„Błądzić jest rzeczą ludzką” – mówi przysłowie. Podczas gdy jedne błędy nie wpływają znacząco na nasze życie, inne mogą być bardzo poważne, wręcz katastrofalne w skutkach. W przypadku tworzenia oprogramowania naszym celem jest skuteczne wykrycie oraz eliminowanie takich błędów, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Pomimo czujności i zaangażowania niektóre z błędów umykają nam z różnych powodów – przyczyną mogą być błędnie przyjęte założenia, złożoność testowanego procesu, błędy poznawcze bądź zwyczajnie zmęczenie. Wspomniane przysłowie w innej wersji mówi: „Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską” A zatem – warto skorzystać z usług specjalistów skupionych na wykrywaniu błędów i niedociągnięć.

Tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w obszarze rozwoju oprogramowania, proces testowania może wydawać się niezbyt istotnym zadaniem. Szybko jednak zdają sobie oni sprawę, że testy są nieodłączną częścią w kontekście rozwoju oprogramowania wysokiej jakości

Zanim jednak przejdę do tego, dlaczego testowanie oprogramowania jest tak istotne, powinniśmy zastanowić się nad tym, co kryje się pod nazwą „Testy oprogramowania”.

Czym są testy oprogramowania?

Testowanie oprogramowania to czynność, w trakcie której sprawdzamy, czy oczekiwane rezultaty korespondują z rezultatami faktycznymi. Pozwala to na zidentyfikowanie błędów, a także na wykrycie luk i braków w obrębie wymogów stawianych oprogramowaniu.

Jedną z podstawowych cech osób zajmujących się testowaniem oprogramowania powinna być czujność i dokładność, która pozwala dostrzegać niuanse. O ile błąd w postaci literówki może wydawać się stosunkowo błahy, czasem wspomniana literówka może być przyczyną nieprawidłowości w kwotach przelewanych podczas transferów bankowych. Tego typu błąd może być przyczyną nie tylko strat materialnych, ale także wizerunkowych, gdyż może wpłynąć na spadek zaufania klientów. Aby zapobiec podobnym problemom, konieczne jest wdrożenie procesów zapewniania jakości oraz testowania oprogramowania.

Typy testów oprogramowania

Chociaż istnieje ponad 150 typów testów, skupmy się tylko na kilku przykładach z różnych kategorii testów.

 • Testy funkcjonalne – ich zadaniem jest weryfikacja wymagań funkcjonalnych. Przeprowadza się je w dużej mierze bez znajomości kodu aplikacji, bazując na specyfikacji.
 • Testy niefunkcjonalne – to między innymi testy niezawodności, efektywności, wydajności oraz bezpieczeństwa systemu.
 • Testy związane ze zmianą – każda zmiana w oprogramowaniu wymaga przeprowadzenia testów regresywnych bądź retestów.
 • Testy strukturalne – oparte na jego analizie i znajomości kodu – między innymi poprzez przegląd kodu oraz pokrywanie zaimplementowanych ścieżek testami automatycznymi.

Przeczytaj również:

Minimalistyczny przypadek testowy

Testy BDD – czym są i czy na prawdę są potrzebne?

Krytyczne sytuacje

Na przestrzeni lat miały miejsce różne wydarzenia, które ugruntowały przekonanie, że testy są bardzo istotne w kontekście sukcesu biznesowego. Są to przykłady zdarzeń, w których przeprowadzenie adekwatnych testów w odpowiednim czasie pozwoliłoby zapobiec poważnym stratom finansowym.

W 1996 roku w jednym z głównych banków USA (First National Bank of Chicago) błąd systemu spowodował zasilenie kont 823 klientów sumą 920 milionów dolarów.W 2015 roku z powodu usterki technicznej terminale Bloomberg w Londynie przestały działać, co przełożyło się na problemy 300 000 użytkowników giełdowych oraz wymusiło przełożenie emisji obligacji wartych 3 miliardy GBP.Nissan musiał zmierzyć się z awarią oprogramowania w czujnikach poduszek powietrznych, co spowodowało, że firma była zmuszona wycofać ponad milion samochodów z rynku.Starbucks zmagał się z awarią oprogramowania w systemie POS, co spowodowało konieczność zamknięcia 60% punktów firmy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego testy oprogramowania są ważne?

