Tydzień temu starałem się przybliżyć czynniki, które wpływają na całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership) urządzeń Apple w firmie w zestawieniu z infrastrukturą opartą na klasycznych PC-tach. Zgodnie z obietnicą w drugiej części swojego artykułu przedstawię elementy, które wpływają na zwrot kosztów z takiej inwestycji (Return of Investment).

Dla przypomnienia, o wskaźniku Return of Investment decydować będą:

 • Oszczędności w dostarczaniu sprzętu
 • Oszczędności w zarządzaniu sprzętem
 • Oszczędności związane z zarządzaniem bezpieczeństwem
 • Wzrost efektywności pracowników

O wskaźniku TCO przeczytać można w pierwszej części tego artykułu.

Oszczędność w dostarczeniu sprzętu

Dostarczanie sprzętu komputerowego pracownikom jest jednym z najbardziej czasochłonnych zadań działów IT w firmach. Każdy komputer musi przejść przez ręce administratorów, którzy instalują odpowiednie oprogramowanie i dokonują niezbędnych konfiguracji. Dopiero tak przygotowany sprzęt trafia do użytkownika końcowego. Działy IT radzą sobie z tym zadaniem w różny sposób. Żeby skrócić czas potrzebny na dostarczenie sprzętu często wykorzystywane są statyczne obrazy systemu, które następnie instalowane są na wszystkich urządzeniach. Niestety podejście to nadal wymaga pracy administratora, a ponadto powoduje, że wszystkie urządzenia są klonami, niedostosowanymi do potrzeb konkretnych użytkowników.

Podejście to może powodować realne straty finansowe. Jeśli bowiem na urządzeniach domyślnie instalowane są wszystkie możliwe narzędzia (żeby później zmniejszyć ilość zadań dla działu IT), oznacza to konieczność ponoszenia niepotrzebnych kosztów licencyjnych. W dużych firmach mogą to być naprawdę spore straty, których jednak nie da się w prosty sposób wyeliminować. Alternatywą są bowiem koszty po stronie działu IT, który musiałby w takim wypadku poświęcić znacznie więcej czasu na skuteczniejsze zarządzanie licencjami i dostarczanie lepiej dostosowanego do potrzeb użytkownika sprzętu.

Problem ten wyeliminować można dzięki wykorzystaniu systemu MDM, takiego jak Jamf Pro, który umożliwia zarządzanie dostarczaniem urządzeń Apple w modelu zero-touch deployment. Pozwala to na dostarczenie urządzenia bezpośrednio od resellera do użytkownika końcowego, z pominięciem działu IT. Urządzenie trafia do użytkownika w oryginalnym opakowaniu, a całość konfiguracji przeprowadzana jest zdalnie z użyciem prekonfigurowanych reguł instalacyjnych, które umożliwiają tworzenie dowolnych grup użytkowników, do których dystrybuowane będą odpowiednie konfiguracje sprzętu, a także aplikacje i licencje.

Wykorzystanie Device Enrollment Program pozwala o 80% skrócić czas potrzebny na dostarczenie sprzętu, natomiast Jamf Pro pozwala na zmniejszenie aż o 90% czasu potrzebnego na zarządzanie aplikacjami! [Zgodnie z danymi firmy Jamf]

Dla użytkownika cały proces konfiguracji zamyka się w kilku podstawowych krokach, jest intuicyjny i szybki, a przede wszystkim umożliwia korzystanie z urządzenia ze wszystkimi niezbędnymi do pracy narzędziami w kilka minut po wyjęciu go z pudełka. Wyeliminowanie działu IT z procesu dostarczania sprzętu powoduje także znaczne oszczędności w tym zakresie i pozwala administratorom skupić się na bardziej krytycznych z biznesowego punktu widzenia zadaniach.

Oszczędność na obsłudze help desk

Dzięki wykorzystaniu systemu MDM znacznie zmniejszają się także koszty zarządzania sprzętem. W przypadku urządzeń Apple wszystkie czynności administracyjne mogą być wykonywane zdalnie, bez konieczności fizycznego kontaktu administratora ze sprzętem.

Niejednokrotnie już przytaczane na JPro badania przeprowadzane przez firmę IBM, która jako jedna z pierwszych organizacji tej wielkości, zdecydowała się na wdrożenie dużej liczby urządzeń Apple w swojej infrastrukturze IT, pokazują że użytkownicy Apple znacznie rzadziej korzystają ze wsparcia help desku.

Wynika to z jednej strony z mniejszej awaryjności sprzętu i stabilności systemu operacyjnego, ale także znacznie lepszych narzędzi do samodzielnego rozwiązywania problemów.

15% – o tyle średnio udaje się zmniejszyć ilość zgłoszeń wysyłanych do serwisu technicznego dzięki funkcjom self-service.

