Wdrożenie platformy Qlik
w firmie z branży energetycznej

Case studies | 11.07.2016 | Czas czytania: 3 minuty

Niestety nadal bardzo często potęga informacji, drzemiąca w posiadanych przez firmę danych, nie jest w pełni przez nią wykorzystywana. Wiedza, stanowiąca podstawę do podejmowania decyzji, w przypadku dużej ilości różnorodnych danych, może zostać pozyskana dopiero przy pomocy odpowiednich narzędzi analizy. To dzięki nim dane, do tej pory rozproszone, mogą zostać „zderzone", co doprowadza do uzyskania pełni wiedzy i umożliwia podejmowanie najlepszych dla firmy decyzji biznesowych. Na rynku istnieje wiele rozwiązań analityki biznesowej (systemy klasy Business Intelligence), a każde z nich spełnia swoje zadania w mniejszym lub większym stopniu. Co jeśli szukamy narzędzia skutecznego i elastycznego, które poradzi sobie z ogromną ilością różnorodnych źródeł informacji?

Odpowiedzi na to pytanie szukało jedno z przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Gromadząca duże ilości danych firma, potrzebowała rozwiązania, które pozwoliłoby jej na ujednolicenie zbioru danych w celu ich zestawienia, a także tworzenie raportów w pełni dynamicznych, udostępnianych w procesie zautomatyzowanym, których analiza umożliwiałaby wyciągnięcie „słusznych" wniosków oraz ułatwiała podejmowanie „trudnych" decyzji.

Qlik – Seeing is Believing

W odpowiedzi na takie potrzeby zaproponowano rozwiązanie, bazujące na rozwiązaniu QlikTech International AB: QlikView. Narzędzie to wybrano ze względu na jego elastyczność, a także prostotę obsługi dla użytkownika końcowego. Jeden model danych, wiele raportów, każdy z nich może być analizowany pod wieloma kątami, w wielu wymiarach, a wszystko za sprawą jednego rozwiązania, któremu nie straszne są różnorodne źródła danych, ich ilość czy złożoność. Narzędzie, które przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy, pozwala na przygotowanie raportów w pełni dynamicznych, pozwalających na analizę i podejmowanie decyzji.

Klient początkowo do rozwiązania podchodził bardzo nieufnie, gdyż nie miał wcześniej styczności z produktami firmy Qlik. Podstawowym problemem, akcentowanym od początku współpracy, było istnienie bardzo wielu danych, zgromadzonych w dużej liczbie systemów oraz nietypowych usługach. Tak różnorodne dane ciężko ze sobą zestawić, a co dopiero poddać je jakiejkolwiek analizie. Klient korzystał zarówno z oprogramowania klasy ERP, jak i plików Excel, tabel statystycznych w usługach webowych, a także baz danych: Oracle i Microsoft SQL Server. Do tej pory raporty były żmudnie opracowywane przez dział IT, a proces ten był bardzo czasochłonny.

Zobacz też nagranie webinaru "Qlik: 3 znaki pokazujące, że nie znasz całej historii ukrytej w Twoich danych"

W celu pokazania „mocy" drzemiącej w danych klienta, wydobytej za pomocą profesjonalnej analityki biznesowej, przeprowadzona została prezentacja „Seeing is Believing" (pokaz demonstracyjny, dosłownie: „zobaczyć, znaczy uwierzyć"), której celem było zaprezentowanie narzędzia i jego możliwości. Okazało się że, klient uzyskał rozwiązanie, które było w stanie w pełni zaspokoić jego wewnętrzne potrzeby, to jest ujednolicenie danych, zestawianie danych z różnych działów, uzyskanie pełnej automatyzacji raportowej oraz umożliwienie analizy tych danych w trybie ciągłym z zachowaniem całej historii, a wszystko z wykorzystaniem technologii InMemory.

Zdecydowanie najtrudniejszym etapem przedsięwzięcia było oczywiście zestawienie wszystkich istotnych danych, jednak dzięki ścisłej współpracy z klientem, udało się tego dokonać. Na potrzeby klienta zbudowany został backend, który odpowiadał za cykliczne budowanie wynikowych modeli danych dla raportów, co zdecydowanie uwolniło do tej pory bardzo obciążone systemy transakcyjne klienta.

Warstwę prezentacyjną stanowiły raporty wynikowe, opracowane zgodnie z zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Sprawne działanie systemu utwierdziło klienta w przekonaniu, że dane z jego raportów są zawsze aktualne i co najważniejsze – kompletne, na czym zależało mu najbardziej, zaś pełna automatyzacja procesów uwolniła jego systemy transakcyjne, co wcześniej stanowiło duży problem.

Platforma Qlik – korzyści z wdrożenia

Wdrożenie systemu u klienta zaowocowało następującymi zmianami, najkorzystniejszymi z punktu widzenia klienta.

  • Zestawienie danych z wielu źródeł przy relatywnie niewielkim nakładzie pracy
  • Odciążenie systemów transakcyjnych
  • Prowadzenie analiz w trybie ciągłym
  • Uzyskanie dostępu do w pełni dynamicznych raportów
  • Automatyzacja procesu dystrybucji raportów
  • Dostęp do analizy wielowymiarowej
  • Szybkie i stabilne działanie systemu
  • Odciążenie działu IT

Na początku współpracy klient planował wdrożenie systemu analizy i raportowania jedynie w dziale księgowości i controllingu. Wraz z upływem czasu pojawiły się jednak nowe pomysły i nowe zapotrzebowania na raporty, które usprawniłyby działanie i ułatwiły podejmowanie decyzji. Ostatecznie więc zdecydowano się na rozszerzenie działania narzędzia również na inne jednostki organizacyjne firmy, w tym dział IT i radę nadzorczą.

Autorem wpisu jest

Bartłomiej Ekiert, JCommerce

Specjalista Business Intelligence

Specjalista w zakresie narzędzi platformy Qlik. Od 2013 roku związany z wdrożeniami narzędzi Business Intelligence. Specjalizuje się w przygotowywaniu dynamicznych raportów QlikView oraz Qlik Sense, opracowywaniu struktur danych dla raportów oraz tworzeniu rozwiązań w oparciu o Qlik Sense .NET SDK oraz Qlik Sense API z wykorzystaniem technologii .NET. Prywatnie informatyk z pasji i zamiłowania, pasjonat nowinek technologicznych, pieszych wędrówek i podziwiania ładnych widoków.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami