41 mld urządzeń podłączonych do sieci do 2025 roku, coraz większe znaczenie urządzeń mobilnych i coraz mniejszy udział człowieka – prognozy dla Przemysłowego Internetu Rzeczy są pomyślne na przekór, a może dzięki pandemii. Również oczekiwania wobec sieci 5G w Przemyśle 4.0 są duże. Jakie możliwości da firmom przemysłowym sieć nowej generacji?

Wzrost znaczenia IoT

Przed pandemią 3/4 firm planowało wdrożenie rozwiązań Internetu Rzeczy, które stały się nieodłącznym elementem transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Według analityków firmy IDC wydatki na IoT w 2020 roku w Europie sięgną 180 mld dol. Biorąc pod uwagę to, że pandemia okazała się skutecznym hamulcem inwestycyjnym, nie jest to duża suma. W przyszłym roku jednak firmy wrzucą wyższy bieg, a inwestycje w rozwiązania IoT mają osiągnąć dwucyfrowy wzrost. W 2024 prognozowana suma wydatków ma osiągnąć 278 mld dolarów. Nie bez znaczenia są też możliwości, jakie daje sieć 5G.

Sieć 5G – najważniejsze liczby

W kontekście 5G nadal wiele wątpliwości budzi kwestia prywatności urządzeń, danych, lokalizacji i użytkowników oraz ich tożsamości, a także bezpieczeństwa sieci. Samo masowe wdrożenie 5G budzi wiele emocji, choć komercyjne wdrożenia w Polsce już miały miejsce.

5G to nie tylko emocje, ale też oczekiwania i wiele mówi się możliwościach sieci nowej generacji oraz o tym, jak może wpłynąć na rozwój gospodarczy. Sieć 5G to m.in. większe możliwości w zakresie liczby podpiętych urządzeń, przesyłania danych, przy mniejszym zużyciu energii:

Rolnik (już nie sam) z danymi. Obszary IoT wykorzystujące 5G

Prognozy ONZ przewidują, że do 2050 roku prawie 70% ludzi będzie mieszkać w miastach. Coraz ważniejsze będą więc rozwiązania IoT, takie jak Inteligentne Systemy Transportowe, inteligentne oświetlenie, monitorowanie zanieczyszczeń, a także, co pokazały wydarzenia w 2020 r., rola systemów do monitorowania interakcji społecznych.

Coraz bardziej „smart” stają się logistyka, administracja publiczna i medycyna (zdalne konsultacje, rozwiązania dla ratownictwa medycznego i telemedycyna). Także takie gałęzie jak ochrona środowiska czy rolnictwo już teraz korzystają z rozwiązań Internetu Rzeczy, które pozwalają użytkownikom analizować dane dotyczące zjawisk atmosferycznych w czasie rzeczywistym i odpowiednio planować działania.

Możliwości 5G w IIoT

Słowa „smart” i „factory” od dawna tworzą zgrany duet, a Przemysł 4.0 to dziedzina, w której rola człowieka w procesie maleje. Rośnie natomiast wykorzystanie inteligentnych rozwiązań. IIoT (czyli Industrial Internet of Things) to zagadnienie, któremu szczególnie warto przyjrzeć się w kontekście potencjału sieci 5G. Komisja Europejska prognozuje 11-procentowy wzrost w branży produkcyjnej. Nic dziwnego, że rosną oczekiwania wobec możliwości, jakie mają dać połączone moce obu technologii.

5G w przemysłowym Internecie Rzeczy może pozwolić na:

 • Lepszą realizację idei Smart Factory i dalszy, dynamiczny rozwój Przemysłu 4.0,
 • Sprawniejszą komunikację M2M (Machine to Machine) i V2V (Vehicle to Vehicle),
 • Oszczędności i przyspieszenie procesów produkcyjnych,
 • Zwiększoną produktywność, dzięki szybkiemu transferowi danych i krótszemu czasowi oczekiwania,
 • Lepszą personalizację produkcji, dzięki szybkiemu wytwarzaniu mniejszej liczby produktów dla konkretnych klientów,
 • Poprawę cyfryzacji łańcucha dostaw – wykorzystanie potencjału autonomicznych maszyn, robotyzacji i sztucznej inteligencji,
 • Większą operacyjność firm, zarządzanych zdalnie za pomocą inteligentnych połączonych ze sobą urządzeń.

Podsumowanie

Nowe technologie od zawsze wzbudzały emocje. Bez względu na to, czy okazywały się jedynie buzzwordami, czy stawały się motorem zmian, zawsze pobudzały wyobraźnię i skłaniały do dyskusji: o wątpliwościach, wyzwaniach, ale i szansach. Jeśli także zastanawiasz się nad możliwością zmiany w Twoim przedsiębiorstwie, porozmawiajmy i zastanówmy się wspólnie nad możliwościami, jakie daje Przemysł 4.0.

 

Autorem wpisu jest:
Delivery Manager

Delivery Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami w branży IT. Z JCommerce związany od 2018 r. Prywatnie zawodnik Kadry Narodowej Aeroklubu Polski – pilot paralotni z 20-letnim stażem oraz fotograf lotniczy.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.