Od wielu lat obserwujemy dynamiczny rozwój branży IT w Polsce i na świecie. Polski rynek IT jest najmłodszym, a jednocześnie jednym z najprężniej rozwijających się sektorów w naszym kraju. Na jego wyjątkowość składa się wiele czynników i trendów, m.in. stały, rokroczny wzrost sprzedaży oprogramowania i usług niezależnie od sytuacji globalnej, wykorzystanie innowacyjnych narzędzi oraz otwartość na nowe formy współpracy, np. w postaci outsourcingu. Elastyczne podejście pozwala dziś wielu firmom na realizację zadań w obszarze IT bez konieczności zatrudniania własnych specjalistów. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak pandemia wpłynęła na trendy na rynku IT,
 • jak radzą sobie obecnie mniejsze podmioty na rynku IT w zakresie realizacji zadań, które wykraczają poza ich możliwości,
 • jak ekonomia współdzielenia i Open Talent Economy stały się codziennością na rynku IT.

Czym stoi polski rynek IT?

Szacuje się, że wartość rynku IT w Polsce to niebagatelna suma 70-85 mld zł. W strukturze podmiotów działających na rynku IT największymi firmami działającymi w Polsce są m.in. producenci sprzętu, dystrybutorzy, dostawcy oprogramowania i firmy świadczące usługi informatyczne. Zdecydowana większość z nich to oddziały znanych międzynarodowych korporacji, takich jak Dell, Microsoft czy Lenovo. Co ciekawe, małe przedsiębiorstwa stanowią aż 90% polskich firm IT. Wiele z nich oferuje swoje usługi zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Outsourcing w modelu Agile

Poznaj outsourcing w modelu Agile
Pobierz bezpłatny e-book przygotowany we współpracy z naszymi specjalistami!

Pobierz teraz!
 

Polski rynek IT a pandemia

W ostatnich miesiącach pandemia stała się katalizatorem zmian zachodzących na rynku IT w obszarze dostarczania usług oraz zapotrzebowania klientów na produkty IT i usługi programistów. Z jednej strony, zwłaszcza na początku pandemii, zdarzały się sytuacje, w których zatrudnienie traciły całe zespoły doświadczonych programistów. Z drugiej natomiast, pojawiły się branże, dla których lockdown okazał się czasem inwestycji w nowe technologie i potrzeby pilnego pozyskania odpowiednich ekspertów. Na rynku IT w Polsce obserwujemy obecnie zdecydowaną nadpodaż osób mało doświadczonych i z bardzo niskim poziomem wiedzy dziedzinowej oraz olbrzymi deficyt osób z dużym doświadczeniem.

Partnerstwa, alianse, sojusze, klastry – elastyczne formy współpracy w IT

Pandemia spowodowała, że liczy się doraźny, krótkookresowy interes pojedynczych podmiotów, ale z drugiej strony, rosnący popyt na usługi IT wpłynął również na sposoby realizacji projektów. W warunkach zagrożenia poszukiwanie obszarów do współdziałania, po to, by przetrwać, a nawet się rozwinąć dzięki nadarzającym się okazjom, wydaje się prostsze niż przed pandemią.

Dobrym przykładem elastyczności może być zawiązywanie partnerstw i innych form współpracy pomiędzy firmami IT. Występują one pod rozmaitymi nazwami, takimi jak:

 • alianse,
 • sojusze,
 • klastry,
 • sieci,
 • konsorcja,
 • kooperacje.

Przedsiębiorstwa, często konkurencyjne, zaczynają działać razem, by w porozumieniu wspólnie składać oferty czy też realizować zamówienia. Czy współpraca z konkurentem może wyjść na dobre? Okazuje się, że kooperacja, nawet w przypadku firm konkurencyjnych, może dawać lepsze efekty, niż indywidualne działania pojedynczych firm. Alians gigantów technologicznych Apple i Google ma na przykład na celu wypracowanie systemu automatycznego śledzenia kontaktów z wykorzystaniem technologii Bluetooth na urządzeniach mobilnych, aby wesprzeć walkę z pandemią.

Zalety partnerstw

Partnerstwa pomagają nie tylko firmom globalnym, które podejmują się realizacji ambitnych projektów. Również mniejsze firmy IT mogą dzięki nim oferować usługi, które przekraczają możliwości ich realizacji. Aczkolwiek trudniejszy do spełnienia może okazać się wtedy wymóg dzielenia się posiadanymi kompetencjami czy wnoszenia własnych kompetencji i zasobów. Dlatego polskie firmy IT coraz śmielej otwierają się na współpracę międzynarodową, pogłębiając współprace z klastrami, m.in. z Niemiec, Finlandii czy Austrii, oraz próbują wspólnie z firmami podobnymi do siebie realizować zadania w projektach IT, korzystając wzajemnie ze swoich zasobów.

W grupie siła – przykład SODA

Jedną z organizacji działających w Polsce, wspierających wymianę informacji oraz kompetencji pomiędzy firmami IT, jest SODA – Software Development Association Poland. To stowarzyszenie, które w praktyce stosuje idee Open Talent Economy i współdzielenia zasobów. SODA umożliwia członkom stowarzyszenia kontakt z innymi firmami IT, które albo posiadają dostępnych specjalistów, albo mają zadania do zrealizowania i takich specjalistów poszukują. Firmy IT komunikują się za pomocą udostępnionej im platformy, uzyskując szybki i rzetelny dostęp do informacji.

Podsumowanie – co po pandemii?

Wydaje się, że na dłuższą metę w przypadku firm IT i deficytu programistów z dużym doświadczeniem konsekwencją pandemii COVID-19 będzie wzrost zainteresowania różnego rodzaju kooperacjami. Nowa sytuacja wpłynęła na zacieśnienie relacji z firmami, które do tej pory były dla siebie konkurencyjne. Jeżeli ten trend się utrzyma, takie podejście przyniesie korzyści nie tylko samym firmom IT, ale też ich klientom, którzy dzięki współdzieleniu zyskują tak cenny dziś dostęp do kompetencji programistycznych.

 

Autorem wpisu jest:
Business Development Manager

Agata posiada wieloletnie doświadczenie pracy w środowisku programistycznym, co pomaga jej zrozumieć, jak zarządzać wewnętrznym i zewnętrznym rozwojem produktów IT. Jej rolą jest pomaganie klientom w utrzymaniu kontroli nad zleconymi projektami rozwoju oprogramowania, dotrzymywaniu terminów i maksymalizacji celów biznesowych. Prywatnie pasjonatka zabytkowej biżuterii i escape roomów.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.