Usprawnienie procesu raportowania
i analiz w CNH Industrial

CNH Industrial | Case studies | 30.01.2013 | Czas czytania: 3 minuty

Celem wdrożenia było stworzenie ujednoliconej platformy raportowej, integrującej dane ze wszystkich źródeł. Rozwiązanie Business Intelligence miało usprawnić proces raportowania i analiz głównie w obszarze sprzedaży i stanów magazynowych.

Z uwagi na rozpoczęte wdrożenia nowych systemów, w firmie CNH Industrial zaistniała potrzeba stworzenia ujednoliconej platformy raportowej, która zintegrowałaby dane ze wszystkich źródeł – zarówno tych istniejących jak i nowych. Ograniczenia techniczne powodowały, że w wielu przypadkach raportowanie musiało być wykonywane ręcznie lub poprzez proste raporty np. w narzędziu Microsoft Access. Dokonywano mało precyzyjnych analiz, które nie dostarczały wystarczających informacji. Sytuacja stała się bodźcem do podjęcia decyzji o konieczności implementacji zaawansowanego i dedykowanego narzędzia analityczno-raportowego.

Architektura rozwiązania Business Intelligence

Prace nad projektem i wdrożeniem rozwiązania powierzono specjalistom JCommerce z uwagi na ich doświadczenie i kompleksową znajomość dostępnych na rynku systemów Business Intelligence. Zaprojektowano dedykowane rozwiązanie, którego architekturę docelowo stworzyły:

 • Tematyczne minihurtownie danych (data marty) dla poszczególnych obszarów działalności, zoptymalizowane pod kątem raportowania
 • Zestaw procesów pozyskiwania danych (ETL) pozwalający na optymalne zasilenie hurtowni, podzielony na 2 etapy:
  - Etap I - zasilenie tabel obszaru pośredniego (stage) danymi transakcyjnymi
  - Etap II - przeniesienie danych z poziomu I do odpowiednich struktur hurtowni
 • Model danych
 • Raporty i analizy
   

baza zrodlowa CNH

Architektura rozwiązania

Zaimplementowane rozwiązanie zostało stworzone dla potrzeb raportowania i analiz prowadzonych w obszarach takich jak Sprzedaż, Stany magazynowe, Ewidencja samochodów ciężarowych, Raport połączeń telefonicznych, Planowane obciążenie, Wykorzystywane komponenty, Zamówienia, Kontrola jakości, Malowanie pojazdów.

Funkcjonalności rozwiązania Business Intelligence

Wdrożony system Business Intelligence usprawnił procesy raportowania i analiz, oferując użytkownikom funkcjonalności takie jak:

 • Szybkie i proste tworzenie zaawansowanych raportów i analiz z działalności firmy
 • Szeroki dostęp do informacji biznesowych
 • Przeprowadzanie wielowymiarowych analiz
 • Wsparcie procesu analizy danych poprzez zaznaczenie wartości wyjątkowych
 • Wizualizacja danych na wykresach
 • Eksport danych do wielu formatów
 • Łatwa dystrybucja raportów i możliwość zarządzania obiegiem informacji
 • Skuteczne przeszukiwanie i analizowanie dużych zbiorów danych
 • Dokonywanie porównań
 • Zaawansowane filtrowanie
 • Raportowanie ad-hoc


Technologia w służbie użytkownika

Do stworzenia wydajnej i przyjaznej platformy raportowej specjaliści JCommerce wykorzystali narzędzia kluczowych dostawców systemów klasy Business Intelligence. Połączenie technologii Oracle i IBM pozwoliło stworzyć rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb użytkowników biznesowych. Wykorzystano:

 • Serwer bazodanowy Oracle 11g
 • IBM WebSphere DataStage i QualityStage Designer (ETL) - umożliwiające tworzenie przepływów ETL przy użyciu graficznego interfejsu (GUI)
 • IBM WebSphere DataStage i QualityStage Director (Administracja ETL) - służące do monitorowania i zarządzania procesami ETL
 • Cognos Connection - portal Business Intelligence udostępniający listę raportów i narzędzi do tworzenia analiz
 • Cognos Report Studio - dostępne za pomocą przeglądarki internetowej, pozwalający na: pracę z wykorzystaniem szablonów i zapytań, zaawansowane filtrowanie, agregację i dezagregację danych, dodawanie własnych kalkulacji i wyliczeń, harmonogramowanie i dystrybucję raportów do użytkowników oraz modyfikację raportu za pomocą własnoręcznie pisanego kodu JavaScript.
 • Cognos Query Studio - dostępne za pomocą przeglądarki internetowej, z możliwością wyboru jednego lub kilku ze sztywno określonej liczby wymiarów, agregacji i dezagregacji danych, sortowania i grupowania, filtrowania danych wg zadanych przez użytkownika parametrów. Ponadto, narzędzie umożliwia tworzenie szybkich raportów ad-hoc.
 • Erwin Data Modeler – narzędzie służące do projektowania logicznej i fizycznej warstwy modelu.
 • Framework Manager – aplikacja pozwalająca budować modele (frameworki), które wykorzystywane są w raportach. Umożliwia, między innymi, budowę wielowarstwowych modeli danych, wprowadzanie wielojęzyczności modeli (pakietów), filtrowanie danych na poziomie modelu oraz tworzenie biznesowej warstwy prezentacyjnej.

Korzyści biznesowe

Wdrożony system Business Intelligence zapewnił użytkownikom biznesowym szereg wyraźnych korzyści obejmujących obszar raportowania i analiz w większości działów firmy. Szczególnie docenione zostały następujące raporty i analizy:

 • Porównanie liczby części znajdujących się aktualnie na magazynie lub na linii produkcyjnej w danym okresie
 • Wykaz części aktualnie dostępnych bez planu użycia w danym okresie,
 • Monitorowanie oczekujących dostaw
 • Kalkulacja zaległości i opóźnień poszczególnych działów i wykaz nieskończonych zadań
 • Monitorowanie dostawców (ilości i terminów)
 • Kontrola jakości części
 • Raport czasu pracy poszczególnych komórek produkcyjnych
 • Wykaz zamówień
 • Monitorowanie wydajności oddziałów w dostawach części krytycznych
 • Raport planowanych obciążeń
 • Wykaz przewidywanych braków w najbliższym czasie
 • Porównanie planowanego zużycia materiałów z aktualnym


CNH Industrial

Międzynarodowa firma oferująca szeroką gamę maszyn rolniczych i budowlanych. Jej działalność obejmuje projektowanie, produkcję, sprzedaż i dystrybucję sprzętu na pięciu kontynentach. CNH działa w trzech segmentach: sprzętu rolniczego, sprzętu budowlanego i usług finansowych.

Autorem wpisu jest

Michał Noworyta, JCommerce SA

Business Intelligence Specialist/Team Leader

Od 2008 roku zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów Business Intelligence, a także baz i hurtowni danych. Obecnie realizuje projekty w obszarach Microsoft Business Intelligence, IBM Cognos, Oracle BI oraz SAP BusinessObjects.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami