Dlaczego system ERP w firmie produkcyjnej to konieczność?

Mariusz Żyga | Systemy klasy Enterprise | 18 marca 2020

Konkurencyjność – to ona definiuje współczesny rynek i stanowi prawdziwe wyzwanie. A rynek jest dynamiczny, bo potrzeby klientów szybko się zmieniają. Przedsiębiorcy z branży produkcyjnej zdają sobie sprawę, że aby nie zostać w tyle, trzeba stale udoskonalać strukturę przedsiębiorstwa, wdrażać innowacyjne rozwiązania, podnosić jakość produktów i usług. A jednocześnie mieć kontrolę nad kosztami przeznaczonymi na te działania. Z pomocą przychodzą rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa klasy enterprise. System ERP w branży produkcyjnej to coraz częściej już nie kwestia wyboru, ale konieczność.

Integracja to rewolucja

Rozwiązania, które wspomagają procesy decyzyjne w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw, istnieją od lat. Bardzo długo miały jednak jedną podstawową wadę: nie były ze sobą zintegrowane. Istniała co prawda możliwość wymiany danych między nimi, ale wymiana ta nie odbywała się w czasie rzeczywistym. Zintegrowane systemy klasy ERP to prawdziwy „game changer”. Pozwalają zarządzać ogromną ilością danych, uporządkować i usprawnić ich przepływ wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiają stały kontakt i wymianę informacji z klientami. Wszystko to na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Obecnie takie rozwiązania stają się coraz bardziej zaawansowane – wykorzystują z powodzeniem potencjał chmury i sztucznej inteligencji.

Systemy ERP w firmie produkcyjnej

Konkurencyjność i dynamika, które cechują branżę produkcyjną, zwiększają zapotrzebowanie na posiadanie sprawnego, nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania. Jakie są główne korzyści z zastosowania systemów ERP w branży produkcyjnej?

 • Automatyzacja procesów biznesowych

Systemy ERP dają szerokie możliwości konfiguracji i automatyzacji procesów biznesowych, dzięki czemu firma produkcyjna zmniejsza swoją zależność od procesów realizowanych ręcznie. Automatyzacja procesów obejmować może np. zlecenia produkcyjne. Zlecenia te mogą być tworzone automatycznie, na podstawie zamówień. Podczas ich realizacji rejestrowane są pobrania i zużycia materiałów, czas pracy nad zleceniem oraz ilość wyprodukowanego zapasu. Dodatkowo, zastosowanie systemów MES umożliwia automatyczne zbieranie danych o przebiegu i parametrach procesu produkcji.

Dedykowane moduły w systemie pozwalają zautomatyzować procesy związane z harmonogramem produkcji – planowaniem oraz rozliczaniem produkcji. Szeroko stosowana może być również automatyzacja obiegu dokumentów, przekładając się na ich dostępność na różnych stanowiskach produkcji. Pracownik na danym stanowisku nie musi chodzić po dokumentację (np. rysunki czy wymiary) czy też ją drukować, ponieważ jest ona dostępna na ekranie. Automatyzacja poprawia komfort pracy pracowników, zwiększając ich wydajność, co przekłada się również na ograniczenie liczby błędów i większą precyzję pracy.

 • Łatwiejsze zarządzanie

Analizy danych w systemie ERP dostarczają informacje z każdego obszaru przedsiębiorstwa, dzięki temu zyskujemy wgląd do każdego działu czy procesu. W jednym miejscu dostępne są informacje na temat wszystkich obszarów działalności – rozwoju, projektowania, zakupów, logistyki, produkcji, finansów, sprzedaży itd. Z łatwością można także zarządzać uprawnieniami poszczególnych użytkowników systemu.

 • Lepsze podejmowanie decyzji

Informacje w systemie ERP są dostępne w czasie rzeczywistym, więc pozwalają łatwiej podejmować kluczowe decyzje i na przykład skrócić czas dostawy. Jeśli w danym momencie zmienia się zaplanowane wcześniej zapotrzebowanie na moce produkcyjne, system poinformuje o takiej sytuacji odpowiednio wcześniej. Rozwiązania takie minimalizują przypadki niedoboru zasobów, ograniczają liczbę przestojów lub wręcz je eliminują. Dla firm produkcyjnych ważne jest prognozowanie sprzedaży i planowanie pod tę sprzedaż własnej produkcji. Rozwiązania analiz biznesowych w najnowszych systemach klasy ERP są ciągle rozwijane, dzięki czemu ryzyko błędu w prognozach jest coraz mniejsze.

