System analizy danych historycznych

Solita Oy | Case studies | 15.09.2007 | Czas czytania: 2 minuty

Gromadzenie dużej ilości danych pochodzących z 30 serwerów sieciowych operatora komórkowego oraz ich integracja na ujednoliconej platformie raportowej - to główne cele, którym miała sprostać nowa hurtownia danych.

Jedna z największych na świecie firm telekomunikacyjnych, zajmująca się zarówno telefonią stacjonarną, jak i komórkową, poszukiwała rozwiązania, które umożliwiłoby gromadzenie dużej ilości danych, pochodzących z wielu serwerów sieciowych oraz integrowało je na ujednoliconej platformie raportowej.

Dotychczasowy system firmy mógł wprawdzie monitorować bieżący stan sieci oraz generować ostrzeżenia w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu, nie mógł jednak w żaden sposób przechowywać danych atomowych przez okres dłuższy niż 7 dni. System nie posiadał również możliwości raportowania czy analizy danych historycznych. To właśnie było główną przyczyną podjęcia decyzji o stw orzeniu hurtowni danych - Traffic Data Warehouse (TDW).

Rozwiązanie - Traffic Data Warehouse

System analizy danych historycznych miał zunifikować dane zebrane z 30 oddzielnych systemów źródłowych (serwerów sieci komórkowych) przy użyciu różnych mechanizmów integracji (w tym – jako w jednym z trzech takich projektów w Europie w tym czasie – usług sieciowych). Została stworzona hurtownia danych, która jest w stanie przetworzyć do 1,5 GB danych na pięć minut, a wielkość repozytorium wynosi 12 TB. W hurtowni danych zainstalowano platformę analityczną SAP BusinessObjects Enterprise, która umożliwiła użytkownikom:

  • przygotowanie raportów, korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej (wprowadzono ok. 300 predefiniowanych raportów, dotyczących czterech różnych obszarów biznesowych),
  • automatyczne obliczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI),
  • analizę aktualnych trendów,
  • generowanie ostrzeżeń za pośrednictwem SMS, SNMP, wiadomości e-mail.


Główne korzyści biznesowe wskazane przez użytkowników

Pełna integracja

Operator sieci komórkowej otrzymał kompletną platformę, integrującą dane z wielu źródeł zewnętrznych. Platforma stanowi miejsce przechowywania danych przychodzących oraz sama w sobie jest źródłem informacji dla różnych systemów krajowych sieci komórkowych.
Komunikacja z systemami zewnętrznymi została stworzona w oparciu o zróżnicowane technologie (SOAP, SNMP, pliki płaskie, połączenia z bazami danych).

Dostęp do wiarygodnej informacji

Ujednolicona platforma umożliwiła łatwy dostęp do rzetelnych danych pochodzących z różnych źródeł. Dzięki użyciu terminologii biznesowej wielopoziomowa struktura porządkowania informacji (dane atomowe, godzinne, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne zbiory danych) jest bez najmniejszego problemu rozumiana przez analityków. Obsługa systemu, pomimo swojej złożoności oraz ogromnej ilości zbieranych informacji, jest całkowicie przejrzysta dla każdego użytkownika.

Analiza i raportowanie

Wdrożone narzędzia SAP BusinessObjects zapewniły ogromne możliwości raportowania i spełniły nawet najbardziej skomplikowane wymagania. Zestaw predefiniowanych sprawozdań składa się z raportów dostarczanych przez wiadomości e-mail lub ftp (w natywnych formatach BusinessObjects, xls oraz pdf). Ponadto, system zapewnia możliwość analizowania trendów w sieci oraz monitorowania wszelkich rozbieżnych wartości.

Skalowalność - czyli jeszcze więcej danych

Użyte w projekcie technologie sprawiają, że jest on wyjątkowo elastyczny i może ewoluować wraz z rozwojem firmy. Już teraz jest przygotowany na to, by wraz z wprowadzeniem nowych serwerów sieci komórkowych gromadzić jeszcze większe ilości cennych danych.

Zespół projektowy

Projekt został zrealizowany przez międzynarodowy zespół, zarządzany w Finlandii, a właściwa instalacja hurtowni miała miejsce w Hiszpanii i Kolumbii. Cała grupa projektowo-wdrożeniowa składała się wyłącznie z polskich specjalistów JCommerce.

Autorem wpisu jest

Ewelina Hepner, JCommerce SA

Business Intelligence Project Manager

Od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem projektami IT w różnych technologiach. Jest absolwentką studiów inżynierskich z zakresu informatyki, magisterskich z finansów oraz podyplomowych z zarządzania projektami. Obecnie koordynuje pracę działu Business Intelligence w JCommerce. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ECM, prowadzeniu analizy biznesowej, projektowaniu i implementacji hurtowni danych, budowaniu procesów ETL oraz kierowaniu zespołami specjalistów.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami