Rola oraz zadania Scrum Mastera pozornie są jasne i dobrze zdefiniowane. W rzeczywistości okazuje się jednak, że Scrum Master musi przyjmować różne role oraz zachowania, w zależności od potrzeb Zespołu Scrumowego. W tym artykule chciałem rozpocząć dyskusję o grzechach głównych Scrum Masterów. Na początek wskazuję te pułapki, które są groźne nie tylko dla początkujących SM, ale także dla osób z większym doświadczeniem.

Bycie gwiazdą zespołu

Jeśli lubisz splendor i fanfary to mam dla Ciebie złą informację – nie będziesz dobrym Scrum Masterem. Przewodnik po Scrumie określa Scrum Mastera jako servant-leadera. Oznacza to mniej więcej tyle, że nasza praca opiera się na identyfikacji potrzeb zespołu – służeniu pomocą, radą oraz wsparciem. Rolę Scrum Mastera osobiście porównuję do suflera, który nie stoi na deskach teatru w świetle reflektorów, ale ukryty przed widzami czuwa nad kwestiami wypowiadanymi przez aktora grającego główną rolę.

Bycie niezastąpionym

Każdy z nas chciałby, aby nasza praca była zauważona i ważna dla organizacji. Instynktownie dążymy do tego, żeby być niezastąpionymi w tym, czym się zajmujemy. Jednak podstawowym zadaniem Scrum Mastera jest wspieranie samoorganizacji zespołów. Nie boję się stwierdzenia, że każdy Scrum Master powinien dążyć do sytuacji, w której staje się już zbędny dla zespołu! Jeżeli uzależniamy od siebie członków zespołu bo uważamy, że nie poradzą sobie bez naszej pomocy – wówczas powinniśmy zatrzymać się na moment i na nowo zdefiniować istotę naszej pracy.

Wąskie gardło komunikacji

Punkt ten bezpośrednio łączy się z poprzednim, jednak jest w moim odczuciu na tyle istotny, że poświęcę mu osobny akapit. Dużym błędem wielu Scrum Masterów jest kierowanie przez siebie strumienia komunikacji pomiędzy zespołem developerskim, a Product Ownerem. Pozornie, rozwiązanie takie ma same plusy – zarówno zespół developerski, jak i przedstawiciel biznesu wie, do kogo zgłosić się z pytaniem lub problemem.

Co jednak w sytuacji, gdy Scrum Master nie będzie obecny w pracy? A co w przypadku, jeśli SM mimo dobrej woli nie przekaże szczegółowych informacji tak dobrze, jak powinien?

Nie ulega wątpliwości, że zadaniem Scrum Mastera jest orientować się w bieżącej sytuacji sprintu, jak i całego projektu. Dobrze jeśli wie, nad czym obecnie pracują poszczególni członkowie zespołu. Idealnie jest jednak wówczas, gdy Scrum Master UCZY zespół dobrej, bezpośredniej i szczerej komunikacji z otoczeniem biznesowym oraz Product Ownerem.

Przeczytaj artykuł: Agile i Scrum w dziale sprzedaży

Brak wiary w samoorganizację zespołu

Brak wiary w dobre intencje lub wręcz profesjonalizm zespołu jest szczególnie widoczny w organizacjach, w których rola Project Managera lub kierownika projektu oznacza(ła) szczegółowe zarządzanie i kierowanie zadaniami developerów. Ale filozofia Scruma wywraca do góry przyjęty i stosowany od lat paradygmat – to nie kierownik, ale sam zespół wie lepiej, jak wykonać dane zadanie.

Tak zwany micromanagement wciąż bywa głęboko zakorzeniony w umysłach pracowników, jak i kadry managerskiej organizacji, które uważają się za zwinne. Pozbycie się tych nawyków jest dużym wyzwaniem nie tylko dla Scrum Masterów, ale i członków jego zespołu. Nic jednak w tym dziwnego – odwracamy o 180 stopni filozofię zarządzania kapitałem ludzkim, która nie tylko jest powszechnie stosowana, ale i akceptowana przez ogół pracowników.

Podkreślić trzeba z całą stanowczością – Scrum Master nie może mówić członkom zespołu developerskiego, jak mają wykonać powierzone im zadania. Scrum Master na podstawie wyraźnej prośby lub obserwacji zespołu może jedynie doradzić lub zadać odpowiednie pytania, aby zespół sam rozwiązał problem. Na tym polega właśnie samoorganizacja zespołu, do której jako Scrum Masterzy dążymy.

Autorem wpisu jest:
Scrum Master

Scrum Master w JCommerce. Wierzy w empiryzm i iterację. Uczy Zespoły Scrumowe samodzielności i odpowiedzialności. Po godzinach taternik i wspinacz, autor portalu Tuudi.net.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.