 • Większa kontrola

Przedsiębiorcy mają większą kontrolę nad procesem produkcyjnym. Jeśli w danym momencie np. zmienia się zapotrzebowanie na moce produkcyjne, system poinformuje o takiej sytuacji odpowiednio wcześniej. Rozwiązania ERP pozwalają na kontrolę zasobów, ograniczają liczbę przestojów lub wręcz je eliminują. Przedsiębiorcy zyskują lepszą kontrolę nad przepływem materiałów i towarów, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ich stanów.

 • Minimalizacja kosztów

Oprogramowanie ERP pomaga firmom produkcyjnym zmniejszać ogólne koszty operacyjne. Dzięki analizom w systemie ERP łatwiej jest planować wydatki i reagować na wymagania rynku. Można też z większą dokładnością śledzić stany magazynowe i wyeliminować nadmierne zapasy, a tym samym koszty magazynowania.

 • Zadowolenie klientów

Lepsze planowanie produkcji, skuteczna kontrola zapasów, usprawnione zarządzanie wszystkimi procesami, w tym lepsze zarządzanie procesami sprzedaży, pozwalają producentom poprawić terminowość dostaw produktów. Dostarczanie ich na czas ma kluczowe znaczenie dla utrzymania satysfakcji klienta. Dzięki temu poprawia się jakość obsługi klienta, a przedsiębiorcy pozwala to budować pozytywny wizerunek.

Microsoft Dynamics 365 Business Central w branży produkcyjnej

Przykładem zaawansowanego systemu klasy ERP jest Microsoft Dynamics 365 Business Central. System dedykowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż. Z powodzeniem jest wykorzystywany także w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dostarcza on w pełni zintegrowane i uzupełniające się w różnych obszarach moduły, umożliwiające zarządzanie:

 • finansami,
 • łańcuchem dostaw,
 • produkcją,
 • serwisem,
 • sprzedażą,
 • usługami,
 • projektami.

Dostępna jest również bogata oferta narzędzi do analiz biznesowych i raportów. Co wyróżnia system ERP od Microsoft na tle innych rozwiązań tej klasy? Z pewnością duża elastyczność i intuicyjność obsługi. Microsoft Dynamics 365 Business Central może być skonfigurowany i dostosowany do wymagań firmy z dowolnej branży. Obecnie jest wykorzystywany przez 2 700 000 użytkowników w 160 000 firm. Producenci IT oferują dodatkowe rozwiązania jeszcze bardziej poszerzające jego funkcjonalności. Wśród nich jest wiele ciekawych rozwiązań i rozszerzeń dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które dodatkowo wykorzystują zaawansowane rozwiązania CAD/CAM. W przypadku systemów CAD istnieją rozwiązania pozwalające na wymianę danych między nimi a systemami ERP. Jednym z takich rozwiązań jest np. Agni Link firmy ELMO Solutions z Kanady. Współpracuje on z kilkunastoma systemami CAD oraz ERP, w tym MS Dynamics NAV i MS Dynamics 365 Business Central. Drugie podobne rozwiązanie to produkt CADLink for Microsoft Dynamics NAV firmy QBuild (również z Kanady)

Moduł zarządzania produkcją

Dobrze zorganizowana i zaplanowana produkcja jest dla firm z branży kluczem do osiągnięcia sukcesu. I właśnie na tej płaszczyźnie najlepiej sprawdzają się rozwiązania systemów ERP. Jednym z takich rozwiązań jest szeroko pojęty moduł zarządzania produkcją. Zakres funkcji zależy od oprogramowania ERP. Wspomniany system Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada w pełni zintegrowane funkcje obejmujące:

 • przygotowanie produkcji
 • planowanie procesów produkcji,
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego,
 • planowanie mocy produkcyjnej i zarządzanie nią,
 • śledzenie procesu produkcji i sterowanie nim,

