Jak wygląda w przemyśle krajobraz po bitwie z pandemią? Okazuje się, że digitalizacja jest na fali, a pandemia wpłynęła na zainteresowanie obszarem Big Data, rozwiązaniami do zdalnego zarządzania oraz systemami automatyki przemysłowej.

Prognozy dla przemysłu

Według najnowszego raportu PARP, 21,7% przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce wykazuje się aktywnością innowacyjną. W skali światowej rynek rozwiązań Przemysłu 4.0 do 2028 roku ma odnotować niemalże 3-krotny wzrost, osiągając według prognoz Fortune Business Insights wartość 337 miliardów dolarów.

Digitalizacja na fali

57% polskich firm przyspieszyło digitalizację, a 77% uznaje cyfrową transformację za klucz do zwiększenia efektywności. Transformacja to nie tylko technologia, inwestycje w infrastrukturę i sprzęt. To też otwartość na zmiany. Pandemia zmieniła perspektywę i wpłynęła na potrzebę stosowania innowacyjnych rozwiązań w niemal każdym sektorze gospodarki, a jednym z ważniejszych obszarów okazał się przemysł. Na początku 2020 roku zanotował rekordowe spadki, by w 2021 roku sięgnąć po niespotykane we współczesnej historii odbicie i stać się motorem napędowym podnoszącej się z kryzysu gospodarki.

Systemy automatyki przemysłowej – standardy i trendy

Standardem w aktualnie pracujących instalacjach są systemy Scada i MES – często bardzo rozbudowane, wyposażone w zaawansowane moduły bazodanowe, generatory raportów i wizualizacji danych. Konieczność przystosowania do postpandemicznej rzeczywistości wymusza jednak jeszcze bardziej zaawansowaną automatyzację w celu optymalizacji wydajności, utrzymania ciągłości produkcji i konkurencyjności gotowego produktu. Również możliwość zdalnego podglądu stanu produkcji czy procesu, zdalnego zarządzania, serwisowania i reagowanie na sytuacje awaryjne – doceniane jeszcze przed pandemią, teraz nabierają szczególnego znaczenia. Nowa sytuacja i nowe wyzwania wymagają wykorzystania jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi i technologii.

Przeczytaj także: Wirtualne uruchomienie testowanie oprogramowania nie tylko w IT

Systemy automatyki przemysłowej a trendy technologiczne

Big Data

Gromadzenie dużych zbiorów danych i zarządzanie nimi to jeden z ważniejszych kierunków rozwojowych dla komputerowych systemów automatyki przemysłowej. Według dostępnych analiz, trend jest wzrostowy, aczkolwiek jest to wciąż bardziej ewolucja niż rewolucja. W ciągu lat 2018-2021 zainteresowanie rozwiązaniami Big Data wzrosło z 40% do 47%. Przemysł korzysta z narzędzi raportowo-analitycznych, jednak wciąż skupia się na analizie aktualnych danych, monitorowaniu pracy maszyn, i analizie danych historycznych za pomocą posiadanych już narzędzi.

Cloud Computing

Chmura była jednym z największych technologicznych wygranych pandemii. Według raportu Deloitte „Przyszłość infrastruktury pracy w środowisku chmurowym” w 2020 roku potentaci chmurowi mogli pochwalić się dwucyfrowymi wzrostami przychodów – Google Cloud 43%, AWS Cloud 29%, a Microsoft Azure 27%. Firmy z sektora przemysłowego rozumieją, jak duży potencjał dają skalowalne rozwiązania chmurowe, szczególnie w kontekście wykonywania skomplikowanych obliczeń, połączenia ich możliwości z potencjałem urządzeń IoT, generujących duże ilości danych, czy sztucznej inteligencji. Nic dziwnego, że – nie tylko w przemyśle – wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa czy usług chmurowych (nawet o 224%). Czynnikiem hamującym jeszcze szerszą implementację rozwiązań chmurowych są kwestie związane z bezpieczeństwem przesyłu i przechowywania wrażliwych danych na zewnętrznych serwerach.

Rozwiązania mobilne i webowe

Automatycy przemysłowi, inżynierowie czy menedżerzy produkcji, potrzebują dostępu do danych i wizualizacji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Rozwiązania webowe i mobilne dla tabletów i telefonów stają się standardem i bardzo istotnym elementem w codziennej pracy. Czynnik krytyczny – ponownie kwestie związane z bezpieczeństwem i autoryzowaniem dostępu na różnych poziomach.

Co dalej? Nadchodzi Przemysł 5.0

Firmy przemysłowe rozumieją potrzebę cyfrowej transformacji, jednak w wielu przypadkach decydują się na wykorzystywanie technologii powszechnie uznawanych za bezpieczne. W jednym z badań w 2019 r. w odpowiedzi na pytanie o główne bariery w cyfryzacji najwięcej osób wskazało brak środków na inwestycje w nowe kadry zajmujące się najnowszymi technologiami oraz konieczność zatrudnienia nowych specjalistów lub inżynierów o odpowiednich kwalifikacjach. Już dziś mówi się o piątej rewolucji przemysłowej, gdy ludzie będą współpracować z maszynami nowej generacji, tzw. cobotami. W tym kontekście firmy z sektora przemysłowego już teraz powinny tworzyć strategię kształcenia nowych kadr i inżynierów przyszłości. W obu tych przypadkach pomocne mogą być usługi firm outsourcingowych, które już dziś mają dostęp do kompetencji przyszłości: developerów, specjalistów ds. automatyzacji czy w obszarze tak popularnych dziś wdrożeń chmurowych.

Konsultacja merytoryczna i współpraca: Grzegorz Sikorski

 

Autorami wpisu są:
Content Marketing Specialist

W JCommerce od 2019 roku. Pomaga tworzyć treści, które budują i umacniają wizerunek marki. Wspiera ekspertów IT i działy sprzedaży B2B.

PLC Technical Leader

PLC Technical Leader w JCommerce. Specjalizuje się w rozwiązaniach z obszaru automatyki przemysłowej, procesowej i robotyki.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.