Czy Qlik Sense nadal potrzebuje rozszerzeń?

Szymon Serwin | Business Intelligence | 13 października 2021

W dzisiejszym artykule chciałbym pochylić się nad kwestią kompletności natywnych możliwości Qlik Sense. Czy są już one na tyle rozbudowane, że nie ma potrzeby dodatkowego rozbudowywania narzędzia o zewnętrzne rozszerzenia?

Krótka historia rozszerzeń Qlik Sense

Rozszerzenia w Qlik Sense zyskały dużą popularność niedługo po premierze Qlik Sense w 2014 roku. Stało się tak dlatego, że w pierwszych swoich wersjach Qlik Sense był bardzo ubogim narzędziem, szczególnie w porównaniu do jego starszego brata – rozwijanego równolegle QlikView. Z biegiem lat narzędzie jednak bardzo się rozwinęło i w 2021 roku funkcjonalnościami nie ustępuje już praktycznie QlikView, a wręcz posiada wiele ciekawych opcji, które tam nie są dostępne. Wystarczy wspomnieć, że nowa wersja Qlik Sense pojawia się na rynku co około 3 miesiące. Czy możemy zatem stwierdzić, że do stworzenia funkcjonalnego i atrakcyjnego wizualnie środowiska nie potrzebujemy już zewnętrznych rozszerzeń? Sprawdźmy!

Vizlib – czyli najpopularniejsza biblioteka rozszerzeń do Qlik Sense

Vizlib jest największą i najpopularniejszą zewnętrzną biblioteką rozszerzeń dla Qlik Sense. Dostawcą jest zewnętrzna firma, jednak posiada w swojej ofercie również w pełni funkcjonalną bezpłatną wersję biblioteki. Jedynym ograniczeniem jest tutaj wielkość środowiska, która w przypadku bezpłatnego planu ograniczona jest do 5 osób.

 

Plan cenowy Vizlib

Plan cenowy Vizlib (źródło – vizlib.com)

Jakie rozszerzenia Qlik Sense oferuje Vizlib?

Vizlib oferuje w swojej bibliotece zarówno podstawowe obiekty (dostępne też w Qlik Sense), ale pozwalające na większą personalizację, jak i te bardziej unikalne.

Przykładem podstawowych obiektów może być np. Line Chart przedstawiony na obrazku poniżej. Daje on możliwość oznaczania konkretnych punktów na wykresie z opcją dodawania komentarzy – nie można zaprzeczyć, że taka wizualizacja wygląda efektownie.

Wizualizacje Qlik Sense

Line Chart (źródło: vizlib.com)

Innym przykładem niejako podstawowego obiektu jest obiekt KPI, który ma zdecydowanie większe możliwości niż ten zaimplementowany domyślnie w Qlik Sense. Wszystkie przedstawione poniżej wizualizacje są dostępne w Qlik Sense, jednak w osobnych obiektach. Teoretycznie można by je odtworzyć, łącząc ze sobą obiekty KPI, Line Chart, Bar Chart, Slidera i wykres typu miarka. Jednak po pierwsze, nie jest to rozwiązanie oczywiste z punktu widzenia mniej doświadczonego użytkownika. Dodatkowo wyskalowanie wszystkich tych obiektów – tak żeby były dobrze widoczne – również mogłoby być problematyczne.

KPI - wizualizacja Qlik Sense

KPI (źródło: vizlib.com)

Przykładem obiektu dość unikalnego jest Story Timeline. Jest to wizualizacja, która nie jest dostępna domyślnie w Qlik Sense, a można za jej pomocą przedstawić w ciekawy sposób dane osadzone w czasie.

Timeline - Wizualizacja Qlik Sense

Story Timeline (źródło: vizlib.com)

Oprócz typowych obiektów do wizualizacji danych Vizlib posiada w swojej ofercie również obiekty UX, służące lepszej organizacji raportów. Są to obiekty często dostępne domyślnie w Qlik Sense, jednak tutaj pozwalają na większą personalizację przykładami mogą być obiekt Slider, obiekt filtrów czy obiekt typu przełącznik. 

Qlik Sense Extensions

Filter Pane (źródło: vizlib.com)

Oprócz pełnej biblioteki Vizlib posiada też ofertę zorientowaną na analizę konkretnych danych – finansowych (Vizlib Finance) oraz Vizlib Gantt.

Są to przede wszystkim obiekty zorientowane na analizę określonych danych w predefiniowanych obiektach, kilku schematach kolorystycznych, które pozwalają w szybki sposób stworzyć nieoczywiste wizualizacje nawet mniej doświadczonym użytkownikom.

Wizualizacje Qlik Sense

Vizlib Finance (źródło: vizlib.com)

Wizualizacje Qlik Sense

Vizlib Finance (źródło: vizlib.com)

Wizualizacje Qlik Sense

Vizlib Finance (źródło: vizlib.com)

Wizualizacje Qlik Sense

Vizlib Gantt (źródło: vizlib.com)

Wizualizacje Qlik Sense

Vizlib Gantt (źródło: vizlib.com)

Podsumowując, Vizlib to głównie efektowne wizualizacje. Część z nich można odtworzyć w Qlik Sense, ale często nie jest to proste i oczywiste. Niewątpliwą zaletą jest dużo bardziej atrakcyjny wizualnie wygląd oraz możliwość korzystania z predefiniowanych widoków, np. dla finansów.

DIY BI, czyli własne rozszerzenia Qlik Sense

Jeśli rozwiązania natywne oraz zewnętrzne biblioteki nie wystarczają albo z jakiegoś względu nie mogą być wykorzystywane (np. z powodu polityki bezpieczeństwa organizacji), rozszerzenia można tworzyć samodzielnie. Rozszerzenia dla Qlik Sense możemy tworzyć z pomocą JavaScript, istnieją nawet specjalne frameworki stworzone stricte pod ten cel. Podstawowym narzędziem, w którym możemy stworzyć swoje pierwsze rozszerzenie dla Qlik Sense, może być DEV Hub (dostępny domyślnie w Qlik Sense). Komercyjnie jednak w takich przypadkach do danego projektu oddelegowany jest Front-End developer wspierający zespół utrzymujący środowisko Qlik Sense.

Qlik Sense – domyślne obiekty

Podstawowe obiekty są w Qlik Sense na bieżąco modernizowane i usprawniane. Tylko w kilku ostatnich wersjach rozbudowano obiekt Combo Chart (możliwość używania pomocniczej osi, możliwość kolorowania miar), obiekt Mapy (możliwość używania ciemnego motywu), Tabele (możliwość osadzania obrazków, dodawania mini chartów).

Combo Chart - Wizualizacje Qlik Sense

Combo Chart

Obiekt tabeli w pierwotnym scenariuszu miał się znaleźć w sekcji Vizlib, jednak został na tyle rozwinięty przez Qlika, że nie ustępuje już rozwiązaniu z zewnętrznej biblioteki. Poniżej przykład, jak wyglądają mini charty w obiekcie Table.

Mini chart - wizualizacje Qlik Sense

Table z mini chart (źródło: qlik.com)

 

Mini chart - wizualizacje Qlik Sense

Table z mini chart (źródło: qlik.com)

Oprócz ulepszania podstawowych obiektów Qlik na bieżąco dodaje do Qlik Sense nowe obiekty. Przykładem może być obiekt Animator, który pozwala na automatyczne iterowanie po wybranym polu i tworzenie efektu animacji na wykresach.

Animator - nowy obiekt w Qlik Sense

Animator

Innym obiektem wcześniej niedostępnym w Qlik Sense (istniejącym od dłuższego czasu w Vizlib) jest obiekt Date Picker, czyli zaawansowany selektor zakresu dat.

Date Picker - nowy obiekt Qlik Sense

Date Picker

Kolejnym przykładem nowego obiektu w Qlik Sense jest Variable Input. Pozwala on na manipulowanie wartościami zmiennych z możliwością wizualizowania jako listę wybieralną, przyciski, slider czy klasyczny obiekt input. W jednej z ostatnich wersji pojawił się też ciekawy obiekt pozwalający na osadzanie video (np. filmu z platformy YouTube) w raportach Qlik Sense.

Wartymi uwagi obiektami, związanymi już typowo z wizualizacjami, są także obiekty takie jak Multi KPI – pozwala on na wyświetlanie miary podzielonej automatycznie na wybrany wymiar, automatycznie również tworzona jest dla niego siatka z wykresami.

