Systemy ERP - polskie
przedsiębiorstwa nadal w ogonie Europy

Artykuły eksperckie | 06.07.2016 | Czas czytania: 8 minut

Z tegorocznego badania GUS "Społeczeństwo informacyjne w Polsce" wynika, że zaledwie co piąta firma korzystała w 2015 roku z systemu klasy ERP. Polski rynek ma więc w tym zakresie duży potencjał rozwoju. Wśród polskich przedsiębiorców rośnie na szczęście świadomość korzyści niesionych przez wdrożenie systemu ERP i tego typu oprogramowanie jest stosowane już nie tylko w wielkich firmach z kapitałem zagranicznym, w których systemy informatyczne wprowadzane są zazwyczaj obowiązkowo, w ramach transferu know-how. Obecnie przychody dostawców systemów ERP w głównej mierze generuje właśnie rynek MŚP, a większość klientów pochodzi z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego i hurtowego oraz specjalistycznych usług.

Raport GUS wskazuje, że najgorzej zinformatyzowane są firmy odzieżowe i spożywcze, najlepiej te zajmujące się produkcją elektroniki, urządzeń elektrycznych i maszyn oraz firmy z branży motoryzacyjnej. Ogólny bilans pokazuje więc, że branża produkcyjna nie jest jeszcze nasycona rozwiązaniami IT, wspierającymi zarządzanie. Pomimo panującego dość powszechnie przekonania, że systemy ERP są dość powszechnym standardem zarządzania w dużych i średnich firmach, wyniki badania GUS pokazują coś zupełnie innego. Ponad połowa firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników (a więc firm średnich) nie korzysta z żadnego systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Choć znacznie lepiej zinformatyzowane są firmy duże, zatrudniające ponad 250 pracowników, to i w tym segmencie wciąż 16,8% nie wdrożyło systemu ERP.

Obejrzyj webinar: Skuteczne planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych z systemem ERP

W skali kraju, w sumie ponad 22 tysiące dużych firm, zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, nie posiada rozwiązania informatycznego, dzięki któremu mogłyby efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem i optymalizować koszty produkcji na podstawowym poziomie. Potwierdza to doświadczenie JCommerce, firmy, która do tej pory zrealizowała ponad 300 projektów IT, w tym wdrożeń systemów informatycznych w firmach handlowych, dystrybucyjnych oraz dużych i średnich firmach produkcyjnych. Pod względem informatycznego zaawansowania plasuje to polskie firmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie – Polskę wyprzedzają m.in. Słowacja, Bułgaria, Grecja oraz Czechy. W krajach Unii Europejskiej średnio 36 proc. przedsiębiorstw posiada oprogramowanie wspierające zarządzanie, ale są też kraje, w których już niemal co druga firma została gruntownie zinformatyzowana.

Dla porównania warto wskazać również poziom wykorzystania systemów ERP w USA, czyli jednej z najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie. Raport firmy Aberdeen Group z roku 2012 pokazuje, że praktycznie wszystkie duże amerykańskie firmy korzystają z systemów ERP, a wśród średnich firm odsetek ten wynosi aż 84%.

Planujesz wdrożenie systemu ERP w swojej firmie? Masz pytania?

 

Wdrożenie ERP budzi coraz mniej obaw

Jakie są przyczyny tak niskiego poziomu zinformatyzowania polskich przedsiębiorstw? W przypadku firm dużych, problemem bywa jeszcze wciąż zachowawczość i brak świadomości, że korzyści z posiadania spójnego systemu zarządzania informacjami, dotyczącymi działania przedsiębiorstwa, znacznie przewyższają koszty. Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, w dużej mierze powodem były wysokie do niedawna koszty wdrożenia i utrzymania tego typu systemów. Jednak wraz ze wzrostem konkurencji wśród producentów oprogramowania i pojawieniem się rozwiązań dostosowanych do potrzeb i możliwości konkretnej firmy, koszty te znacząco zmalały. Dodatkowo coraz większą popularnością cieszą się systemy ERP udostępniane w modelu SaaS (z ang. Software as a Service), co dodatkowo zmniejsza wydatki związane z infrastrukturą IT, usługi są bowiem hostowane w chumrze.

Wygląda więc na to, że malejące koszty wdrożeń i utrzymania systemów ERP, idące w parze z coraz większą zasobnością portfela przedsiębiorców, dają podstawy do przewidywania, że Polskie firmy w najbliższych latach nadrabiały będą stracony do tej pory czas. Przegląd raportów i artykułów branżowych na temat systemów klasy ERP, potwierdza te wnioski. Od kilku lat utrzymuje się stały wzrost zainteresowania systemami informatycznymi do zarządzania firmą, a coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw rozważa implementację ERP w niedalekiej przyszłości. Widać wyraźnie zmianę w świadomości przedsiębiorców. Sektor MŚP dostrzega, że brak inwestycji w systemy informatyczne wyraźnie hamuje ich rozwój, natomiast duże firmy, które do tej pory nie wdrożyły spójnego systemu informatycznego, uświadamiają sobie, że znalazły się w tyle za konkurencją. Chcą więc jak najszybciej nadrobić zaległości.   

Potwierdzają to też dane GUS, które wskazują, że jeszcze w 2012 roku zaledwie 13 i pół procenta zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw, wyposażonych było w systemy klasy ERP. W kolejnym latach obserwowano jednak systematyczny wzrost poziomu zinformatyzowania polskich firm - w 2015 roku już co piąta firma posiadała system informatyczny tej klasy.

Kto jest liderem informatyzacji w Polsce?

Wśród najlepiej zinformatyzowanych firm GUS wymienia producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (52,5% z nich posiada systemy ERP) oraz producentów urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń (43,6%). Powyżej średniej znalazły się także przedsiębiorstwa z branży chemicznej i farmaceutycznej. Co trzecie z nich (33,7%) posiada oprogramowanie wspomagające zarządzanie. Nie najgorzej wypada też sektor motoryzacyjny – 40,6% firm deklaruje, że korzysta z aplikacji ERP.

Popularnosc ERP wykres2

Udział procentowy firm korzystających z systemów klasy ERP w poszczególnych branżach gospodarki

Oferta systemów ERP na polskim rynku

Konkurencja na polskim rynku w zakresie systemów ERP jest bardzo silna. Najpopularniejsi producenci oprogramowania, dostępnego na polskim rynku, to w dalszym ciągu amerykańskie firmy Microsoft i Oracle, a także niemiecka firma SAP. Ale całkiej popularne rozwiązania oferowane są także przez takie firmy jak IFS, czy BPSC. Mniejsi producenci oprogramowania, szukając dla siebie miejsca na rynku, coraz częściej oferują więc architekturę zorientowaną na konkretne usługi i obsługę ściśle określonych procesów biznesowych, a także systemy dedykowane, dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. W ostatnich latach producenci rozwiązań klasy ERP dedykowanych dla małych i średnich firm, dzięki specjalizacji, radzili sobie całkiem dobrze, podbierając klientów największym graczom. Inne firmy oferujące swoje systemu ERP na polskim rynku, to m.in.: Sage, enova, Exact, CleAR, InsERT, Asseco, Epicor, ODL, PC Guard, Sente, Simple, Streamsoft, Infor, Unit4 TETA czy Macrologic. Ta lista nie jest kompletna, co świadczy o tym, że wybór oprogramowania tej klasy na polskim rynku jest bardzo różnorodny.

Ile trwa wdrożenie systemu ERP w Polsce?

Jeszcze kilka lat temu wdrożenie najpopularnieszych systemów klasy ERP zajmowało w Polsce średnio 13 miesięcy. 

Popularnosc ERP wykres4

Średni czas trwania wdrożenia systemu klasy ERP

Statystycznie najdłużej - 18 miesięcy - trwało wdrożenia systemów biznesowych Oracle. Niewiele mniej - 17 miesięcy - oprogramowania ERP firmy SAP. Najkrócej, spośród rozwiązań największych dostawców, trwały wdrożenia systemów rodziny Microsoft Dynamics. Typowe prace zajmowały w ich przypadku ok. 14 miesięcy. Z doświadczenia firmy JCommerce wynika, że najnowsze wersje systemów ERP firmy Microsoft wymagają już znacznie krótszego czasu wdrożenia - nawet 6-7 miesięcy, a w przypadku konieczności przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej - 9-10. Oczywiście w przypadku bardzo skomplikowanej struktury organizacyjnej firmy, czas ten może się wydłużyć - nawet do 12 miesięcy, co jednak nie zmienia faktu, że obecnie wdrożenia są znacznie mniej czasochłonne niż jeszcze kilka lat temu, a co za tym idzie - ich ostateczny koszt dla firmy jest również znacznie niższy. 

Jakie są kluczowe korzyści przemawiające za wdrożeniem systemu klasy ERP?

Na koniec warto zastanowić się nad tym, co firmy zyskują, wdrażając system ERP. Konsultanci wdrażający systemy ERP najczęściej przedstawiają następujące korzyści:

 • Szybki, realny zwrot z inwestycji
 • Obniżenie kosztów pracy
 • Zwiększenie produktywności pracowników
 • Szybkie i wiarygodne raportowanie
 • Redukcja stanów magazynowych
 • Wspólna baza danych dla firmy
 • Łatwy dostęp do kluczowych informacji dla użytkowników systemu
 • Automatyzacja procesów
 • Usprawnienie organizacji pracy
 • Minimalizacja ilości błędnych decyzji
 • Zwiększenie kontroli nad przedsiębiorstwem


Autorem wpisu jest

Szymon Pociask, JCommerce SA

Konsultant systemów ERP

Konsultant systemów ERP, na co dzień związany z technologią Microsoft. Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Posiada doświadczenie w implementacji systemu u klienta końcowego oraz jego kastomizacji.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami