Office jest jednym z najbardziej rozpoznawanych pakietów oprogramowania na świecie. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim szerokiej grupie docelowej – mogą z niego korzystać zarówno użytkownicy domowi, jak i profesjonaliści zajmujący się statystyczną analizą i wizualizacją danych.

Pozycja omawianego pakietu na rynku jest niezaprzeczalna. Czy zostanie dodatkowo umocniona poprzez ulepszenia dostępne w niedawno wydanej wersji Office 2016? Myślę że tak, ze względu na liczne ulepszenia i nowe funkcjonalności. W niniejszym artykule omówię pięć z nich, zaimplementowanych w jednym z kluczowych elementów pakietu tj. Excel, które mi, czyli osobie zawodowo zajmującej się analizą danych, najbardziej przypadły do gustu.

1. Wyszukiwanie pól w tabeli przestawnej

Pierwszą funkcjonalnością, o której warto wspomnieć jest możliwość wyszukiwania pól w tabeli przestawnej. Zmiana ta była bardzo wyczekiwana przez użytkowników i wraz z nową wersją została zaimplementowana. Na poniższym zrzucie ekranowym można dostrzec pole wyszukiwania, w które użytkownik wpisuje nazwę pożądanego obiektu. Ważną cechą powyższej funkcjonalności jest wyszukiwanie tylko po części nazwy.

tabela-przestawna-office-2016

Zbliżoną funkcjonalnością jest wyszukiwanie określonych funkcji Excel, po prostu wpisując ich nazwę – dzięki temu nie ma potrzeby przeszukiwania całej wstążki.

power-pivot-office-2016

2. Automatyczna zmiana nazw w modelu – “smart rename”

Kolejnym bardzo istotnym usprawnieniem jest tzw. „smart rename”. Funkcjonalność ta pozwala na zmianę nazwy pól w modelu PowerPivot bez uszkodzenia formuł, które na tych polach się opierają. Każdy, kto pracował z tym narzędziem w poprzednich wersjach wie, że zmiana nazwy pola powodowała konieczność zmiany każdej formuły, która wykorzystywała dane pole. Zbadajmy tę funkcjonalność zatem na przykładzie. Na poniższym zrzucie ekranowym widoczna jest miara SumOfOrderQuantity, która jest prostą sumą na polu OrderQuantity.

smart-rename-office-2016

Zmieniając nazwę kolumny na Order_quantity, automatycznie ulega zmianie również formuła bazująca na zmienianej kolumnie.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy pole zostanie zmienione, a dana tabela przestawna już je wykorzystuje. Zmieniona kolumna zostanie podmieniona w tabeli bez dodatkowego nakładu pracy. Nazwa pola w tabeli pozostanie niezmieniona, ale nadana nowa nazwa w modelu zostanie podstawiona – tak jak na poniższym zrzucie ekranowym.

nazwa-pola-tabeli-office-2016

3. Przycisk wielokrotnego wyboru we Fragmentatorach

Fragmentatory zostały wprowadzone w wersji Excel 2010. Od samego początku cieszyły się niesłabnącą popularnością, jednak dotychczas posiadały kilka ograniczeń. Bolączką była możliwość wyboru więcej niż jednej wartości polegająca na przytrzymaniu klawisza CTRL i zaznaczeniu interesujących obiektów. W przypadku długiej listy użytkownicy określali to jako uciążliwe. W najnowszej wersji Excel 2016 wprowadzono opcję o nazwie Multi-Select, pozwalającą na zaznaczanie wielu wyborów bez konieczności używania klawisza CTRL.

fragmentatory-office-2016

4. Automatyczne grupowanie pola czasowego i przyciski do poruszania się po hierarchii na wykresach

Wielu profesjonalistów oraz zwykłych użytkowników doceniło dodatek PowerPivot pozwalający składować i wydajnie analizować na poziomie Excela duże zbiory danych. Trend ten dostrzegła również firma Microsoft ulepszając to narzędzie wraz z każdą wersją pakietu Office. W najnowszym jej wydaniu można również dostrzec szereg zmian i ulepszeń. Jedną z nich jest automatyczne tworzenie pól pochodnych dla dat. W przypadku, gdy w modelu obecne jest pole daty, Excel sam doda pola pochodne, takie jak Rok-Kwartał-Miesiąc, tworząc przy tym wygodną w użyciu hierarchię. Na poniższym zrzucie ekranowym można zauważyć nowe pola, które zostały dodane na podstawie pola OrderDate.

orderdate-office-2016

Istotną kwestią jest to, że tworzone są dwa pola miesiąca – pierwsze z numerem miesiąca w roku OrderDate (Month Index), a drugie z nazwą miesiąca OrderDate (Month). Dzięki temu w tworzonym wykresie pojawia się możliwość drążenia w dół:

orderdate-month-office-2016

W tym miejscu warto również powiedzieć o nowej funkcjonalności poruszania się po hierarchiach na wykresach. Wcześniej, aby osiągnąć podobną funkcjonalność należało używać menu kontekstowego, co warunkowało wygodę poruszania się po hierarchii. Excel 2016 daje do dyspozycji proste przyciski plus i minus umożliwiające osiągnięcie tego efektu.

5. Nowe możliwości prognozowania

Ze względu na fakt, iż techniki eksploracji danych w ostatnim czasie wróciły do łask jako Data Science, Microsoft postanowił wprowadzić nową funkcjonalność związaną z prognozowaniem. W momencie, gdy zestaw danych zawiera dane liczbowe opisane danymi czasowymi, można skorzystać z jednego przycisku na wstążce, by otrzymać prognozę na podstawie danych historycznych wraz z górną i dolną granicą ufności.

prognozowanie-office-2016

Oprócz tabeli z danymi przedstawiony zostanie również wykres obrazujący te zależności.

wykres--office-2016

Części użytkowników zapewne przychodzi na myśl prognozowanie dostępne w stworzonym przed laty dodatku Data Mining połączonym z instancją Analysis Services. Jednak w tym przypadku nie ma podłączenia do silnika analitycznego, a jest to natywna funkcjonalność Excela.

Przedstawione funkcjonalności to oczywiście nie wszystkie nowości związane z ostatnim wydaniem Excela. Więcej o każdej z nich można poczytać na oficjalnej stronie Microsoft, do czego bardzo zachęcam. Podsumowując śmiało mogę stwierdzić, że aktualne funkcjonalności Excela umacniają jego pierwszą pozycję wśród dostępnych na rynku arkuszy kalkulacyjnych.

Autorem wpisu jest:
Starszy Specjalista Business Intelligence

Certyfikowany ekspert z zakresu platformy danych i Business Intelligence. Na co dzień pracuje w charakterze konsultanta z całym przekrojem narzędzi platformy danych Microsoft – od bazy SQL Server po rozwiązania oparte o modele tabelaryczne i self-service BI w katowickim oddziale firmy JCommerce. W sferze zawodowej interesują go przede wszystkim narzędzia wchodzące w skład platformy danych Microsoft, zaawansowana analityka oraz odkrywanie wiedzy z danych. Autor bloga pl.seequality.net.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.