Od momentu powstania koncepcji Internetu Rzeczy w 1999 roku, sieci łączące setki inteligentnych przedmiotów stały się codziennością. Różnego typu sensory odbierają i przekazują dane dotyczące niemal każdej sfery życia. Wiele przykładów użycia IoT w przestrzeniach miejskich można było zobaczyć w akcji podczas Smart City Expo World Congress, który odbył się w listopadzie 2018 w Barcelonie. Przy okazji 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która właśnie odbywa się w Katowicach, warto zastanowić się, jak technologia może nam pomóc w walce z destrukcyjnym wpływem działalności człowieka na klimat.

Internet Rzeczy znalazł już szerokie zastosowanie w ochronie środowiska. Mowa tu nie tylko o szerokiej gamie sensorów, które pomagają w monitorowaniu aktualnego stanu środowiska, ale także o urządzeniach pomagających w minimalizowaniu negatywnego oddziaływania przemysłu np. wydobywczego, poprzez optymalizację wydobycia surowców i wydłużanie żywotności kopalń, poprzez efektywniejsze wydobycie złóż. W tym przypadku, automatyzacja manualnych procesów gromadzenia i analizy danych przekłada się na zmniejszenie kosztów i ryzyka wystąpienia błędów i zagrożeń.

Podczas tegorocznego szczytu klimatycznego w Katowicach negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Dziś, jak nigdy wcześniej, IoT może pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego. Przewagą tych rozwiązań jest możliwość gromadzenia nieograniczonej ilości danych i analizowania ich w czasie rzeczywistym przez narzędzia do analizy danych, takie jak np.: Power BI. Inną ważną zaletą wykorzystania IoT jest możliwość dopasowania właściwego typu sieci w zależności od struktury czujników.

Przykłady zastosowania IoT w monitorowaniu środowiska

Monitorowanie stanu jakości powietrza, stężenia dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych, stężenia tlenku węgla i ozonu w budynkach.Monitorowanie stanu wód pod kątem jakości, zanieczyszczeń, zanieczyszczeń termicznych, wycieków chemicznych, obecności ołowiu, a także poziomu wód gruntowych i stanów powodziowych.Monitorowanie gleby pod kątem poziomu wilgoci i wibracji w celu wykrycia i zapobiegania osuwiskom.Monitorowanie lasów i chronionych terenów pod kątem ryzyka wystąpienia pożarów.Monitorowanie skorupy ziemskiej w celu wczesnego wykrycia trzęsień ziemi, czy tsunami.Monitorowanie rybołówstwa, zarówno w zakresie utrzymania właściwej populacji ryb, jak i kłusownictwa.Monitorowanie poziomów opadów śniegu w ośrodkach narciarskich oraz lasach, w celu śledzenia zjawisk pogodowych i zapobiegania lawinom.Monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza.

Najlepsza sieć do monitorowania środowiska

Wybór sieci dla monitorowania środowiska z użyciem IoT jest jednym z największych wyzwań. O ile komunikacja w miastach oparta o technologię Bluetooth, BLE, WiFi, czy topologię Mesh, taką jak ZigBee, nie powinna stanowić problemu, tak na obszarach niezurbanizowanych zastosowanie tych rozwiązań może być niemożliwe. Warto zwrócić uwagę na sieć komórkową M2M oraz LPWAN (Low Power Wide Area Networks).W przypadku tej pierwszej trzeba się liczyć z utratą w zasięgu w obszarach oddalonych od terenów zindustrializowanych, a także z dużymi kosztami inwestycyjnymi, jak i energetycznymi.

Sieci LPWAN opierają się o czujniki zasilane bateriami, także słonecznymi. Długi czas działania baterii pozwala na działanie czujnika bez dodatkowej ingerencji nawet przez 10 lat. Niski pobór mocy wiąże się jednak z niską prędkością transferu danych, ale w zamian możliwe jest wysyłanie niewielkich ilości danych na duże odległości (od 500 metrów do 10 km). To rozwiązanie idealnie sprawdzi się na przykład w czujnikach umieszczanych w lasach, które wysyłają dane jedynie w momencie wykrycia dymu. Ze względu na niszę, koszty inwestycyjne takich rozwiązań mogą okazać się wciąż zbyt duże.

Więcej na temat infrastruktury teleinformatycznej dla IoT w artykule: Masowy i Przemysłowy Internet Rzeczy

Niestety, obecnie nie istnieje idealne rozwiązanie, które w pełni łączy rozwiązania IoT z potrzebą monitorowania środowiska. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wykorzystanie sieci 5G, która w ciągu najbliższych lat stanie się jednym z najważniejszych technologicznych trendów. Zapowiedziano, że już w 2019 roku, na rynek zostaną wprowadzone pierwsze usługi oraz urządzenia mobilne obsługujące ten standard.

Autorem wpisu jest:
Klaudia Nawrot

Od ponad 8 lat wspiera przedsiębiorstwa w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. Przez większość kariery związana z branżą ICT. W JCommerce odpowiada za rozwój współpracy z klientami na rynku polskim. Po godzinach miłośniczka teatru tańca i sztuki współczesnej.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.