Ustawa z 10 września 2015 r., nowelizująca przepisy o ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), wprowadza od 1 lipca 2016 r. obowiązek udostępniania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W praktyce oznacza to konieczność zaktualizowania systemów informatycznych, wykorzystywanych w tych przedsiębiorstwach tak, żeby możliwe było generowanie JPK, a także – w niektórych przypadkach – zmianę zasad księgowania i dokumentowania transakcji. 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

JPK to sposób przesyłania danych w plikach o określonej strukturze logicznej, umożliwiający przekazywanie przez podatników całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Struktura logiczna JKP została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Na żądanie odpowiedniego organu skarbowego przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do przekazania zestawu plików w formacie XML. Pliki zawierać będą dane z systemów informatycznych firmy, dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli.

Jakie są cele procedury Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Zastosowanie elektronicznej kontroli z wykorzystaniem plików JPK ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a także ułatwienie (poprzez automatyzację) i skrócenie procesu kontroli skarbowej, a dzięki temu także zmniejszenie jej uciążliwości i związanych z nią kosztów. Jak podkreślono bowiem w informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, w niebudzących wątpliwości przypadkach, ta forma udostępniania informacji przez przedsiębiorstwo pozwoli organom podatkowym odstąpić od tradycyjnej kontroli.

Jakie dane zawierać będzie Jednolity Plik Kontrolny

W strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą zostać zawarte dane dotyczące następujących elementów:

 • ksiąg rachunkowych
 • wyciągów bankowych
 • obrotów magazynowych (głównie w zakresie dokumentów PZ, WZ, MM, RW)
 • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • faktur VAT
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów

W jaki sposób dane udostępnione w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego będą weryfikowane?

Już na etapie przekazywania danych (przesyłania ich na serwer) przeprowadzana będzie wstępna weryfikacja prawidłowości struktury pliku i poprawności zawartych w nim danych. W przypadku błędnych danych podane zostaną informacje na temat wykrytych błędów z ich szczegółową listą, ze wskazaniem konkretnych pól w pliku, w tym również tych, które były obowiązkowe, a nie zostały wypełnione. Po prawidłowym przesłaniu pliku, dane podlegać będą szczegółowej weryfikacji, przeprowadzanej przez odpowiednie organy podatkowe.

Jednolity Plik Kontrolny Schemat JPro

Kogo dotyczyć będzie procedura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od 1 lipca 2016 roku procedura ta obejmie duże przedsiębiorstwa, a więc zgodnie z ustawą takie, które zatrudniają powyżej 250 pracowników i generują obrót roczny równy lub większy niż 50 mln euro lub wykazują roczną sumę bilansową większą niż 43 mln euro. Natomiast od 1 lipca 2018 roku obowiązek ten obejmie także średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, które korzystają z systemów informatycznych.

Czy mój system ERP umożliwia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Dostawcy większości systemów ERP prowadzą intensywne prace nad wdrożeniem funkcjonalności, umożliwiającej automatyczne generowanie JPK w postaci pliku XML zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W przypadku systemu Microsoft Dynamics NAV rozwiązanie to jest już dostępne w oficjalnej dystrybucji od 1 czerwca. Dla klientów polskiej funkcjonalności NAV.PL (w wersjach 2013/2015/2016) funkcja JPK udostępniona została za darmo w ramach aktualizacji. Dla klientów MS Dynamics NAV 2009 i starszych, funkcjonalność ta jest płatna dodatkowo.

Masz pytania o Jednolity Plik Kontrolny w Twoim systemie ERP? Skontaktuj się z nami!

 

Autorem wpisu jest:
ERP Technical Expert

Od 1995r. związany z projektowaniem baz danych i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W swoim dorobku zawodowym posiada udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych systemów klasy ERP, pełniąc funkcje analityka, konsultanta, projektanta, programisty i kierownika projektów.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.