Przygotowanie produkcji

Niezmiernie ważnym elementem zarządzania produkcją jest obszar jej przygotowania. W większości systemów klasy ERP obejmuje on funkcje pozwalające tworzyć kartoteki wyrobów, podzespołów oraz surowców do ich produkcji. Inny zakres funkcji odpowiada za zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi (gniazda i stanowiska robocze), umożliwiając np. odzwierciedlenie w systemie ERP całego parku maszynowego przedsiębiorstwa. Następnie, z wykorzystaniem tych zasobów, definiowane są struktury opisujące, w jaki sposób, z jakich materiałów czy podzespołów oraz z wykorzystaniem jakich maszyn ma być realizowana produkcja.

Struktury te to znane nam BOM-y i marszruty produkcyjne. Bazując na definicjach BOM-ów i marszrut oraz na danych produkcyjnych zawartych w kartotekach wyrobów i komponentów, kolejne funkcje systemów ERP dostarczają nam informacji, które są niezbędne do realizacji produkcji. Dzięki temu wiemy, jakich surowców i maszyn potrzeba do wyprodukowania danych wyrobów i na jakich stanowiskach będą wykonywane konkretne operacje oraz ile czasu zajmą. Znając koszty komponentów, możemy szybko uzyskać informację o koszcie wytworzenia wyrobu, z podziałem na koszty materiałowe i koszty pracy. Jest to minimalny zakres funkcji, zapewniający niezbędne dane do dalszego procesu realizacji produkcji.

Oprogramowanie typu CAD/CAM

Obecnie, w dobie zaawansowanych technologii CAD/CAM, znacznie zwiększyły się oczekiwania co do obszaru przygotowania produkcji w stosunku do systemów ERP. W tym w zakresie integracji systemu ERP z oprogramowaniem typu CAD. Dotyczy to przede wszystkim obszaru przygotowania produkcji i projektowania wyrobów. Jednym z systemów klasy ERP, dla którego już od kilku lat jest dostępne i ciągle rozwijane takie rozwiązanie, jest właśnie system Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych posiada własne działy projektowe, wykorzystujące technologie CAD/CAM, a dzięki zintegrowaniu ich z systemem do zarządzania produkcją, możliwe jest efektywniejsze i szybsze wprowadzanie produktów – od momentu ich zaprojektowania, poprzez produkcję, sprzedaż i logistykę.

Planowanie i harmonogram produkcji

Odpowiednie planowanie i harmonogram procesów produkcyjnych oraz planowanie potrzeb materiałowych są równie ważne, ale należy właściwie zdefiniować dane w obszarze przygotowania produkcji. Wykorzystując oprogramowanie ERP, można łatwo określić, jakie wyroby trzeba wyprodukować w danym czasie, żeby pokryć zapotrzebowanie wynikające zarówno z bieżących zamówień, jak i prognoz sprzedaży. Jest to proces planowania produkcji (MPS – Master Production Schedule).

Następnie dział odpowiedzialny za dostępność komponentów wykorzystuje narzędzia systemu ERP do określenia, jakie ilości materiałów i podzespołów są potrzebne do realizacji zaplanowanej w procesie MPS produkcji. Ten proces to planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP – Material Requirements Planning). Jeżeli już mamy zaplanowane, co i z czego będziemy produkować, układamy te procesy we właściwy sposób na osi czasu. I tutaj z pomocą znów przychodzą producenci oprogramowania, tacy jak np. firma Nectronic, którzy oferują rozwiązania bazujące m.in. na wykresach Gantta. Narzędzia te pozwalają stworzyć optymalny harmonogram produkcji. System Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV) posiada dostępne interaktywne rozwiązanie wspomagające planowanie produkcji, które wykorzystuje właśnie interaktywny wykres Gantta. Daje ono w czasie rzeczywistym i w formie graficznej podgląd aktualnie realizowanej produkcji. Kontrolować w ten sposób, na jakim etapie zaawansowania jest produkcja, co jest produkowane, z jakich komponentów i na jakich stanowiskach. Można także sprawdzić, jak termin planowanej dostawy do klienta wpłynie na bieżącą i planowaną produkcję, a nawet uzyskać informacje o możliwych przeciążeniach i zagrożeniach, np. o przeciążeniu maszyn.