Wizualizacje Qlik Sense

Multi KPI

Word cloud chart to kolejny obiekt, o którym chciałbym wspomnieć. Poniżej zrzut ekranu z użyciem tej wizualizacji do określenia wielkości poszczególnych kosztów według kategorii w budżecie domowym.

Wizualizacje Qlik Sense

Word cloud chart

Innym ciekawym obiektem dodanym w jednej z wersji w 2021 roku jest wykres siatkowy. Pełni on ważną rolę w procesie analizy istotnych odchyleń wartości miary w stosunku do danego wymiaru. 

Wykres siatkowy - Wizualizacje Qlik Sense

Wykres siatkowy (źródło: qlik.com)

Nazwy obiektów w żaden sposób nie ograniczają naszej kreatywności w ich wykorzystaniu i mogą być używane w niestandardowy sposób. Przykładem może być poniższe użycie Organization Chart do przedstawienia struktury produktów.

Wizualizacje Qlik Sense

Organization Chart (źródło: qlik.com)

Jeszcze ciekawszym przykładem mogą być niestandardowe użycia obiektu mapy z wykorzystaniem własnoręcznie stworzonych warstw. Jeśli na przykład zastanawiasz się, czy konkretne miejsce w biurze ma wpływ na efektywność pracowników, możesz wykorzystać jeden ze scenariuszy użycia, jakim jest „mapa pomieszczeń” i stworzyć wizualizację efektywności pracowników według… ich miejsca pracy w przestrzeni biurowej – co przedstawia wykres poniżej.

Wizualizacje Qlik Sense

Niestandardowe użycie obiektu Map (źródło: qlik.com)

Jeszcze innym wartym uwagi przykładem może być użycie obiektu mapy do przedstawienia podziału sił w parlamencie, poniżej przykład parlamentu Brazylii.

Wizualizacje Qlik Sense

Niestandardowe użycie obiektu Map (źródło: qlik.com)

Innym wizualnie interesującym przykładem jest przedstawione poniżej użycie Plot Chartu. Pokazuje on sumę sprzedaży danych kategorii produktów per klient.

Plot Chart - wizualizacje Qlik Sense

Plot Chart (źródło: qlik.com)

Jak widać w powyższych przykładach, Qlik Sense również w swoich domyślnych obiektach pozwala na tworzenie ciekawych i niecodziennych wizualizacji. Wymaga to często nieco więcej ekwilibrystyki od developera, jednak efekt końcowy nie będzie odbiegał od tego, na co pozwalają zewnętrzne rozwiązania.

Podsumowanie

Czy Qlik Sense nadal potrzebuje rozszerzeń? W mojej opinii nie. Środowisko już w tym momencie jest dość mocno rozwinięte i niczym nie przypomina pierwszych, mocno okrojonych wersji. Dodatkowo częstotliwość (około 4 razy w roku) publikacji nowych wersji Qlik Sense z istotnymi zmianami pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznych rozwiązań. Należy też pamiętać, że w tym artykule skupiłem się tylko i wyłącznie na zmianach w obszarze wizualizacji. Jednak nowe wersje to także zmiany w usprawnieniu silnika czy funkcji pomagających w codziennej pracy developerom.

Dla kogo zatem są rozszerzenia? Moim zdaniem są to rozwiązania dla osób oczekujących bardzo efektownych wizualizacji (bo efektywność zapewniają już te domyślne w Qlik Sense). Owszem, nie da się odmówić Vizlibowi rozbudowanej możliwości personalizacji, ale trzeba mieć na względzie, że sam Qlik mocno depcze mu po piętach.

Nie należy też zapominać o organizacjach wymagających specyficznych dla danej branży i danych wizualizacji – i dla tych przypadków właśnie powstały frameworki i możliwości tworzenia wizualizacji według konkretnych wymagań.

Qlik Sense będzie jednak zupełnie wystarczający w 90% przypadków. Mając na względzie tempo zmian i rozwoju narzędzia, możemy wierzyć, że będzie ono tylko lepsze i różnica między nim a zewnętrznymi bibliotekami będzie jeszcze mniej zauważalna.

Autorem wpisu jest:

Specjalista Business IntelligenceBusiness Intelligence Specialist

Entuzjasta rozwiązań QlikView i Qlik Sense, pełniący w firmie JCommerce rolę konsultanta w obszarze Business Intelligence. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prywatnie fan muzyki w każdej postaci.

Dodaj komentarz: