Sygnały, że powinieneś
wdrożyć system ERP

Poradniki | 03.05.2017 | Czas czytania: 16 minut

Wizja i ogrom zmian technologicznych w przedsiębiorstwie wzbudzają niepokój kadry zarządzającej, który dodatkowo potęgowany jest przez konieczność zainwestowania pieniędzy w realizację całego przedsięwzięcia. Właśnie dlatego część managerów próbuje szukać tańszych narzędzi, pozornie dających więcej komfortu a mniej ryzyka. Rozwiązania te mają poradzić sobie z problemem i na krótki czas dać poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Jednak, patrząc na te rozważania bardziej racjonalnie, należałoby zadać fundamentalne pytanie – po co w ogóle wydawać pieniądze na wdrożenie nowego systemu? W takiej sytuacji lepiej pozostać przy istniejących rozwiązaniach i nie łudzić się, że będzie lepiej. Jeśli firma i pracujący w niej ludzie nie są gotowi na zmianę, wydawanie choćby złotówki na wymianę jednego systemu na drugi, nie mają najmniejszego sensu, ponieważ i tak w organizacji nic się nie zmieni. Choć prawdę mówiąc, może się zmienić i to dużo. Tyle tylko, że na gorsze.

Wyżej opisane podejście bardzo często odzwierciedla historie firm, które powinny rozważyć kompleksowe wdrożenie systemu klasy ERP. Niestety zmiana myślenia managerów i Zarządu jest utrudniona przez „dostawców rozwiązań ERP”, którzy nie widzą potrzeby jednoczesnej zmiany wszystkich rozwiązań. Przykładowo, proponują oni wymianę systemu księgowego i obserwację sytuacji, czy w ogóle wyniknie potrzeba zastąpienia pozostałych samodzielnie działających aplikacji, czy też może uda się je zintegrować. W takiej sytuacji koszty wdrożenia stają się istotnie niższe. Jednak czemu taka zamiana miałaby służyć i czy warto angażować się w jej przeprowadzenie?

Wymiana systemu na nowy nie wydarzy się przecież sama, a poniesione nakłady w takim przypadku się nie zwrócą. Co więcej, przy niekompleksowym podejściu istnieje duże ryzyko, że przedsiębiorstwo obniży sprawność działania. „Nowy” system będzie zapewne inny niż jego poprzednik i niektóre elementy tej złożonej infrastruktury przestaną funkcjonować prawidłowo. Ponadto, decydując się na taki scenariusz należy liczyć się z ryzykiem poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z potrzeby „załatania dziur”, które pojawią się w trakcie uruchomienia oraz prawdopodobnie długotrwałymi zmaganiami z dostawcą rozwiązania, od którego w bardzo krótkim czasie firma stanie się całkowicie zależna.

Wiele firm popełnia taki właśnie błąd. Poszukując oszczędności decydują się na rozwiązania cząstkowe, które w szerszej perspektywie przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego – powodują długotrwałe problemy w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji, osłabiając jej pozycję rynkową oraz hamując możliwości rozwoju.

Jeśli z kolei uznamy, że nasza firma działa bez zarzutu, pewnie nie zdecydujesz się na inwestycję w system ERP. W procesie wdrożenia kluczową rolę odgrywa świadomość konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu firmy. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu wdrożenia wymaga postawienia konkretnych zarzutów pod adresem własnej firmy i dokonania analizy bieżącej działalności w celu zdiagnozowania słabych punktów. Na co zwrócić szczególną uwagę? Oto 6 sygnałów świadczących o tym, że powinieneś rozważyć wdrożenie systemu ERP.

 1. Firma nie przynosi takich zysków, jakich oczekujesz, ale nie wiesz dlaczego.
 2. Ze względu na rosnące wynagrodzenia, koszty pracy pracowników rosną, jednak ich produktywność się nie zmienia, co znacząco obniża rentowność twojej firmy.
 3. Organizacja pracy w twojej firmie nie zmieniła się od lat, a konkurencja nie stoi w miejscu - niestety nie wiesz od czego zacząć zmiany w swojej firmie.
 4. Pracownicy twojej firmy mają problem ze zdobyciem informacji, które mogłyby pomóc im w lepszej organizacji pracy.
 5. Nie masz narzędzi do zlokalizowania i analizy wąskich gardeł, nieefektywnych procesów, miejsc powstawania niepotrzebnych kosztów i strat.
 6. Nie masz kompletnych danych na temat procesów zachodzących w firmie, co znacząco utrudnia podejmowanie decyzji.

Jeśli któryś z powyższych problemów dotyczy Twojej firmy, jest to jasny sygnał, że powinieneś rozważyć wdrożenie systemu. Jest to bowiem pierwszy krok, od którego firma powinna zacząć swoją drogę w kierunku lepszego zarządzania. Nie jest to łatwa droga, ale konieczna, więc jeśli już podjąłeś decyzję o jej rozpoczęciu, warto zastanowić się nad wyborem systemu i partnera wdrożeniowego, który nie pozwoli Ci zgubić obranego kierunku.

Pobierz darmowy ebook: Systemy ERP i ERP II – Przewodnik nowoczesnego menedżera

Diagnoza potrzeb organizacji

Wdrożenie systemu ERP najlepiej zacząć od dokładnego zdiagnozowania realnych potrzeb firmy i zdefiniowania własnych celów, które chcielibyśmy osiągnąć. Cele określane na tym etapie nie muszą być zdefiniowane precyzyjnie. Nie jest też wymagane ustalanie jakichkolwiek wskaźników, które miałyby służyć mierzeniu stopnia ich realizacji – to zadania na kolejny etap inwestycji, czyli fazę analizy procesów biznesowych. Etap diagnozy powinien dać jedynie obraz rzeczywistych potrzeb zmiany w procesach biznesowych, które postrzegane są jako nieoptymalne lub problematyczne. Uzyskany obraz pokaże w jakich obszarach obecnie funkcjonujące rozwiązania okazują się być nieefektywne lub niefunkcjonalne, stanowiąc w konsekwencji barierę ograniczającą sprawne działanie przedsiębiorstwa i jego dalszy dynamiczny rozwój.

W fazie diagnozy należy skupić się przede wszystkim na tych aspektach, dzięki którym dostrzegamy szansę na znaczne usprawnienie funkcjonowania organizacji przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi wspomagających bieżącą pracę operacyjną, kontrolną i zarządczą. Systemy ERP to systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i taką rolę powinny spełniać. Zatem usprawnienie powinno przede wszystkim uwzględniać szybki dostęp do rzetelnych danych niezbędnych do prawidłowej oceny kondycji firmy w kontekście wielu powiązanych ze sobą zagadnień, takich jak przepływy pieniężne, przychody, koszty, wydajność pracy, zaawansowanie prac, realizacja planów i budżetów, wskaźniki finansowe itd. Osiągnięcie takiego poziomu przez organizację możliwe jest poprzez właściwe zamodelowanie procesów biznesowych oraz zdefiniowanie spójnych i przejrzystych procedur działania. Mają one zagwarantować usprawnienie i automatyzację wykonywania rutynowych zadań, zapewnić odpowiedni przepływ pracy oraz wyeliminować wąskie gardła, powodujące opóźnienia w wymianie informacji.

Można pokusić się o stwierdzenie, że zastosowanie właściwych narzędzi pracy przekłada się na wzrost konkurencyjności, poprawę jakości komunikacji z otoczeniem oraz wewnątrz organizacji, wzmocnienie wizerunku firmy oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmiany.

Systemy ERP to dość złożone i kompleksowe narzędzia, oferujące szeroki zakres funkcjonalny, przez co sam proces wdrożenia jest dość czasochłonny. Decydując się na wdrożenie trzeba mieć również na uwadze, że system będzie używany w firmie przez kilka najbliższych lat i przez cały ten czas powinien być w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym. Wdrożenie nowego systemu powinno być więc dobrze przemyślaną inwestycją, przynoszącą określone korzyści, a nie wydatkiem, który oprócz przejściowych perturbacji w trakcie jego uruchomienia de facto niczego w organizacji nie zmieni.

Analiza procesów biznesowych

Szczegółowa analiza procesów biznesowych to jeden z najważniejszych etapów samego procesu wdrożenia systemu ERP. Na tym etapie musi zostać dokonana wnikliwa analiza procesów biznesowych zachodzących w organizacji, połączona z modelowaniem tych procesów oraz definiowaniem oczekiwanych korzyści. W wyniku przeprowadzonej analizy powinniśmy uzyskać czytelny obraz organizacji w zdefiniowanym nowym modelu biznesowym, specyfikację zmian organizacyjnych w zakresie jej funkcjonowania oraz mapę procesów biznesowych obsługiwanych w systemie ERP.

Dodatkowo, w dokumencie analizy przedwdrożeniowej powinny zostać zdefiniowane zasadnicze cele wdrożenia oraz oczekiwane korzyści, które pozwolą osobom decyzyjnym ocenić celowość przeprowadzonej inwestycji w system ERP.

W wyniku przeprowadzonej analizy powinny zostać zdefiniowane również informacje dotyczące preferowanego modelu licencjonowania, liczby licencji, parametry infrastruktury, obejmujące zarówno środowisko serwerowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi składowymi, jak i aplikacje zewnętrzne wykorzystywane w bieżącej działalności przedsiębiorstwa i wchodzące w skład ekosystemu IT w organizacji.

Przygotowanie do wdrożenia

Jak widać, przygotowanie do wdrożenia systemu ERP jest bardzo istotne. Wymaga sporej wiedzy na temat funkcjonowania własnej firmy, a także myślenia strategicznego, czyli w jakim kierunku firma zmierza: jakie są jej cele biznesowe obecnie i jakie będą za kolejne 2, 5 i 10 lat. Jednak nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ system ERP należy do kluczowych i strategicznych systemów informatycznych każdej firmy, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Dowiedz się: Ile trwa wdrożenie systemu ERP w Polsce

Przed wyborem systemu i partnera wdrożeniowego należy odpowiedzieć sobie na trzy podstawowe pytania:

 • gdzie moja firma będzie za 5-10 lat?
 • gdzie będzie producent wybranego przeze mnie systemu ERP za 10 lat?
 • gdzie będzie wybrany partner wdrożeniowy za 10 lat?

Dlaczego to takie ważne? Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek podróży zawsze sprawdzamy na mapie cel do którego zmierzamy. Podobnie jest w tym przypadku. Przede wszystkim nie należy wybierać systemu, który spełnia podstawowe oczekiwania w momencie rozpoczynania wdrożenia. Kiedy pojawią się pierwsze rezultaty, włącznie z rozwojem firmy i wyspecjalizowaniem procesów – bo są to zazwyczaj cele same w sobie, nie chcemy przecież wymieniać systemu, bo przestał już spełniać nasze oczekiwania.

Po drugie nie decydujemy się na system, którego producent prawdopodobnie nie będzie już wspierał i rozwijał za kilka lat lub stawia dopiero pierwsze kroki na rynku i nie wiadomo, czy na nim przetrwa. W przeciwnym wypadku możemy zostać pozostawieni sami sobie z niszowym systemem, bez aktualizacji i wsparcia technicznego. No i wreszcie wybierzmy takiego partnera wdrożeniowego, dla którego będziemy ważnym klientem, który będzie zainteresowany rozwojem naszej firmy i poza wiedzą techniczną ma również doświadczenie biznesowe. Warto również sprawdzić, czy ma doświadczanie w naszej branży.

Wybór narzędzia

Dostępne na rynku renomowane systemy ERP oferują obszerny zakres funkcjonalności oraz kompleksowe podejście do organizacji. W większości przypadków pojawia się jednak konieczność dostosowania pewnych elementów systemu do specyfiki działalności firmy. Każda organizacja jest inna i posiada swoją unikalną wartość, która decyduje o jej pozycji na rynku. Często ta unikalność to właśnie specyfika w działaniu, podejściu do klienta czy też inne niestandardowe rozwiązania, które wyróżniają ją na tle konkurencji.

Biorąc pod uwagę powyższe, system ERP nie powinien ograniczać organizacji w zakresie możliwości modelowania procesów biznesowych zgodnie z praktykami dotychczas stosowanymi, które sprawdzają się i dają przewagę nad konkurencją. W takim przypadku próba zmiany czy reorganizacji procesów biznesowych i dostosowanie ich do funkcjonalności dostępnych w systemie może okazać się przysłowiowym „gwoździem do trumny”. Uniknięcie tego typu sytuacji możliwe jest, jeśli wdrażane rozwiązanie posiada możliwość kastomizacji, czyli dostosowania funkcjonalności systemu do specyfiki działalności firmy, a partner wdrożeniowy właściwie rozumie potrzeby biznesowe klienta.