Śledzenie procesu produkcji i sterowanie nim

Ostatnim obszarem zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie jest śledzenie procesu produkcji i sterowanie nim. Jest to obszar, który bardzo długo nie był w pełni obsługiwany przez systemy klasy ERP. Nie było bowiem mechanizmów, które zapewniałyby sprawną wymianę danych w czasie rzeczywistym między stanowiskami produkcyjnymi a modułami systemu ERP. Pierwsze rozwiązania, które pojawiły się na rynku, obejmowały tylko prostą wymianę informacji na temat zapotrzebowania materiałowego i dotyczyło to tylko obszaru MRP (a więc potrzeb materiałowych). Dodatkowo wymiana tych informacji nie przebiegała w czasie rzeczywistym i często dane obarczone były błędami. W systemie ERP trudno było monitorować procesy realizowane na hali produkcyjnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy było wykorzystywanie w wielu firmach produkcyjnych starszej generacji maszyn i urządzeń pozbawionych jakichkolwiek systemów wymiany danych. Wraz z pojawieniem się i zastosowaniem takich rozwiązań w urządzeniach przemysłowych został opracowany i zaczął się rozwijać system realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System).

Systemy MES a rozwiązania ERP

System MES stosowany jest w obszarze warsztatu produkcyjnego, łączy funkcje planowania i sterowania produkcją systemów ERP z systemami automatyki przemysłowej i pozwala kontrolować przebieg procesów produkcyjnych. W systemach MES stosuje się sterowanie zdarzeniowe. Systemy te dostarczają w czasie rzeczywistym informacji o aktualnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych oraz materiałów w realizowanych procesach produkcji. Pozwala to nadzorować proces produkcji i zapobiega powstawaniu opóźnień. Od możliwości technicznych, jakie w zakresie zastosowania rozwiązań MES daje park maszynowy danego przedsiębiorstwa, uzależniony jest zakres, w jakim może ono wykorzystać ten system do sterowania zarówno procesem produkcji, jak i innymi ważnymi procesami (od przepływu materiałów i surowców ze strefy magazynowej, poprzez stanowiska produkcyjne, na magazynie wyrobów gotowych i załadunku do wysyłki kończąc).

Rynek systemów ERP jest wciąż rozwijany o rozwiązania integrujące jego moduły sterowania produkcją z systemami MES. Wykorzystuje się tu główną cechę systemów MES, a mianowicie to, że pracują one na poziomie stanowiska roboczego: maszyny, urządzenia czy nawet narzędzia. Rejestrują zatem i przekazują do systemu ERP dane, które standardowo nie byłyby dla niego dostępne. Dysponując tak kompletną informacją, zarządzanie procesami produkcji w przedsiębiorstwie staje się łatwiejsze, a przede wszystkim skuteczniejsze.

Podsumowanie

Możliwości w obszarze zarządzania produkcją, jakie nawet w wersji standardowej dają systemy ERP, są ogromne i dla wielu przedsiębiorstw będą wystarczające. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych wymaga coraz bardziej zaawansowanych metod zarządzania. Powstają biura projektowe wykorzystujące coraz nowocześniejsze technologie projektowania i wizualizacji, a w procesach produkcji wykorzystuje się coraz bardziej zaawansowane, sterowane cyfrowo maszyny i urządzenia oraz systemy MES. Dodatkowo są jeszcze rozwiązania IoT, Przemysłu 4.0, które wykorzystują urządzenia mobilne, kolektory danych i nowoczesne systemy komunikacji. Dostawcy systemów ERP nie zostają w tyle i na bieżąco rozwijają i integrują je z tymi rozwiązaniami. Biorąc pod uwagę tempo zmian, trudno oprzeć się przekonaniu, że we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym stosowanie nowoczesnego i zintegrowanego systemu ERP jest koniecznością.

Autorem wpisu jest:

ERP Consultant

Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Od wielu lat związany bezpośrednio z systemami klasy ERP. Posiada doświadczenie w implementacji i kastomizacji systemu u klientów.

Dodaj komentarz: