W dobie szybko rozwijających się technologii i rynku pracownika, na którym o dobrego, kompetentnego w swoim obszarze specjalistę IT walczy kilka firm, coraz trudniej o stabilność zasobową oraz stałe podnoszenie kompetencji zespołu. Rozwiązaniem dla wielu firm może być outsourcing, w tym usługa IT Managed Services. Chociaż pojęcie to jest już dość znane w środowisku IT, nadal budzi wiele wątpliwości. Czy słusznie?

Czym są IT Managed Services?

Kiedy klient decyduje się na skorzystanie z usługi Managed IT Services, to znaczy, że powierza firmie zewnętrznej całościową, całodobową odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zarządzanie, wydajność, monitorowanie oraz usuwanie problemów czy awarii konkretnego rozwiązania informatycznego. Przedmiotem tej usługi mogą być konkretne aplikacje, bazy danych, systemy ERP, aplikacje klasy Business Intelligence czy inne systemy biznesowe.

Dlaczego firmy w ogóle decydują się na powierzenie odpowiedzialności nad własnymi rozwiązaniami firmie zewnętrznej? Warto przyjrzeć się genezie powstania tej usługi.

Przez lata firmy samodzielnie tworzyły rozwiązania IT na swoje potrzeby. Kiedy okazywało się, że coś nie funkcjonuje prawidłowo, szukały pomocy u wyspecjalizowanych dostawców usług IT.

Skierowani do pomocy eksperci przeprowadzali audyty systemu i starali się naprawiać pojawiające się problemy. Jednak na dłuższą metę takie rozwiązanie było mało efektywne – nie mając wpływu na rozwój i utrzymanie systemu, wiedzieli, że kolejna awaria jest nieunikniona. Firmy także zaczęły zauważać ten problem, więc z czasem zaczęły wynajmować takich ekspertów od „gaszenia pożarów” do stałej współpracy, na wypadek kolejnej awarii, żeby w ten sposób skrócić ścieżkę reagowania na problemy.

Zewnętrzni specjaliści, dzięki stałej współpracy z klientem, zyskiwali znacznie szerszy wgląd w sytuację, zaczynali więc monitorować system, żeby przewidywać zbliżające się kłopoty i im zapobiegać. Z czasem na taką usługę zaczęło się składać coraz więcej czynności i nabierały one charakteru długoterminowego, wyraźnie nakierowanego nie tylko na reagowanie na pojawiające się problemy i ich zapobieganie, ale także na bezpieczeństwo funkcjonowania rozwiązania IT oraz jego stabilny rozwój.

Finalnie taka usługa przyjęła formę kompleksowego zarządzania systemem, czyli właśnie IT Managed Services. Firmy zaczęły także dostrzegać dodatkową korzyść z takiej współpracy. Dzięki temu, że  systemy biznesowe są kompleksowo zarządzane i rozwijane przez firmę zewnętrzną, klient może skupić się na aspektach kluczowych dla swojego biznesu.

Korzyści z IT Managed Services

Niezależnie od kompetencji, skali i obszaru, jakie klient decyduje się przenieść w ramach usługi IT Managed Services, możemy wymienić kilka korzyści, jakie można osiągnąć dzięki temu rozwiązaniu.

Optymalizacja kosztów

Usługa rozliczana w modelu fixed-price pozwala na ustalenie kosztów usługi zarządzania wybranym obszarem w skali roku. Klient płaci za konkretne efekty w oparciu o ustalone z dostawcą warunki – zawarte w umowie SLA (Service Level Agreement). Dzięki usłudze, klient nie musi martwić się nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z rekrutacją nowych specjalistów czy szkoleniami, w przypadku jeśli rozwój systemu lub naprawa pojawiających się błędów będzie wymagała nowych kompetencji.

Dostęp do kompetencji i wiedzy

Specjaliści zaangażowani w realizację usługi IT Managed Services są wyspecjalizowani w obszarze, którym się zajmują. Dostawca jest także odpowiedzialny za ciągły rozwój kompetencji swoich konsultantów, którzy wykonują dla klienta zleconą usługę. Klient nie musi zajmować się podnoszeniem kompetencji swojego zespołu, nie ponosi także dodatkowych kosztów z tego wynikających. Dużą wartością dodaną jest również możliwość czerpania wiedzy od zewnętrznych specjalistów, a co za tym idzie również podnoszenie kwalifikacji własnych pracowników.

Ciągłość biznesowa

Klient nie musi obawiać się o brak ciągłości biznesowej w momencie, kiedy jakaś kluczowa funkcjonalność przestaje działać. Dostawca odpowiada za to, żeby nie dochodziło do sytuacji krytycznych, a ewentualne awarie nie były odczuwalne dla klienta.

Skalowalność zasobowa

Dostawca odpowiada za elastyczne zarządzanie zasobami w taki sposób, żeby w pełni wykorzystywać potencjał każdego z pracowników oraz odpowiednio zmniejszać, bądź zwiększać ich liczbę w zależności od potrzeb.

Przeczytaj również: Modele współpracy z partnerem outsourcingowym

Czy IT Managed Services sprawdzi się w Twojej firmie?

Usługi IT Managed Services pozwalają firmom optymalizować koszty, jak również przenieść na wyspecjalizowanych dostawców usług ryzyko związane z zarządzaniem rozwiązaniami IT. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu zaczynasz zastanawiać się czy tego typu usługi są dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy – zadaj sobie kilka poniższych pytań, które pomogą Ci w podjęciu tej decyzji:

  • Czy posiadasz systemy/rozwiązania IT, wymagające dużego skupienia i zaangażowania w  utrzymanie i rozwój?
  • Czy te systemy lub rozwiązania wymagają innowacyjnego podejścia do rozwoju, częstych napraw lub monitorowania jego wydajności?

Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania brzmią TAK, zastanów się teraz:

  • Czy umiesz przewidzieć lub zoptymalizować koszty w obszarze IT w Twojej firmie?
  • Czy potrafisz przewidzieć zaangażowanie Twoich pracowników etatowych na poszczególnych etapach prac utrzymaniowych czy rozwojowych?
  • Czy posiadasz odpowiednie zasoby i kompetencje wśród swoich pracowników do utrzymania i rozwoju Twojego systemu informatycznego, a podnoszenie ich kompetencji uważasz za przewidywalny czasowo i cenowo?

Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedź brzmi NIE, skontaktuj się z nami. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak można usprawnić działanie Twojego biznesu i czy IT Managed Services to rozwiązanie, które w tym pomoże.

Autorem wpisu jest:
Natalia Pietrowicz-Szopa

Posiada 10 lat doświadczenia na rynku Outsourcingu IT, zarówno od strony rekrutacyjnej, jak i sprzedażowej. W JCommerce na stanowisku Key Account Manager, odpowiada za rozwój usług firmy na rynku polskim. Prywatnie dusza towarzystwa, pełnoetatowa mama oraz miłośniczka sportu i filmów kryminalnych.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.