Innym, bardzo istotnym kryterium wpływającym na decyzje w zakresie wyboru narzędzia powinna być tzw. skalowalność systemu, która determinuje możliwości jego rozwoju w świetle zmian zachodzących w organizacji. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa rozwijają się dynamicznie poszerzając zakres swojej działalności o nowe produkty i usługi. Zwiększają skalę swej działalności i coraz częściej decydują się na ekspansję na nowe rynki, co niejednokrotnie wiąże się z powstawaniem kolejnych działów czy nawet spółek (również zagranicznych).

Zatem decydując się na wdrożenie systemu ERP należy brać pod uwagę rozwiązania, które nie będą ograniczać możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, a raczej mu sprzyjać. Rozwiązania, które oferują elastyczność w zakresie funkcjonalności oraz możliwość zastosowania w organizacjach rozproszonych w wielu lokalizacjach. Przy wdrożeniu takiego globalnego rozwiązania istotne jest również to, że pojawia się możliwość współpracy z wieloma dostawcami oferującymi ten sam system. Dzięki temu ryzyko „uzależnienia” organizacji od jednego dostawcy jest zminimalizowane, co może mieć kluczowe znaczenie w sytuacji nieudanej współpracy lub braku możliwości jej kontynuowania z wybranym wcześniej partnerem. Należy podkreślić tutaj, że współpraca z dostawcą rozwiązania ERP zwykle konieczna jest nie tylko podczas wdrożenia systemu, ale przez cały cykl jego życia w organizacji, ponieważ ewoluuje on wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Weryfikacja rynku

Podczas poszukiwania odpowiednich rozwiązań dostępnych na rynku należy uwzględnić kilka kluczowych aspektów, które zwłaszcza w dłuższej perspektywie będą miały bardzo istotne znaczenie. Są to w szczególności:

 • zakres funkcjonalny oferowany w standardowej wersji systemu,
 • dostępność gotowych rozwiązań branżowych (wertykalnych),
 • otwartość na kastomizację,
 • różne modele licencjonowania (licencje dożywotnie, subskrypcje),
 • możliwość instalacji i uruchomienia w dowolnej infrastrukturze (własnej, w chmurze prywatnej, w chmurze publicznej),
 • możliwość łatwej integracji z systemami zewnętrznymi,
 • perspektywy i plany rozwoju systemu przez producenta,
 • dostępność i zasięg systemu (czy system jest rozwiązaniem globalnym czy lokalnym),
 • zgodność z lokalnymi przepisami prawa,
 • lista potencjalnych dostawców (czy system jest dostarczany tylko przez jeden podmiot czy przez sieć partnerów).

Wszystkie te kryteria są niezwykle istotne, jeśli patrzymy przez pryzmat potencjalnych celów i korzyści, które chcemy osiągnąć, wybierając konkretne rozwiązanie. Kiedy patrzymy na dynamikę rozwoju firm działających na polskim i globalnym rynku widać, że tempo i zakres zmian, jakie zachodzą w organizacjach na przełomie nawet 2-3 lat bywają naprawdę imponujące, co oznacza, że należy poszukiwać rozwiązań elastycznych i skalowalnych, które będą mogły być rozwijane wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy.

Wybór systemu i firmy wdrożeniowej powinien opierać się również na umiejętnym szacowaniu ryzyka.

Oto kilka wskazówek:

 • wybierz system, który jest elastyczny i będzie dostosowywał się do zmieniających się potrzeb, wymagań biznesowych i prawnych;
 • sprawdź czy producent planuje jego rozwój i czy gwarantuje aktualizacje;
 • sprawdź popularność systemu – czy decydując się na jego wdrożenie uzależniasz się od konkretnego partnera wdrożeniowego (czasami może to być równocześnie producent), czy też możesz zmienić partnera, jeśli nie będziesz zadowolony ze współpracy, bo wdrożenie i utrzymanie tego systemu jest oferowane przez wiele firm;
 • sprawdź na jakim etapie rozwoju jest firma IT, która ma zostać partnerem wdrożeniowym. Firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność mogą mieć dużo dobrych chęci, ale za mało doświadczenia, natomiast duże międzynarodowe przedsiębiorstwa informatyczne mogą nie potraktować Twojej firmy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Planujesz wdrożyć system ERP? Masz pytania?

