Każda aktualizacja Qlik Sense przynosi zmiany wpływające na komfort pracy przy wykorzystaniu tego popularnego narzędzia Business Intelligence. Jakie zmiany przyniósł miniony rok i jakie nowe funkcjonalności zyskał Qlik po przeprowadzonym face liftingu? Zapraszam do krótkiego podsumowania roku 2019 w Qliku. Spróbujemy także spojrzeć w przyszłość i poszukać odpowiedzi na pytanie: czy wkrótce będziemy mogli obejść się bez rozszerzeń dostarczanych przez zewnętrznych dostawców?

Nowy Qlik co 10 tygodni

Firma Qlik, podążając za trendem widocznym również u innych dostawców narzędzi klasy Business Intelligence, zdecydowała się na regularne publikowanie aktualizacji dla swojego flagowego obecnie narzędzia, jakim jest Qlik Sense. Interwał pomiędzy aktualizacjami, często zawierającymi nowe, pożyteczne funkcjonalności, wynosi obecnie już tylko 10 tygodni. Dzięki takiej częstotliwości aktualizacji możemy co kilka tygodni cieszyć się nowymi funkcjonalnościami, które niosą wymierne korzyści dla użytkowników. Daje to też gwarancję, że narzędzie, które wykorzystujemy, jest ciągle ulepszane i dostosowywane do najnowszych standardów. Jeśli chodzi o rozszerzenia, są one publikowane przez zewnętrznych dostawców i developerów w portalu Qlik Branch.

W tym artykule spróbuję odpowiedzieć na pytanie, które być może już teraz zadaje sobie wielu użytkowników. Czy dzięki na bieżąco wprowadzanym przez firmę Qlik ulepszeniom wkrótce będzie można obejść się bez rozszerzeń firm zewnętrznych? Przyjrzyjmy się zatem ostatnim zmianom w Qliku i dostępnym rozszerzeniom. W szczególności chciałbym się skupić na rozszerzeniach dostępnych od wersji Qlik Sense April 2019.

Sprawdź: Dostępne szkolenia Business Intelligence

Poprzednie wersje Qlik Sense

Na początek krótkie podsumowanie tego, co nowego w Qliku przyniósł nam 2019 rok. Można śmiało powiedzieć, że wersja Qlik Sense February 2019 była przełomową aktualizacją. Wprowadziła ona szereg zmian, jak np.:

 • Usprawnienia dostępne w wizualizacjach takich, jak: Funnel Chart, Sankey Chart, Radar Chart, Heat Map, KPI, Word Cloud Chart, Network Chart,
 • Dodanie obiektu Share Button do wizualizacji Bundle,
 • Udostępnienie Qlik Sense Mobile dla urządzeń z systemem Android,
 • Możliwość otwierania Mashupów z poziomu aplikacji mobilnej,
 • Możliwość podglądu dla wyrażeń typu Dollar-Sign,
 • Single Page Application Flow (możliwość scrollowania strony).

Kolejne wersje także przyniosły wiele ciekawych zmian, które znacznie usprawniły i ułatwiły w podstawowej wersji Qlik Sense pracę zarówno z poziomu użytkownika końcowego, jak i developera. Pojawiły się między innymi nowe wizualizacje, a istniejące – zyskały odświeżony wygląd. Nowości pojawiły się także w obszarze Qlik Sense Mobile. Dodatkowo rok 2019 przyniósł możliwość niezależnej implementacji Qlik Sense Enterprise w modelu SaaS. Poniżej podsumowanie wszystkich istotnych zmian w Qlik Sense w 2019 roku.

Nowe wizualizacje

 • Nowości w wykresach

Nowe wizualizacje wchodzące w skład pakietu Visualization Bundle pojawiły się już w wersji April 2019. Kilka z nich to wykresy słupkowy i warstwowy (Bar & Area Chart) oraz wykres pociskowy.

Bar Area Chart

Bar & Area Chart w Qlik Sense April 2019 (źródło: help.qlik.com)

Bullet chart

Bullet Chart w Qlik Sense April 2019 (źródło: help.qlik.com)

 • Obiekt kontenera

Nowością udostępnioną w wersji Qlik Sense June 2019 było z kolei dodanie do natywnych rozszerzeń który wcześniej był dostępny w pakiecie Qlik Bundle. Teraz działa on zdecydowanie szybciej, co jest bardzo ważną kwestią, kiedy na raporcie umieszczona jest duża liczba obiektów.

Container

Obiekt Container w Qlik Sense June 2019 (źródło: opracowanie własne)

 • Wykres kratowy

Inną nową wizualizacją jest Trellis container, który daje możliwość dodania wykresu kratowego do porównywania metryk różnych grup danych. Dzięki wyświetlanej siatce łatwiej jest porównać różne wartości na wykresie. Wykres kratowy dostępny był wcześniej w Qlik View, a dzięki wersji Qlik Sense June 2019 został również dodany do Qlik Sense.

Trellis chart

Trellis Chart w Qlik Sense June 2019 (źródło: help.qlik.com)

Nowością szczególnie istotną dla organizacji korzystających z Qlik Sense do raportowania danych finansowych i tworzenia raportu zysków i strat jest P&L pivot chart. Rozszerzenie to dostępne jest w pakiecie Qlik Visualization Bundle.

P & L Pivot Chart

P&L pivot chart w Qlik Sense June 2019 (źródło: help.qlik.com)

 • Variance Waterfall

Inną nową wizualizacją, przydatną i powszechnie wykorzystywaną szczególnie w przypadku aplikacji używanych w finansach, jest wykres typu Variance Waterfall. Może on posłużyć na przykład jako obiekt do porównywania wartości rzeczywistych z wartościami prognozowanymi.

Udoskonalenie istniejących wizualizacji

 • Nowości w mapach

Także istniejące wizualizacje zyskały nowy wygląd. Wielu użytkowników, np. z branży logistycznej, czekało na możliwość zmiany domyślnego tła udostępnianego przez firmę Qlik dla wykresów map.  Dzięki zmianom, jakie przyniosła wersja April 2019 w tym obszarze, użytkownicy mają teraz możliwość zmiany domyślnego tła wykresów map. Umożliwia to jeszcze lepsze wykorzystanie Qlika w procesach logistycznych. W firmach kurierskich na przykład często obszary dzielone są według indywidualnego klucza innego niż administracyjny podział na miejscowości, gminy czy powiaty. Jest to też rozwiązanie umożliwiające prezentację map dostosowanych do potrzeb określonego odbiorcy.

W kontekście map wersja September 2019 również przyniosła zmiany, a konkretnie możliwość wyświetlania lokalizacji użytkownika na obiektach map. Znacznie ułatwia to pracę w terenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Kolejna nowość z wrześniowej wersji to możliwość wykluczenia poszczególnych warstw mapy z automatycznego powiększania. Daje to większą kontrolę nad wyglądem mapy.

 • Ulepszone wykresy

Wersja June 2019 przyniosła udoskonalony wykres słupkowy – obecnie użytkownicy mają możliwość wyświetlania słupków skumulowanych. Funkcja ta jest pomocna szczególnie w przypadku porównywania bardziej złożonych danych i bardzo ułatwia ich wizualizację. Istnieje też możliwość tworzenia wykresów bez wymiarów (z samymi miarami), a także ustawiania np. szerokości słupka.

Style in Bar chart

Style w Bar chart w Qlik Sense June 2019 (źródło: opracowanie własne)

W wersji September 2019 podobnych funkcji doczekał się obiekt wykresu kołowego. Wraz  z wersją November 2019 pojawiła się z kolei możliwość większej personalizacji obiektu tabeli – zostały dodane opcje dostosowania wielkości i koloru tekstu w nagłówkach oraz poszczególnych kolumnach tabeli.

Multi Cloud

Coraz więcej firm stawia na rozwiązania chmurowe – ten trend widoczny jest także w przypadku narzędzi Business Intelligence. W ramach aktualizacji w kwietniu 2019 r. udostępniona została opcja niezależnego wdrożenia Qlik Sense Enterprise w modelu SaaS. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z aplikacji Qlik Sense . Do tego modelu dostosowane zostały Qlik Connectors, które już wtedy posiadały możliwość obsługi korporacyjnych źródeł danych w środowisku SaaS.

Czytaj także: Qlik Sense Cloud

Funkcje ułatwiające codzienną pracę

Zmiany w Qliku w 2019 przyniosły mnóstwo zmian ułatwiających codzienną pracę zarówno użytkownikom końcowym, jak i developerom. W wersji June 2019 firma Qlik udostępniła opcję kopiowania wartości z tabel do schowka. Wcześniej, aby mieć taką możliwość, konieczne było stosowanie zewnętrznych rozszerzeń. Rozwiązanie to znacznie ułatwia pracę zarówno w obszarze testów wdrażanej aplikacji przez zespoły projektowe, jak i codziennego wykorzystywania przez użytkowników końcowych.

Kopiowanie wartości - Qlik Sense

Kopiowanie wartości do schowka w Qlik Sense June 2019 (źródło: opracowanie własne)

Inną opcją udostępnioną w ramach letniej aktualizacji Qlik Sense była możliwość wyboru układu renderowania raportów dla urządzeń mobilnych. Pozwala to na lepsze rozplanowanie i wykorzystanie miejsc na raportach.

Warto odnotować zmianę, którą przyniosła kolejna aktualizacja, September 2019, w kontekście narzędzia wyszukiwania. Limit znaków w panelu filtrowania został zwiększony z 255 do 5000, co pozwala na bardziej efektywne użytkowanie narzędzia.

Zmiany dla developerów

W 2019 roku pojawiły się także nowości istotne z punktu widzenia programistów. Aktualizacja September 2019 przyniosła developerom możliwość wyboru domyślnego arkusza, który otworzy się dla użytkowników końcowych podczas uruchomienia aplikacji. Pozwala to na większą kontrolę nad przebiegiem analiz.

Qlik Sense Mobile

Nowości pojawiły się także w Qlik Sense Mobile. Dzięki wersji June 2019 administratorzy Qlik Sense otrzymali możliwość wysyłania powiadomień systemowych do użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej Qlik Sense Mobile. Można zdefiniować te powiadomienia, tak aby były wysyłane do wszystkich bądź też do konkretnych grup użytkowników. Aktualizacja Qlik Sense November 2019 dała z kolei użytkownikom systemu Android możliwość korzystania z Qlik Sense Mobile również w trybie offline.

Qlik Sense – czy nadal potrzebujemy zewnętrznych rozszerzeń?

Czy w związku z ciągłymi ulepszeniami i ostatnimi aktualizacjami nadal potrzebujemy rozszerzeń zewnętrznych dostawców do Qlik Sense? Najlepszą odpowiedzią będzie: to zależy. Każde wdrożenie Business Intelligence jest unikalne, dostosowane do konkretnych potrzeb klienta. Firmy takie jak Vizlib udostępniają mnóstwo możliwości w obiektach swoich bibliotek. Nie można jednak Qlikowi odmówić tego, że wiele funkcjonalności dostępnych wcześniej tylko w zewnętrznych rozszerzeniach teraz użytkownik otrzymuje w wersji podstawowej. Biorąc pod uwagę interwał, w jakim pojawiają się nowe wersje Qlik Sense, przewiduję, że z czasem narzędzie będzie stawało się jeszcze lepsze. Mam nadzieję, że w przyszłości pozwoli to na rezygnację z zewnętrznych rozszerzeń.

Podsumowanie

Analizując choćby kilka ostatnich wersji Qlik Sense, widzimy, jak bardzo firma Qlik udoskonaliła swój produkt. W tym momencie jeszcze bardziej odpowiada on na bieżące potrzeby użytkowników, którzy często zgłaszają je bezpośrednio do producenta. Rozwój Qlik Sense wpisuje się również w najnowsze trendy w rozwoju narzędzi klasy Business Intelligence dzięki dostarczaniu nowych funkcjonalności w krótkich przedziałach czasowych. Mam nadzieję, że moje podsumowanie pomoże aktualnym użytkownikom na optymalne wykorzystanie nowych funkcjonalności narzędzia Qlik Sense.

Autorem wpisu jest:
Specjalista Business Intelligence

Entuzjasta rozwiązań QlikView i Qlik Sense, pełniący w firmie JCommerce rolę konsultanta w obszarze Business Intelligence. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prywatnie fan muzyki w każdej postaci.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.