Coraz więcej firm decyduje się na outsourcing, a to obco do niedawna brzmiące słowo nie jest już dla nikogo niezrozumiałe. Zlecanie zewnętrznym firmom specjalistycznych usług jest naturalnym rozwiązaniem w sytuacji, w której wciąż zwiększający się poziom skomplikowania procesów biznesowych, a także trudna sytuacja na rynku pracy, zmuszają firmy do inwestowania w rozwiązania efektywne, elastyczne i – co być może najważniejsze – dostępne od zaraz. Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają więc po wsparcie wyspecjalizowanych partnerów biznesowych, powierzając im część swoich procesów IT, księgowych, logistycznych czy rekrutacyjnych.

Dla kogo outsourcing?

Outsourcing to rozwiązanie niezwykle popularne zwłaszcza w branży IT, która wciąż boryka się z brakami w zakresie kompetencji technologicznych. Programistów jest wciąż zbyt mało, a tych posiadających odpowiednie kwalifikacje jest bardzo trudno zrekrutować. W jaki sposób przy obecnym „rynku pracownika” pracodawca może sprostać wysokim oczekiwaniom specjalistów?
Wiele firm, rozważając różne rozwiązania w tym zakresie, waha się, czy pójść utartą ścieżką stałej rekrutacji, czy może jednak zdecydować się na outsourcing. Przed podjęciem takiej decyzji warto porównać obie te opcje i przyjrzeć się korzyściom, jakie ze sobą niosą.

1. Koszty

Pozyskałeś wykwalifikowanego developera, zainwestowałeś w jego rozwój, certyfikację, przekazałeś niezbędne know-how, nie szczędząc benefitów pozapłacowych, a jednak po kilku miesiącach składa wypowiedzenie, przechodząc do innej firmy – czy ten scenariusz brzmi znajomo? W przypadku etatowego pracownika, jak w powyższym przykładzie, firma jest narażona na ryzyko poniesienia nawet kilkukrotnie większych kosztów związanych z rozpoczynaniem całego procesu rekrutacji od nowa, kiedy dany developer postanowi zrezygnować ze współpracy, jednocześnie zabierając ze sobą całą pozyskaną wiedzę oraz inwestycje w niego poczynione.

Aby pozyskać z rynku doświadczonego developera, nie wystarczy umieścić ogłoszenie w portalu pracy. Za rekrutacją kompetentnego programisty stoi cały zespół wykwalifikowanych i doświadczonych rekruterów. W przypadku outsourcingu ten problem nie leży po stronie przedsiębiorcy. Firmy IT mają w swoich szeregach kompetentnych rekruterów, koncentrujących się na pozyskiwaniu z rynku najlepszych specjalistów. Pierwszym argumentem przemawiającym za outsourcingiem jest zatem oszczędność pieniędzy. Rekrutacja oznacza zwykle znaczne koszty związane z pozyskaniem, ale też późniejszym utrzymaniem pracownika oraz inwestycjami w jego rozwój (w tym kosztowne specjalistyczne certyfikacje), a także zaplecze techniczne. Nie wspominając o cennym czasie, jaki przeznacza się na cały proces rekrutacyjny.

2. Elastyczność zasobów

Co, jeżeli firma potrzebuje jedynie stworzyć np. aplikację mobilną lub usprawnić istniejące rozwiązanie na stronie internetowej? Czy w związku z tym warto decydować się na kosztowny proces rekrutacji tylko po to, by zatrudnić specjalistów na określony czas, a później z nich zrezygnować? Pojawiają się kolejne pytania: jak dobrać najodpowiedniejszych inżynierów pod kątem wymagań technologicznych, i wreszcie: jaką przedsiębiorca będzie miał pewność, że zatrudnieni programiści będą posiadali odpowiednie kompetencje, by sprostać jego planom w kontekście nowego wdrożenia? Warto tu wspomnieć o kwestii testów: czy firma powinna zatrudniać pełnoetatowego specjalistę QA tylko po to, by pracował nad jednym projektem?

W tych wszystkich sytuacjach z pomocą przychodzi outsourcing, jako rozwiązanie zapewniające elastyczność. Firmie zewnętrznej można oddelegować pojedyncze zadania albo większy zakres usług, a przedsiębiorstwo może skupić się na właściwej sobie działalności. Skala wzajemnej współpracy jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy i może być bardzo szeroka.

Jak szeroka? Do wyboru mamy outsourcing zarówno programistów, jak i developmentu, zarządzania licencjami, obsługą sieci komputerowych czy wsparciem na wypadek awarii. Ciekawą opcją jest na przykład usługa Testing as a Service, która pozwala na korzystanie z usług wykwalifikowanych testerów z określonymi kompetencjami w dowolnej konfiguracji i zakresie, dokładnie wtedy, kiedy są oni potrzebni.

Dowiedz się więcej na temat usługi Testing as a Service.

3. Know-how oraz baza specjalistów

Inwestycja w ciągłe szkolenie pracowników jest kosztowna, zwłaszcza w tak dynamicznej dziedzinie jak IT. Istnieje również wspomniana wcześniej obawa, że pracownicy, odchodząc, zabiorą ze sobą zdobytą wiedzę oraz doświadczenie. Korzystając z outsourcingu, mamy dostęp do specjalistycznego know-how oraz bazy doświadczonych, zweryfikowanych specjalistów. Możemy korzystać z tych zasobów wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy, koncentrując się wyłącznie na swojej działalności i wprowadzaniu innowacji.

Outsourcing kadry IT to nowoczesne narzędzie biznesowe, które pozwala czasowo powiększyć zespół informatyczny o dodatkowych specjalistów bez potrzeby zatrudniania ich na stałe. Klienci korzystający z takiego rozwiązania, uzyskują zarówno dostęp do wiedzy dostawcy w zakresie pozyskiwania zasobów ludzkich, jak i do bazy zweryfikowanych kandydatów, którzy mogą być oddelegowani do realizowania zadań w organizacji zamawiającego.

4. Dyspozycyjność i rotacja

Problemem, który spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, jest dyspozycyjność i rotacja pracowników. Co będzie podczas nieplanowanej, długotrwałej nieobecności wykwalifikowanego specjalisty, któremu przekazaliśmy spory zakres wiedzy? Czy w takiej sytuacji cały projekt legnie w gruzach? Opóźni się (o ile?)… Jak to wszystko wpłynie na funkcjonowanie firmy?

Outsourcing pracowników to – poza dostępem do wiedzy dostawcy i jego bazy kandydatów – także droga zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Kwestia ewentualnego zastępstwa przestaje być problemem przedsiębiorcy, gdyż pozostaje odtąd w gestii dostawcy usług IT.

Outsourcing czy rekrutacja?

Pozyskanie specjalistów w branży IT nie jest łatwym zadaniem. Jeszcze trudniejszym – zachęcenie ich do długofalowej współpracy przy tak dynamicznym rynku pracy i kuszącej zewsząd konkurencji. Rekrutacja stała niesie ze sobą ryzyko wieloetapowego i kosztownego procesu pozyskiwania pracowników. Warto więc rozważyć korzystanie z outsourcingu, który daje przedsiębiorcy dostęp do szerokiego wachlarza wysoko wyspecjalizowanych fachowców oraz całego know-how dostawcy.

Autorem wpisu jest:
International Business Development Manager

10 lat doświadczenia w sprzedaży na rynkach międzynarodowych. W JCommerce Business Development Manager odpowiedzialny za rozwój usług JCommerce w krajach Beneluxu oraz Francji. Prywatnie wielbicielka czytelnictwa (kryminały skandynawskich autorów oraz literatura branżowa z zakresu sprzedaży i negocjacji), podróżowania oraz kulinariów.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.