Usprawnienie procesu raportowania oraz integracji danych gromadzonych w różnych systemach źródłowych, pochodzących ze wszystkich oddziałów firm, wsparcie procesu decyzyjnego dla kadry zarządzającej oraz uzyskanie  przejrzystych i wiarygodnych informacji dotyczących sprzedaży – oto kluczowe wyzwania, które postawiła przed rozwiązaniem Business Intelligence firma Optima SA.

Wiele systemów gromadzenia danych, 15 oddziałów, ponad 1000 pracowników – jak zautomatyzować i ujednolicić raporty przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych źródłowych?

W związku z rozbudowanym zasięgiem swojej działalności na rynku finansowym firma Optima SA szukała rozwiązania, które zintegrowałoby informacje z poszczególnych jednostek organizacji, a także pozwoliło na łatwy i intuicyjny dostęp poszczególnych działów do kluczowych danych biznesowych. Docelowy system miał skrócić czas analizy informacji oraz pomóc kadrze zarządzającej podejmować odpowiednie decyzje we właściwym czasie. W wyniku analizy podjęto decyzję o wdrożeniu rozwiązania klasy Business Intelligence, a jego wykonanie powierzono specjalistom z firmy JCommerce SA.

Diagnoza potrzeb organizacji

Analiza dotychczasowej sytuacji w Optima SA pozwoliła zidentyfikować potrzeby firmy oraz cel, jakim była implementacja hurtowni danych dla obszaru sprzedażowego. Prace zostały podzielone na następujące etapy:

 • projekt techniczny (model obszaru przejściowego i hurtowni danych),
 • implementacja struktur bazodanowych, procesów ETL oraz raportów,
 • testy akceptacyjne (UAT- User Acceptance Tests),
 • szkolenia dla użytkowników końcowych.

Przeprowadzony wywiad technologiczny zadecydował, że do realizacji projektu wykorzystano posiadane przez firmę licencje SQL Server 2008 R2. W związku z tym podjęto decyzję, aby:

 • repozytorium danych oprzeć na silniku bazodanowym SQL Server,
 • zrealizować procesy ETL w oparciu o komponent Integration Services,
 • wykonać raporty z wykorzystaniem technologii Reporting Services.

Rozwiązanie miało zostać też w pełni przygotowane pod potencjalną, dalszą rozbudowę.

Kierunek – integralność rozwiązania

W celu integracji danych pochodzących ze wszystkich oddziałów, a przechowywanych w różnych bazach wewnętrznych (systemach ERP i CRM) oraz plikach płaskich (Excel z planami sprzedażowymi), zaimplementowane zostały automatyczne mechanizmy ładujące, które dokonywały filtracji, walidacji oraz ujednolicenia danych przed ich transferem do obszaru przejściowego (obszar Stage). Główną cechą obszaru pośredniego jest całkowita transparentność i brak dostępu użytkownika końcowego do danych w nim przechowywanych, a co za tym idzie zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo danych. W tak przetworzonej postaci dane przeniesione zostały do hurtowni danych. Przebieg procesów przepływu danych kontrolowany był przez SQL Server Integration Services, co pozwoliło zarówno na ręczne jak i zaplanowane według harmonogramu (w dowolnych interwałach czasowych) uruchamianie przepływów.

Efekt – nowa jakość raportowania

Obecnie dane z hurtowni prezentowane są użytkownikom końcowym z wykorzystaniem usług Reporting Services. Użytkownicy mają dostęp do raportów bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej, po wprowadzeniu do niej odpowiedniego adresu. Administrowanie raportami odbywa się za pomocą Report Managera, który umożliwia m.in. zarządzanie strukturą folderów, konfigurację zabezpieczeń, a także automatyzację procesów związanych z odświeżaniem i dystrybucją raportów.

reporting-05.jpg


Model systemu Business Intelligence opracowany dla Optima SA

 

W ramach rozwiązania stworzone zostały raporty dotyczące monitora rat, aktualnej wielkości i struktury sprzedaży w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. Umożliwiają one pracownikom Optima SA zarządzanie złożonymi wnioskami od klientów, sprawdzanie stanu pożyczek przez pryzmat spłacanych rat oraz wykonywanie zestawień zebranych kwot (spłat) i statystyk produktowych.

Dzięki zastosowaniu platformy Business Intelligence firmy Microsoft całe rozwiązanie udało się zamknąć w obrębie dostępnych komponentów SQL Server 2008 R2. Zminimalizowało to koszty licencji oraz utrzymania systemu. Zrealizowane rozwiązanie jest spójne, oparte na jednym narzędziu i dobrze skalowalne.

Właściwie zidentyfikowane potrzeby biznesowe oraz umiejętnie zaplanowane poszczególne etapy projektu okazały się kluczowym czynnikiem sukcesu. W czasie pracy nad hurtownią danych maksymalnie skupiliśmy się na użyteczności – model hurtowni danych został stworzony mając na uwadze przede wszystkim potrzeby raportowe użytkowników końcowych – skomentował Michał Noworyta, specjalista Business Intelligence w JCommerce.

Ujednolicenie i uproszczenie pracy analityków, skrócenie czasu dostępu do ważnych danych biznesowych i obniżenie kosztów ich pozyskania – oto najważniejsze korzyści, które Optima SA czerpie z systemu BI opartego o technologie Microsoft SQL Server. Dzięki rozwiązaniu Business Intelligence osiągnęliśmy dwa kluczowe cele – przejrzystość i wiarygodność informacji dotyczących sprzedaży oraz ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług finansowych. Uwzględniając nasze potrzeby i sugestie, specjaliści JCommerce stworzyli rozwiązanie, które dostarcza użytkownikom wiedzę do efektywnego działania, a kierownictwu pozwala skrócić czas w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych – tak wdrożenie rozwiązania podsumował dyrektor IT w OPTIMA SA, Marcin Safranow.

Optima SA

Istnieje od 1999 roku, specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych, oferując szeroką gamę produktów finansowych. Firma jest częścią międzynarodowej grupy finansowej Dollar Financial Group, działającej na rynku usług finansowych już ponad 30 lat.

Autorem wpisu jest:
Business Intelligence Specialist

Od 2008 roku zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów Business Intelligence, a także baz i hurtowni danych. Obecnie realizuje projekty w obszarach Microsoft Business Intelligence, IBM Cognos, Oracle BI oraz SAP BusinessObjects.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.