Po zapoznaniu się z powyższymi danymi mogę przejść do sedna, czyli do odpowiedzi na pytanie, dlaczego testy oprogramowania są tak istotne. Stwórzmy listę powodów, dla których warto wdrożyć testy oprogramowania:

 1. Zwiększają one zaufanie do rozwijanego produktu.
 2. Pozwalają wskazać błędy i wady w trakcie rozwoju oprogramowania.
 3. Pozwalają klientom biznesowym zapewnić użytkownikom wysokiej jakości produkty i oprogramowanie.
 4. Powyższe z kolei pomaga obniżyć koszty utrzymania aplikacji i zapewnia pewne, spójne i dokładne rezultaty.
 5. Pomagają firmom w zapewnieniu wysokiej jakości produktu, co z kolei owocuje zaufaniem ich klientów.
 6. Pomagają uniknąć awarii, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zaoszczędzić na kosztownych pracach naprawczo-utrzymaniowych na poczet przyszłych prac związanych z rozwojem aplikacji.
 7. Zapewnia efektywność produktu lub aplikacji.

Usługi w obszarze testów oprogramowania

W obszarze testów oprogramowania istnieje wiele usług, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał testowania. Usługi te umożliwiają wszechstronną weryfikację oprogramowania, co procentuje otrzymaniem wysokiej jakości produktu końcowego. Można wykonywać testy wewnętrzne lub skorzystać z usług firmy outsourcingowej.

Wewnętrzne testy oprogramowania

Wewnętrzne testy oprogramowania mają wiele zalet, z których główną jest możliwość kontrolowania całego procesu przez osoby decyzyjne. Dają one również możliwość szybkiego reagowania na wykryte problemy.

Wadą takiego rozwiązania są z kolei koszty testów wewnętrznych – zwłaszcza w porównaniu z kosztem usług outsourcingowych. Należy także wziąć pod uwagę dodatkowe, ukryte koszty, na przykład związane z rekrutacją, przeprowadzaniem szkoleń oraz utrzymaniem całego zespołu, nawet jeśli nie jest to konieczne w danym momencie.

Powierz testy oprogramowania firmie zewnętrznej

Istnieje wiele firm zewnętrznych, oferujących niezależne testy oprogramowania, które stwarzają możliwość przekazania im czynności testerskich. Outsourcing testów oprogramowania może być opcją umożliwiającą redukcję kosztów.
Outsourcing usług pomaga skoncentrować się na kluczowej dla firmy działalności.

W przypadku zadań związanych z testowaniem oprogramowania, pozwala na powierzenie ich doświadczonym, przeszkolonym i certyfikowanym konsultantom. Zaletą usługi Testing as a Service jest także elastyczność, jako że wielkość zespołu może być dostosowana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje, widzimy wyraźnie, dlaczego testowanie oprogramowania jest tak istotne w biznesie. Pozwala na dostarczanie użytkownikom produktów wysokiej jakości  stron internetowych, aplikacji mobilnych czy urządzeń elektronicznych, co niezależnie od branży, przekłada się na zaufanie i zadowolenie klientów.

Autorem wpisu jest:
Senior QA Engineer, Technical Leader

Technical leader i tester oprogramowania, specjalizuje się w testach automatycznych. Jej przygoda z testowaniem rozpoczęła się dość niespodziewanie – na linii produkcyjnej w słowackiej fabryce samochodów. Następnie wkroczyła w świat testów oprogramowania wbudowanego i zakochała się w pełnym różnorodności świecie aplikacji mobilnych i webowych.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.