej pory rozwiązania 4G, dzięki czemu komunikacja pomiędzy urządzeniami stanie się niezawodna. Tak naprawdę dopiero ta technologia umożliwi pełną automatyzację w ramach IoT i możliwe będzie wdrażanie takich rozwiązań jak sterowane zdalnie środki transportu. Jak wspomniałem infrastruktura NB-IoT jest niedoskonała pod względem zasięgu działania, ograniczając możliwość zastosowania IoT do określonego obszaru, takiego jak fabryka.

Dopiero powszechnie dostępna sieć 5G umożliwi pełne zastosowanie Internetu Rzeczy w takich branżach jak rolnictwo, transport, telekomunikacja, czy rozwiązaniach typu smart cities, autonomiczne samochody, czy inteligentne usługi publiczne typu „first response network”. Masowy Internet Rzeczy czeka więc dopiero na swój czas.

Autorem wpisu jest:
Marcin Niesyn

Na co dzień biorący czynnie udział w realizacji projektów dla klientów. Pracuje w zawodzie ponad 10 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących aplikacji webowych. Po godzinach karateka, pływak, tata.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.