Wyobraź sobie taką sytuację: Twój pracownik, który mieszka setki kilometrów od siedziby firmy, co więcej – od działu IT, potrzebuje urządzenia Mac. Kupuje więc nowy komputer, rozpakowuje go i podłącza do sieci. Następnie loguje się za pomocą hasła chmurowego, uzyskując dostęp do wszystkich potrzebnych firmowych zasobów i aplikacji. Brzmi niewiarygodnie? W firmach, które korzystają z rozwiązania Jamf Connect, to standard, który przenosi zarządzanie dostępami (dla administratorów) i logowanie (dla użytkowników) na zupełnie nowy poziom.

Jamf Connect i wyzwania nowej rzeczywistości

Jeśli chodzi o organizację pracy, znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której częścią są praca zdalna, rozproszona struktura organizacji i brak stałego kontaktu z zespołem IT na miejscu. Dla wielu firm home office, który do tej pory był alternatywą, staje się standardem. Jak wygląda powrót do biur największych graczy? Zarząd Twittera mówi wprost: „O ile decyzja o otwarciu biur będzie należeć do nas [kierownictwa], o tyle decyzja, kiedy i czy ludzie do nich wrócą, należy do nich” i oficjalnie pozwala pracownikom pozostać w domach na stałe. Wszystko to sprawia, że w pracy stawiamy czoła zupełnie nowym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem i logowaniem do sieci:

 • Jak łatwo zapewnić pracownikom dostęp do firmowych zasobów i aplikacji?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo dokumentów i plików?
 • Jak zarządzać kontami pracowników i rozwiązywać problemy związane z logowaniem?

Jamf Connect: nowe doświadczenie logowania

Jamf Connect to rozwiązanie dla użytkowników urządzeń Mac, które pozwala pracownikom na dostęp do urządzeń i zasobów za pomocą Single Identity. Dla użytkownika takie rozwiązanie to łatwość logowania i zupełnie nowe User Experience, jeśli chodzi o ustawienia konta i dostęp do zasobów i aplikacji firmowych. Pracownik może korzystać ze wszystkich aplikacji udostępnianych przez firmę za pomocą jednego loginu! Z Jamf Connect wszystkie urządzenia Mac w firmie są zarządzane przez dział IT zdalnie, a administratorzy zyskują narzędzie, dzięki któremu mają lepszą kontrolę nad dostępami użytkowników.

Poznaj możliwości systemu Jamf Protect

Jamf Protect to nowe narzędzie dla administratorów Apple, które pozwala im chronić firmowe urządzenia Mac. 
Maki są uznawane za najbezpieczniejsze urządzenia, jednak użytkowane w sposób nieostrożny, mogą stać się celem ataków. Jak chronić urządzenia z systemem macOS w trakcie pracy zdalnej? Poznaj możliwości, jakie daje w tym zakresie system Jamf Protect.

Przeczytaj artykuł

Synchronizuj i oszczędzaj

Chmurowe i lokalne hasła użytkownika do urządzeń są zawsze zsynchronizowane, więc nie ma potrzeby prosić o dostępy za każdym razem, gdy potrzebny jest dostęp do firmowej aplikacji. Pozwala to odciążyć Service Desk, który nie musi zajmować się kolejnymi zgłoszeniami dotyczącymi dostępów i resetów hasła, gdyż… prawie nie będą one potrzebne. Jamf Connect rozwiązuje też częsty problem zablokowanego konta, które uniemożliwia pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków. A synchronizacja kont i brak zgłoszeń związanych z odblokowaniem konta to już konkretne oszczędności na pracy działów ITI.  Według raportu firmy Okta reset hasła uderza firmy po kieszeni, a przeciętny koszt obsługi takiego zgłoszenia to nawet 70 dolarów.

Jamf Connect – korzyści dla firmy

Nie tylko pracownicy zyskują dzięki zarządzaniu kontami z Jamf Connect. To rozwiązanie, które przełoży się na konkretne korzyści dla Twojej organizacji i administratorów IT. Największe to:

 • Mniejsza liczba zgłoszeń związanych z resetem hasła.
 • Większa efektywność pracowników, którzy mogą skupić się na swoich zadaniach, zamiast zmagać się z problemami związanymi z logowaniem i blokadą konta.
 • Większa kontrola administratorów IT nad bezpieczeństwem danych i urządzeń.
 • Brak konieczności przypisywania urządzeń Mac do Active Directory.
 • Łatwiejsze zarządzanie dostępami, m.in. tworzenie kont przez administratorów Apple.

Podsumowanie

Dawniej zarządzanie dostępami i obsługa zgłoszeń związanych z resetem haseł wymagała dużych nakładów pracy działów IT. Obecnie firmy mają na wyciągnięcie ręki rozwiązanie, które pozwala odciążyć Service Desk, zredukować liczbę zgłoszeń, a użytkownikom zapewnia wyjątkowe User Experience oraz gwarantuje dostęp do zasobów i aplikacji. Jamf Connect dla użytkowników i administratorów oznacza oszczędność czasu i pieniędzy.

Autorem wpisu jest:
International Account Manager

Adam posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży IT. W JCommerce jest odpowiedzialny za sprzedaż międzynarodową. Z wykształcenia absolwent filozofii oraz studiów podyplomowych z zakresu handlu zagranicznego, zarządzania projektami oraz marketingu cyfrowego. W wolnym czasie czyta książki i gra na gitarze.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.