Po pierwszym półroczu pracy zdalnej w 2020 r. przeprowadziliśmy ankietę “Twoja opinia o pracy zdalnej w JCommerce”. 96,77% badanych pracowników naszej firmy chciałoby mieć możliwość pracy zdalnej po pandemii. Praca zdalna to szansa również dla firm spoza sektora IT, które do tej pory z różnych powodów nie wdrożyły modelu pracy zdalnej. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami i najważniejszymi wnioskami z naszej ankiety.

Pracownicy JCommerce chcą nadal pracować zdalnie

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie jest podejście pracowników do pracy z domu i czy taki model pracy będzie równie popularny po pandemii. Większość badanych pracowników JCommerce (89,47%) pracuje zdalnie. Osoby, które nie pracują z domu, jako przyczynę wskazują m.in. charakter stanowiska i zakres obowiązków wymagający dostępu do dokumentów, ale też brak odpowiednich warunków w domu umożliwiających skupienie. Niektóre osoby wskazały, że klient postawił na model hybrydowy. 96,77% badanych pracowników JCommerce chciałoby mieć możliwość pracy zdalnej także po pandemii.

Oczekiwania wobec przełożonego i firmy

W czasie pracy zdalnej efektywna komunikacja i współpraca stała się ważnym wyzwaniem. Firmy IT w realizacji projektów korzystają z narzędzi umożliwiających współpracę zespołową online, takich jak Microsoft Teams. Pracownicy JCommerce sygnalizowali potrzebę większego dostępu do informacji, częstszego feedbacku ze strony przełożonego (28,76%) oraz regularnych spotkań online (26,8%). Najwięcej badanych (37,91%) wskazało na potrzebę partycypacji w kosztach pracy zdalnej oraz doposażenia stanowiska pracy (31,37%).  

Oszczędność czasu i rola work life-balance

49% pracowników JCommerce za największą zaletę pracy zdalnej uważa oszczędność czasu. Jednocześnie tyle samo uważa, że największym minusem jest ograniczony kontakt z zespołem i współpracownikami. 83% osób przyznaje, że ma odpowiednie warunki, aby pracować zdalnie. Pozostałe osoby, które tych warunków nie mają (14,62%), wskazały potrzebę zrównoważenia życia prywatnego i zawodowego. Pracownicy chcieliby mieć dostęp do sprzętu oraz osobny gabinet do pracy zdalnej w domu.

Wpływ pracy zdalnej na komunikację i efektywność

Wielu pracodawców, którzy do tej pory nie pracowali zdalnie, obawia się, że praca z domu oznacza problemy z komunikacją i utrzymaniem kontroli nad wykonywanymi zadaniami.

80% pracowników JCommerce stwierdziło, że praca zdalna nie ma wpływu na codzienną komunikację i współpracę w zespole. Wiele mówi się także o wpływie pracy zdalnej na efektywność – zapytaliśmy naszych pracowników o ich spostrzeżenia. 68% badanych odpowiedziało, że praca zdalna pozytywnie wpływa na ich efektywność, a 29% – że nie ma wpływu. Istotną rolę odgrywa zaufanie managerów i zadaniowe rozliczanie z wykonywanej pracy oraz bieżące monitorowanie statusu zadań, np. z pomocą technik zwinnych (Scrum, Kanban).

Pobierz bezpłatny e-book

Poznaj outsourcing w modelu Agile

Pobierz e-book przygotowany we współpracy z naszymi specjalistami

Pobierz teraz!

Obawy o miejsce pracy

Sytuacja na rynku wzbudziła niepewność u klientów sektora IT z różnych branż, co przekładało się także na ich budżety projektowe. Zapytaliśmy pracowników JCommerce o ich obawy dotyczące miejsca pracy. 83,04% nie obawiało się o swoje miejsce pracy, 16,96% miało takie obawy.

Praca zdalna – najważniejsze wnioski

Sytuacja epidemiczna cechuje się swoistą dynamiką. Zwinne reagowanie i elastyczność są tu kluczowe. Dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników JCommerce poznaliśmy ich oczekiwania i obawy związane z pracą zdalną. To pozwoliło nam wysnuć wnioski na przyszłość – mamy nadzieję, że firmy spoza sektora IT skorzystają z naszego doświadczenia.

Najważniejsze wnioski po pierwszym półroczu:

 • Zdalne wdrożenia projektów staną się nowym standardem – wdrożenia do nowych projektów prowadzone zdalnie pokazują, że obecność na miejscu u klienta nie jest niezbędna. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie da się całkowicie zastąpić interakcji międzyludzkich. Są klienci, którzy często i chętnie odwiedzali nasze biura, co również dla nas jest dobrą okazją do zacieśniania relacji i budowania zaufania. Mamy nadzieję, że gdy sytuacja wróci do normy, będziemy mieli okazję podtrzymywać współpracę opartą na okazjonalnych spotkaniach f2f.
 • Wypracowane procedury pozwolą nam łatwiej reagować na kryzysowe zdarzenia w przyszłości – żeby odpowiedzieć na potrzeby pracowników, wdrożyliśmy proces „Order & Collect”, który pozwoli im doposażyć miejsce pracy. Procedury wirtualnej rekrutacji i onboardingu w przyszłości pomogą nam dotrzeć do szerszego grona kandydatów.
 • Praca zdalna pozostanie z nami w modelu hybrydowym – zachęcamy naszych pracowników do pozostania w domach. Ze względu na dynamiczną sytuację inicjatywy takie jak lekcje angielskiego i meet-upy Bite IT odbywają się zdalnie. Przewidujemy, że po pandemii część wydarzeń nadal będzie odbywała się online, co pozwoli dotrzeć z wiedzą do osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniach branżowych.
 • Zwrot w kierunku nowych technologii – pod koniec roku w JCommerce pracowaliśmy nad przygotowaniem strategii technologicznej na rok 2021. Zainteresowanie klientów projektami cyfrowej transformacji jest dla nas wskazówką w wyznaczaniu kierunku rozwoju firmy.
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracownikom – dzięki przeprowadzonej ankiecie wiemy, że pracownicy potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Odpowiedzią na te potrzeby jest bieżaca komunikacja o sytuacji w firmie.
 • Wzrośnie rola komunikacji i integracji – bazując na obserwacji i wynikach ankiety, integracja, podtrzymywanie ducha zespołu jest ważnym aspektem. W JCommerce nasza kultura organizacyjna opiera się na pracy zespołowej. Zapytaliśmy pracowników o pomysły na integracje online oraz planujemy rywalizację zespołową za pomocą aplikacji fitness.

Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, że praca zdalna pozostanie z nami na dłużej. Przewidujemy, że firmy, które do tej pory nie korzystały z tego modelu, coraz chętniej będą wdrażały rozwiązania umożliwiające pracę online. Jako dostawca usług outsourcingowych chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem, a w wyzwaniach widzimy szanse na rozwój. To także szansa dla firm spoza sektora IT, które do tej pory z różnych powodów nie wdrożyły modelu pracy zdalnej.

Autorem wpisu jest:
CEO

Piotr związany jest z JCommerce od 2005 roku, od 2010 pełni funkcję Prezesa Zarządu. Do jego obowiązków należą strategiczne zarządzanie firmą oraz organizacja i koordynacja działań sprzedażowych, a także obszar HR i zarządzanie produkcją. Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Kolonii, gdzie zdobył wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania. Absolwent ICAN Institute w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Compaq Computers, KLK czy Techmex. W życiu prywatnym kibic Bayernu Monachium, biegacz maratończyk i miłośnik prawdziwej włoskiej pizzy.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.