Produkcja samochodów to proces skomplikowany, w którym każdy z elementów musi działać perfekcyjnie. Ekstremalna precyzja i wyśrubowane normy są więc powszechnym wzywaniem, z jakim muszą się mierzyć firmy z branży automotive. Perfekcyjnie muszą być także zrealizowane zadania z zakresu automatyki. Dlatego właśnie wprowadza się szeroko rozumianą standaryzację. W tym artykule postanowiłem przybliżyć, jak wielkie koncerny samochodowe zarządzają swoim kodem PLC.

Standaryzacja w branży automotive obejmuje praktycznie wszystkie obszary, ale skupiając się jedynie na obszarze automatyki, możemy wyróżnić trzy główne dziedziny:

 • mechanika – linie produkcyjne budowane są ze sprawdzonych, dobrze przetestowanych komponentów mechanicznych;
 • elektryka – schematy elektryczne, opis instalacji elektrycznej, nazewnictwo, dobór hardware, sposób instalacji tworzony jest zgodnie z ustalonym schematem;
 • programy dla robotów i sterowników PLC – pisane są według ustalonych reguł i wzorców, z wykorzystaniem gotowych bibliotek.

Standard oprogramowania składa się z dokumentacji, gotowych bibliotek wykorzystywanych do programowania oraz przykładowych, kompletnych projektów.

Standard tworzony jest w jednym miejscu przez grono doświadczonych specjalistów, testowany w fabryce pilotażowej, a następnie przekazany do wykorzystania w pozostałych fabrykach. Należy również podkreślić, że oprogramowanie w branży automotive nie jest tworzone zupełnie od nowa, a jest bardziej wynikiem ewolucji całej technologii produkcji. Powoduje to, że do dzisiaj można w nim znaleźć nazewnictwo, które wywodzi się jeszcze z wcześniejszej epoki, gdzie sterowanie było realizowane za pomocą styczników.

Standaryzacja oprogramowania pozwala na:

 • ciągłe doskonalenie tworzonego oprogramowania;
 • zlecanie programowania (faza offline) oraz fazy uruchomienia (faza online) do firm zewnętrznych, co daje możliwość obniżenia kosztów uruchomienia, przy jednoczesnym zachowaniu jakości oprogramowania;
 • skrócenie czasu potrzebnego na programowanie i uruchomienie nowej linii produkcyjnej;
 • łatwą do przeprowadzenia aktualizację bibliotek standardowych;
 • efektywne usuwanie błędów w programowaniu i propagowanie poprawek na inne instalacje.

Stworzony standard pisania oprogramowania niesie za sobą konieczność weryfikacji jakości pisanego kodu. Koncerny z branży automotive posiadają więc wieloetapowy model jego sprawdzania.

Przeczytaj także: Dlaczego system ERP w branży produkcyjnej to konieczność?

Programowanie offline

Pierwszym etapem jest weryfikacja programistów. Każdy pracownik przystępujący do pracy nad projektem musi posiadać ważny certyfikat potwierdzający znajomość danego standardu – dotyczy to zarówno programistów PLC, jak i programistów robotów przemysłowych. Certyfikat przyznawany jest na podstawie zaliczenia wieloetapowego egzaminu w siedzibie koncernu. Przykładowo, certyfikat ze znajomości standardu VASS (grupa VW) dla programistów PLC składa się z trzech części: ogólna znajomość standardu PLC, umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz umiejętność programowania sterowników zgodnie ze standardem.

Wirtualne uruchomienie

Kolejnym etapem, do którego przystępuję się po zakończeniu programowania offline, jest wirtualne uruchomienie. Polega ono na przetestowaniu napisanego programu przez specjalistę oddelegowanego przez dany koncern. Testy odbywają się w środowisku symulacyjnym, odzwierciedlającym daną linię produkcyjną  i pozwalają na sprawdzenie działania napisanego oprogramowania. Testy przeprowadzane są ze z góry założonym harmonogramem.

Programowanie online

Z tak przygotowanym oprogramowaniem, programiści mogą przystąpić do wdrożenia online. Tutaj również następuje cykliczne sprawdzenie napisanego kodu. Procedurą tą zarządza koordynator ds. oprogramowania. Jego zadaniem jest koordynacja podwykonawców oraz m.in. weryfikacja poprawności kodu. Programy sprawdzane są poprzez testy automatyczne (np. sprawdzanie poprawności nazewnictwa, topologii sieci itp.) oraz testy manualne wykonywane przez specjalistów.

Żaden z powyższych etapów nie może być pominięty. O tym, jak wielką wagę przykłada się do ich realizacji, może świadczyć fakt, że są one niezbędne do osiągnięcia tzw. kamieni milowych, które są często wykorzystywane, m.in. jako kryterium akceptacji płatności dla podwykonawców.

Podsumowanie

Choć wielu programistów uważa, że praca ze standardem zabija ich kreatywność i po pewnym czasie staje się po prostu nudna, to patrząc na sytuację z punktu widzenia koncernów, wprowadzenie standardów przynosi szereg zalet. Praca ze standardem wymaga od każdego z członków zespołu dużego zaangażowania, dokładności i systematyczności. Szczególnie odpowiedzialną rolę mają koordynatorzy zespołów i kierownicy projektów, którzy muszą odpowiednio motywować zespół, żeby zapewnić wysoką jakość pracy.

Wydaje się, że wypracowany w koncernach automotive standard jest trudny do realizacji w przypadku mniejszych firm. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie nawet niewielkiej standaryzacji może przynieść duże korzyści. Stworzenie przykładowo jednakowego wzorca dla wizualizacji HMI umożliwi łatwiejszą rotację pracowników pomiędzy stanowiskami. Standaryzacja urządzeń wykorzystywanych na linii produkcyjnej pozwoli na zmniejszenie ilości części zamiennych w magazynie. Przykłady można mnożyć, warto jednak wziąć pod uwagę, że wprowadzenie standaryzacji pozwala firmom być bardziej konkurencyjnymi na rynku.

Dowiedz się więcej:  Technologie wykorzystywane w Przemyśle 4.0. 

 

Autorem wpisu jest:
Programista PLC

Programista PLC z 5 letnim doświadczeniem zdobytym w przemyśle ciężkim oraz przemyśle motoryzacyjnym. Realizował projekty dla firm na całym świecie. Poza pracą pasjonat podróży, turystyki górskiej oraz wszelkiej aktywności na świeżym powietrzu.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.