Elastyczność jest jednym z najważniejszych czynników determinujących sukces projektów IT. Nic więc dziwnego, że zaawansowane technologicznie sektory gospodarki coraz silniej koncentrują się na tworzeniu elastycznej struktury organizacyjnej – nie tylko w obszarach bezpośrednio związanych z IT, ale także w działaniach biznesowych. W związku z tym coraz częściej zasady agile, do tej pory kojarzone przede wszystkim ze zwinnymi metodykami tworzenia oprogramowania, obejmują wszystkie obszary organizacyjne, umożliwiając szybkie dostosowywanie się do zmiennych potrzeb klientów i otoczenia konkurencyjnego. Jeśli natomiast o konkurencji mowa, niespokojne otoczenie biznesowe sprzyja otwieraniu się na szeroką współpracę z partnerami biznesowymi – bo w przypadku technologii, kooperacja znacznie ułatwia realizację innowacyjnych projektów.

Z tego właśnie wynika koncepcja agile outsourcingu, czyli takiej formy współpracy outsourcingowej, w której obie strony akceptują podstawowe zasady agile, a więc:

 • ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację,
 • współpraca z klientem ponad formalne ustalenia,
 • reagowanie na zmiany ponad podążanie za dawno ustalonym planem.

Współpraca taka musi opierać się więc na partnerstwie, zaufaniu i zaangażowaniu. JCommerce w swoich projektach korzysta z metodyk zwinnych, pozwala to bowiem na elastyczne dostosowywanie się do wymagań klientów i zmieniających się potrzeb biznesowych. Agile outsourcing jest więc odpowiedzią na potrzeby partnerów biznesowych.

Agile łączy technologię z biznesem

W przedsiębiorstwach ze złożoną wewnętrzną organizacją bardzo często brakuje jednej uniwersalnej metody prowadzenia projektów. Problem ten z reguły nie dotyczy firm stricte technologicznych. Wynika to z tego, że deweloperzy stosunkowo szybko adaptują w swojej pracy metodyki zwinne, takie jak scrum. Nowoczesne firmy spoza branży technologicznej, w których jednak technologia ma znaczenie strategiczne, starają się więc nie dopuszczać do sytuacji, w której w ramach jednej organizacji powstają różne kultury pracy, metody działania i rozwiązywania problemów. Żeby tego uniknąć firmy – wśród nich takie giganty jak Facebook, Twitter, Spotify, Google, a w Polsce także ING Bank Śląski, decydują się na zastosowanie agile we wszystkich obszarach swojego działania, tworząc strukturę opartą na zespołach scrumowych. Są to interdyscyplinarne i samoorganizujące się zespoły, które dostarczają konkretne produkty. W ramach takiej organizacji znajdują się również zespoły o charakterze typowo biznesowym, które opracowują strategię i sprawdzają reakcję rynku na oferowane produkty, a także proponują zupełnie nowe rozwiązania dla klientów. Wszystkie projekty realizowane są w ścisłej współpracy między zespołami technologicznymi i biznesowymi. Dzięki takiemu modelowi zmniejsza się dystans między działami – poprawiła się komunikacja, poszczególni specjaliści rozumieją się lepiej, a przede wszystkim wiedzą, co dzieje się w poszczególnych obszarach firmy, a to z kolei ułatwia planowanie dalszych działań i dostosowanie się do szybko pojawiających się zmian na rynku.

Współpraca JCommerce z ING Bankiem Śląskim

Współpraca JCommerce w obszarze outsourcingu specjalistów IT z ING Bankiem Śląskim rozpoczęła się w 2009 roku i zaowocowała ścisłą kooperacją, w takich obszarach jak Business Intelligence, analityka biznesowa, systemy do zarządzania relacjami z klientem (CRM), a także software development. Długie relacje biznesowe sprawiają, że pracownicy JCommerce dobrze odnajdują się w strukturach banku. Brali m.in. udział w takich projektach, jak budowa bankowości dla klientów indywidualnych Moje ING czy Trenera Finansowego, podpowiadającego klientom rozwiązania w zakresie kontroli wydatków, oszczędzania czy pomnażania pieniędzy.

Dzięki temu, że ING Bank Śląski działa w oparciu o zasady agile, również współpraca z zewnętrznymi partnerami biznesowymi w zakresie outsourcingu IT opiera się na takim modelu. Znacznie ułatwia to współpracę – przede wszystkim dlatego, że zasady agile są znane i wykorzystywane przez wiele firm w branży technologicznej i outsourcingu IT. Jedną z korzyści z wdrożenia metodyki scrum jest fakt, że wszyscy pracownicy pracują w taki sam sposób – niezależnie od tego czy są zatrudnieni bezpośrednio przez bank, czy partnera outsourcingowego. W codziennej pracy różnice między pracownikami banku a zewnętrznych firm są więc praktycznie niezauważalne, dzięki czemu zwiększa się zaangażowanie zespołu, ułatwiona jest codzienna komunikacja, a to z kolei zwiększa korzyści biznesowe, wynikające z wykorzystania usług outsourcowanych specjalistów.

Zobacz także: FinTech – usługi IT dla bankowości, branży finansowej oraz ubezpieczeniowej

Agile Outsourcing

Projekty, które realizują zespoły scrumowe są wdrażane stopniowo, jednocześnie zachowują elastyczność, która pozwala dopasować się do zmieniających się potrzeb użytkownika końcowego. W przypadku banku wsparcie specjalistów firm zewnętrznych np. JCommerce oznacza wymierne korzyści biznesowe. Specjaliści dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zaangażowani są do konkretnych projektów, czy ich etapów, dokładnie wtedy, kiedy pojawia się taka potrzeba. Struktura organizacyjna banku nie zostaje w żadnym momencie zachwiana, a umowa outsourcingowa może zostać przedłużona lub zakończona po wygaśnięciu, a także odpowiednio modyfikowana, w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Korzyści z outsourcingu w modelu agile:

 • zmniejszenie problemów adaptacyjnych pracowników zewnętrznych, a także całych zespołów;
 • szybkie dostosowywanie procesów i produktów do dynamicznie zmieniających się potrzeb;
 • dostęp do deficytowych kompetencji i technologii za pośrednictwem zewnętrznych specjalistów np. JCommerce;
 • obiektywne spojrzenie na wewnętrzne procesy z punktu widzenia specjalisty z zewnątrz, co ułatwia wprowadzanie innowacji.
Autorem wpisu jest:
International Account Manager

Wspiera i doradza europejskim firmom, które poszukują specjalistów IT w modelu outsourcingowym, pomagając tym samym w budowie kompetentnych zespołów programistycznych.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.