Wszechstronna analiza danych
z systemem Business Intelligence

Trigon Dom Maklerski SA | Case studies | 14.11.2011 | Czas czytania: 3 minuty

Ujednolicenie systemu tworzenia raportów, skrócenie czasu dostępu do danych i obniżenie kosztów ich pozyskania – oto najważniejsze korzyści, które Trigon Dom Maklerski (TDM) czerpie z narzędzi klasy Business Intelligence.

Wdrożenie zrealizował integrator usług IT - spółka intelligence wraz z firmą JCommerce – na mocy umowy podpisanej w kwietniu 2011 r. Projekt obejmował analizę wymagań klienta, dokumentację techniczną, implementację systemu oraz szkolenia użytkowników. 

Wyzwanie - jedno źródło informacji z wygodnym interfejsem użytkownika 

Bez uproszczonych mechanizmów dostępu do danych, analiz i raportów dla kadry menedżerskiej różnego szczebla – w szczególności średniego i niższego – trudno było zarządzać firmą. Trigon poszukiwał zatem rozwiązań, które zamieniłyby jego rozproszone środowisko systemowe w jedno źródło informacji z wygodnym interfejsem użytkownika. Zadanie o tyle trudne, że żaden integrator w Polsce nie miał wcześniej doświadczeń w takich przedsięwzięciach, jeśli chodzi o branżę maklerską.

“Trigon to pierwszy dom maklerski, w którym zostało zaimplementowane tego typu rozwiązanie. Projekt był niezwykle nowatorski, skomplikowany i obarczony dużym ryzykiem. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z przebiegu i efektu wdrożenia”

Arnold Nowak, Prezes Zarządu itelligence.


Analiza przedwdrożeniowa kluczem do sukcesu

O powodzeniu zadecydowała m.in. analiza przedwdrożeniowa, która polegała na zidentyfikowaniu głównych problemów klienta z zakresu zaawansowanego raportowania oraz interaktywnej wizualizacji danych. Jak się okazało, zespół controllingu nie był w stanie samodzielnie pozyskiwać informacji z systemów transakcyjnych.

Z punktu widzenia analityków wyzwaniem była także wielowymiarowa segmentacja klientów.

Inną bolączką był duży nakład pracy wynikający z powtarzalnych czynności związanych z cykliczną sprawozdawczością do KNF, która wymaga ręcznej integracji danych z wielu źródeł. Wreszcie, brakowało narzędzi do wszechstronnej analizy danych z zaawansowanymi możliwościami wizualizacji. Uwzględniając potrzeby, życzenia i sugestie klienta, itelligence wraz z JCommerce stworzyli rozwiązanie, które pozwala TDM prowadzić zaawansowane analizy biznesowe danych z systemów front i back-office, dostarczając użytkownikom wiedzę do efektywnego działania. Narzędzie umożliwia wykonywanie operacyjnego raportowania szczegółowego oraz syntetycznych analiz dla zarządu firmy.

Natychmiastowy dostęp do wszechstronnej informacji

Bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych informacji oraz efektywne tworzenie raportów znacząco podnosi jakość informacji zarządczej i skraca kierownictwu czas podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Dzięki nowym narzędziom management spółki na bieżąco monituje realizację założonej strategii biznesowej. Automatyzacja standardowych raportów pozwala ograniczyć zaangażowanie pracowników IT i Działu Controllingu” – tłumaczy Arnold Nowak.

Dla wykonawców projektu było oczywiste, że zaimplementowany w TDM system Business Intelligence nie może spowalniać pracy menedżerów i specjalistów.

Dostęp do danych powinien być natychmiastowy, bez pośrednictwa działu IT. Takie jest życzenie użytkowników biznesowych: kierownictwa, ekspertów, innych pracowników. Wprowadzony w Trigon system całkowicie spełnia ten postulat.” – uważa Rafał Skorupa, specjalista ds. BI w JCommerce.

“Nie zapomnieliśmy nawet na moment, że maklerzy i doradcy inwestycyjni wcale nie muszą być biegli w obsłudze narzędzi informatycznych. Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które charakteryzuje się łatwością użytkowania oraz umożliwia intuicyjną nawigację i interpretację złożonych informacji.” – dodaje Arnold Nowak.

“Dzięki rozwiązaniu BI, które usprawnia przepływ materiałów informacyjnych, danych i raportów, osiągamy dwa kluczowe cele. Jednym jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Drugim, jak najlepsze wywiązanie się z obowiązku cyklicznego zgłaszania informacji finansowych do Komisji Nadzoru Finansowego.”

Marcin Morel, Financial Controller w Trigon Dom Maklerski SA

 

Technologie to nie wszystko, liczą się kompetencje specjalistów

Garść informacji dla wtajemniczonych. Używany przez TDM system Business Intelligence został zbudowany w oparciu o zaawansowane technologie SAP i Oracle. W jego skład wchodzą aplikacje analityczne: SAP BusinessObjects Edge 3.1 BI Platform i BusinessObjects Data Services 3.2 (ETL) oraz serwer bazodanowy Oracle 11g.

Serwer bazodanowy jest bardzo wydajną maszyną, realizującą większą część procesu przetwarzania danych, m.in. wyszukuje potrzebne informacje, uporządkowuje je, a następnie przesyła do użytkownika. System ETL gromadzi i integruje dane z wielu źródeł transakcyjnych. Natomiast platforma analityczno-raportowa stanowi centralne repozytorium raportów i modeli analitycznych.” – wyjaśnia Rafał Skorupa.

A jednak nie same nowinki techniczne sprawiają, że Trigon jest zadowolony z inwestycji. Za równie ważne uważa kompetencje interpersonalne wykonawców rozwiązania.

Trigon Dom Maklerski SA

Działa na rynkach kapitałowych Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej od przełomu w 1989 roku. Wchodzi w skład Grupy Trigon – niezależnej, polskiej grupy finansowej, która łączy kompetencje czołowej firmy bankowości inwestycyjnej, domu maklerskiego oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Trigon jest także aktywnym brokerem na rynku energii. Łączna wartość transakcji przeprowadzonych przez TDM od 2010 r. do dnia dzisiejszego wyniosła niemal 50 mld PLN. Trigon jest pierwszym w historii polskim domem maklerskim, który trafił do League Tables – prestiżowego rankingu, publikowanego przez MergerMarket, instytucję monitorującą transakcje na rynku finansowym. Firmę tworzy ponad 120 specjalistów: maklerów, doradców inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, rynków akcji i długu oraz corporate finance.

Autorem wpisu jest

Ewelina Hepner, JCommerce SA

Business Intelligence Project Manager

Od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem projektami IT w różnych technologiach. Jest absolwentką studiów inżynierskich z zakresu informatyki, magisterskich z finansów oraz podyplomowych z zarządzania projektami. Obecnie koordynuje pracę działu Business Intelligence w JCommerce. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ECM, prowadzeniu analizy biznesowej, projektowaniu i implementacji hurtowni danych, budowaniu procesów ETL oraz kierowaniu zespołami specjalistów.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami