System Obsługi Projektów
dla Funduszy Europejskich.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa | Case studies | 14.06.2010 | Czas czytania: 2 minuty

W związku z rosnącą popularnością projektów unijnych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa potrzebowała rozwiązania, które mogłoby zwiększyć efektywność Systemu Obsługi Projektów dla programów Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki.

System Obsługi Projektów (SOP) jest intranetową aplikacją służącą do zarządzania wnioskami o dofinansowanie z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w instytucji pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wcześniej - Władza Wdrażająca Programy Europejskie). Rozwój systemu zakładał kilka etapów - ewaluację, kwalifikację, ocenę formalną, ocenę merytoryczną, jak również inspekcję i kontrolę wypłat.

Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania

Projekt polegał na dodaniu dwóch nowych modułów do Systemu Obsługi Projektów (SOP) – modułu obsługującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (SOP POIG) i modułu obsługującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (SOP POKL). W zaimplementowanych modułach odzwierciedlony został przepływ opiniowania oraz akceptacji wniosków od samego ich wprowadzenia aż do wydania finalnej decyzji o dofinansowaniu.

Korzyści dla urzędników i beneficjentów środków unijnych

Elektroniczna wymiana danych
Rozwiązanie zostało zintegrowane z Narodowym Systemem Informacji oraz narzędziami do tworzenia wniosków. Potencjalni beneficjenci mogą ich użyć do wypełnienia wniosków, a następnie zarejestrować dokumenty na CD lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. By zaimportować dokumenty, wystarczy kilka odpowiednich kliknięć.

Dostęp do informacji
Urzędnicy i przyszli beneficjenci uzyskali prosty dostęp do informacji o statusie wniosku na każdym etapie. Nie trzeba już przedzierać się przez nieskończoną ilość dokumentów. Dodatkowo funkcja “Archiwum” umożliwia bieżące śledzenie przebiegu zmian. Jest to niezbędne podczas kompleksowego i długotrwałego procesu kwalifikacji wniosku, a na dalszym etapie – jego monitoringu i wykorzystania otrzymanych funduszy.

Automatyzacja i kontrola procesu
Pełna automatyzacja wielu aspektów pracy była podstawowym celem projektu. Już na wczesnych etapach kwalifikacji system automatycznie informuje, czy dany wniosek spełnia kryteria unijne. Dodatkowo wdrożono mechanizm ułatwiający przepływ procesu decyzyjnego.

Kontrola przepływu i dystrybucji funduszy
Kluczowym aspektem dla CPPC jest posiadanie pewności, że publiczne pieniądze zostaną przeznaczone właściwej jednostce i wydane w odpowiednim czasie. Więcej – przepisy prawa zobowiązują do kontrolowania tego, w jaki sposób beneficjenci korzystają z otrzymanych funduszy. Dzięki modułowi raportowemu, oddział rozliczeniowy uzyskał dostęp do danych pozwalających na sprawowanie lepszej kontroli nad korzystaniem z funduszy i ich dystrybucją w całym kraju.

Możliwość rozwoju
System umożliwia stałe wprowadzanie poprawek i nowych adaptacji. Elastyczność i wspomniane wcześniej dostosowanie były kluczowymi wymaganiami względem często zmieniających się procedur Unii Europejskiej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wcześniej: Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

Od lat zajmuje się dystrybucją funduszy Unii Europejskiej. Wysoko wykwalifikowani specjaliści przyjmują, monitorują i kontrolują poszczególne projekty, tak by pieniądze były wykorzystywane zgodnie z wytycznymi UE.

Autorem wpisu jest

Tomasz Krupa, JCommerce SA

.NET Project Manager

Odpowiada za realizację projektów polskich i zagranicznych, zarządzając cyklem projektowym od wyceny, poprzez analizę, aż do wdrożenia i po utrzymanie. Podlegają mu osoby specjalizujące się zarówno w technologiach webowych (ASP.NET MVC), mobilnych (Windows Phone), usługach (Web API, WCF, Web Services) oraz zajmujące się kastomizacją rozwiązań Microsoft (CRM, SharePoint, Biztalk).

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami