Technologia jest nierozerwalnie związana z miastem. To w miastach rodzą się nowe idee, nowe pomysły, tutaj najszybciej adaptowane są nowinki technologiczne. Dlatego też ludzie chcą w miastach mieszkać, to tutaj bowiem mogą liczyć na najlepsze perspektywy do życia. Daleko jednak dzisiejszym miastom do Utopii, są to miejsca borykające się z bardzo poważnymi problemami. Stąd powtarzające się działania mające na celu zaprzęgnięcie technologii dla dobra ludzi mieszkających w miastach, czyli wcielenia w życie idei smart city. Jedną z takich technologii, na którą wielu patrzy z nadzieją jest blockchain.

Zgodnie z najnowszymi trendami smart city to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie. Oznacza to, że najważniejszym celem jest poszukiwanie rozwiązań, które w centrum swojego działania zawsze będą stawiały człowieka i społeczność.

A to oznacza, że miasta powinny stawać się bardziej transparentne. Przy całym swoim zaawansowaniu technologicznym miasto musi być zrozumiałe dla obywatela. System zarządzania musi być więc jawny, rządzący powinni jak najczęściej pozwalać na partycypację obywateli w podejmowaniu decyzji. Ma w tym oczywiście pomagać technologia. Jeśli jednak taka technologia ma być skuteczna, powinna być przede wszystkim bezpieczna, a to oznacza, że odporna na manipulację, kradzież danych i ataki cybernetyczne. Nic więc dziwnego, że smart city coraz częściej stawia na blockchain.

Blockchain to technologia, która gwarantuje, że tylko właściciel ma prawa do swoich danych, bez ryzyka kradzieży i manipulacji. System pozwala chronić nie tylko dane osobowe, ale także każdą transakcję, gwarantując jej bezpieczeństwo. Weryfikacja w technologii blockchainowej jest wieloetapowa i tylko właściciel danych jest w stanie dokonać pełnej weryfikacji.

Możliwości zastosowania blockchain w smart city

Smart economy

Blockchain daje możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań i usług w przestrzeni miejskiej, lokalnej i globalnej. Dzięki uruchomieniu lokalnej kryptowaluty możliwe jest także stworzenie systemu, w którym inwestorami w miasto są sami jego mieszkańcy. Do 2020 Dubaj chce zostać pierwszym miastem, wykorzystującym blockchain jako źródło finansowania.

Real-time democracy

Technologia blockchain umożliwia głosowanie stałe, które pozwala na oddanie/zmianę głosu w czasie rzeczywistym. Również wyniki dostępne są w czasie rzeczywistym, co pozwala reagować sektorowi publicznemu na podejmowane decyzje.

Mobility as a Service

Blockchain pozwala na włączenie wszystkich firm oferujących usługi transportowe w jeden system, który pozwala użytkownikom na zamówienie taksówki, kupna biletu komunikacji miejskiej, a także wynajęcia samochodu, roweru czy skutera. Z jednej strony jest to ogromne ułatwienie dla mieszkańców, oszczędność na kosztach kart, biletów, systemów rezerwacyjnych, ale także możliwość stworzenia systemu, w którym wszyscy przedsiębiorcy będą mogli konkurować między sobą na równych prawach.

Blockchain vs Uber – do kogo należy przyszłość?

Dlaczego blockchain jest lepszy niż sieci networkingowe, które obecnie są wykorzystywane? Ponieważ jest skalowalny i uniwersalny. Oznacza to, że np. w przeciwieństwie do Ubera blockchain jest modelem otwartym, możliwym do zastosowania i wykorzystania przez każdego. Dzięki temu każdy może w pełni korzystać z rozwiązań i udostępnianych technologii – zarówno jako użytkownik, jak i przedsiębiorca. Przewiduje się w związku z tym, że w przyszłości będziemy mieć do czynienia z Internet of Blockchains, który będzie uzupełniał rozwiązania Internet of Things.

Czytaj więcej: Internet kontra blockchain – nowy model przemysłowego Internetu Rzeczy

Autorem wpisu jest:
Agnieszka Bujak

10 lat doświadczenia w sprzedaży na rynkach międzynarodowych. W JCommerce Business Development Manager odpowiedzialny za rozwój usług JCommerce w krajach Beneluxu oraz Francji. Prywatnie wielbicielka czytelnictwa (kryminały skandynawskich autorów oraz literatura branżowa z zakresu sprzedaży i negocjacji), podróżowania oraz kulinariów.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
• w celach handlowych,
• w celach marketingowych,
• w celach rekrutacyjnych;
• w celach przyszłych rekrutacji.
3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.