Wartość bezpieczeństwa danych

Urządzenia Apple posiadają szereg wbudowanych mechanizmów i narzędzi podnoszących bezpieczeństwo, dzięki czemu dział IT w wielu aspektach nie musi już wykonywać dodatkowych działań i inwestować środków w dodatkowe zabezpieczenia.

Bezpieczeństwo danych na dysku zapewnia wbudowana funkcja szyfrowania FileVault, natomiast bezpieczeństwa użytkownika pilnuje Gatekeeper, blokujący możliwość instalowania aplikacji od nieznanych developerów, a także XProtect oraz MRT – wbudowane usługi chroniące przed zagrożeniami typu malware. macOS dysponuje także wbudowanym system tworzenia szyfrowanej kopii zapasowej Time Machine.

Wszystkie dane na urządzeniu są domyślnie szyfrowane i nawet Apple nie posiada kluczy, które umożliwiłyby dostęp do tych danych bez zgody i wiedzy użytkownika. Urządzenia Apple posiadają także szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak fizycznie odcięcie systemu operacyjnego od wbudowanego w urządzenie mikrofonu po zamknięciu klapy, co uniemożliwia podsłuchiwanie i szpiegowanie.

Dzięki Jamf Pro możliwe jest także wprowadzenie i skuteczne egzekwowanie polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT w bardzo szerokim zakresie, a przede wszystkim poprzez zarządzanie aktualizacjami, szyfrowaniem danych, hasłami, poziomami dostępów do kluczowych elementów infrastruktury. System zwiększa zakres kontroli pracodawcy nad danymi znajdującymi się na urządzeniu pracownika, możliwe jest bowiem przeprowadzenie takich operacji jak zdalne usunięcie danych w przypadku zgubienia urządzania, lub uzyskanie dostępu do danych biznesowych na urządzeniu pracownika, który z różnych przyczyn nie może ich udostępnić.

Wzrost efektywności pracowników

Umożliwienie pracownikom wyboru sprzętu, na którym chcą pracować to oczywiście prosta droga do wzrostu ich efektywności, ponieważ łatwiej jest pracować na sprzęcie, który się zna i preferuje. Dodatkowo zmniejsza się ilość nieproduktywnego czasu pracowników, wywołanego awarią sprzętu i koniecznością skorzystania z pomocy, która w przypadku PC-tów często wiąże się z koniecznością zostawienia sprzętu w dziale IT.

Dla Apple bardzo ważne jest przy tym szacunek dla prywatności pracownika i bezpieczeństwa jego danych zwłaszcza, że rosnąca popularność modelu pracy zdalnej czy Bring Your Own Device, zaciera coraz bardziej granicę między pracą a czasem wolnym. Jamf Pro umożliwia wydzielenie na urządzeniu strefy biznesowej i prywatnej, które są od siebie ściśle odseparowane. Pracodawca nie ma więc dostępu do prywatnych danych pracownika, ma jednak wciąż kontrolę nad danymi biznesowymi.

Podsumowanie

Firma Jamf, która dostarcza dedykowany system do zarządzania urządzeniami mobilnymi Apple Jamf Pro, przygotowała zestawienie, które pozwala oszacować potencjalne oszczędności z wprowadzenia urządzeń Apple w firmie:

 • Skrócenie czasu dostarczania sprzętu: 80%
 • Skrócenie czasu instalowania i aktualizowania aplikacji: 90%
 • Zmniejszenie liczby zgłoszeń do działu Help Desk: 15%
 • Mniejsze koszty licencji: 2%
 • Poprawa produktywności użytkowników końcowych: 10%
 • Redukcja czasu raportowania o zasobach IT: 90%
 • Redukcja czasu zarządzania bezpieczeństwem i politykami bezpieczeństwa: 65%

Mam nadzieję, że udało mi się omówić wszystkie najważniejsze czynniki, które pozwolą na oszacowanie konkretnych korzyści biznesowych z wprowadzenia urządzeń Apple w firmie.

Zobacz webinar: Apple Professional Services – usługi MDM dla bankowości

Autorem wpisu jest:
Business unit manager / Apple systems engineer

Jako macOS Administrator i certyfikowany Jamf Pro Expert pomaga organizacjom w procesie adaptacji i wdrożenia urządzeń Apple na szeroką skalę. Zdobyte doświadczenie pozwala mu na dostarczanie innowacyjnych rozwiązań. W wolnym czasie szuka adrenaliny na torach kartingowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
 • admin
  | 14.06.2019
 • Skontaktuj się z nami

  Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
   W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
   2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych,
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
   3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
   4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
   5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
   6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
   7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
   9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
   W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
   2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych,
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
   3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
   4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
   5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
   6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
   7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
   9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.