 

Wstępna selekcja rozwiązań i dostawców

Biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych rozwiązań proponowanych przez producentów, należy założyć, że nie uda nam się zweryfikować wszystkich. Zatem konieczne jest wyselekcjonowanie kilku najlepiej rokujących systemów, a także potencjalnych dostawców (partnerów wdrożeniowych) wybranych systemów. O czynnikach wpływających na ich wybór pisałem w sekcji powyżej, natomiast jeśli chodzi o dobór potencjalnych dostawców warto zwrócić uwagę na:

 • jakie doświadczenie ma dostawca i/lub jego zespół wdrożeniowy,
 • czy potrafi właściwie zrozumieć mój biznes i zdiagnozować potrzeby firmy,
 • czy potrafi doradzić i usprawnić działanie mojej organizacji,
 • czy zapewni mi właściwe wsparcie na każdym etapie: od procesu sprzedaży, przez wdrożenie, do asysty i rozwoju systemu w trakcie eksploatacji.

Wybór partnera wdrożeniowego jest równie istotny co wybór samego rozwiązania, gdyż nawet najlepsze rozwiązanie może zostać wdrożone nieudolnie. Podczas rozmów z potencjalnymi dostawcami konieczne jest zweryfikowanie ich potencjalnych możliwości, mierzonych przez pryzmat różnorodnych doświadczeń oraz referencji z wdrożeń w różnych branżach.

Partner wdrożeniowy systemu ERP

Wdrożenie nowego systemu ERP jest wyzwaniem, z którym firma sama sobie nie poradzi. Zatem kolejnym istotnym elementem, obok doboru właściwego narzędzia, jest wybór partnera biznesowego. Partnera, który oprócz znajomości funkcjonalności systemu ERP będzie w stanie zapewnić wsparcie analityczne w zakresie modelowania procesów biznesowych, dzieląc się własnym doświadczeniem, znajomością tzw. dobrych praktyk oraz wiedzą na temat funkcjonowania firm w warunkach rynku lokalnego i globalnego. Partner taki powinien właściwie rozumieć potrzeby i wymagania klienta oraz zaproponować zindywidualizowane i optymalne rozwiązania.

Często dostawcy specjalizujący się tylko w jednej branży wraz z upływem czasu zaczynają działać rutynowo i schematycznie. W takim przypadku istnieje potencjalne ryzyko, że wdrożenie zostanie przeprowadzone szablonowo, bez właściwego uwzględnienia specyfiki działania organizacji klienta. Natomiast jeśli potencjalny dostawca potrafi wykazać się udanymi wdrożeniami w firmach z różnych branż, to może się okazać, że będzie to również bardzo dobry wybór dla naszej firmy. W takim przypadku ryzyko rutynowego czy też szablonowego podejścia do procesu wdrożenia praktycznie nie istnieje.

Po wstępnej weryfikacji i selekcji rozwiązań oraz potencjalnych partnerów wdrożeniowych przychodzi czas na ustalenie finalnych kryteriów wyboru systemu, tj. zdefiniowanie istotnych czynników determinujących dobór najlepszego rozwiązania i dostawcy. Na liście potencjalnych kryteriów mogą znaleźć się takie pozycje jak:

 • kluczowe funkcjonalności systemu,
 • elastyczność i skalowalność systemu (w tym możliwość kastomizacji),
 • dostępność różnych modeli licencjonowania,
 • możliwość doboru dowolnej infrastruktury (on-site, cloud),
 • ceny licencji i szacowane koszty wdrożenia,
 • możliwe terminy realizacji,
 • możliwość spełnienia zdefiniowanych kryteriów funkcjonalnych,
 • doświadczenie i referencje dostawcy,
 • dostępność rozwiązań branżowych dla danego rozwiązania,
 • dostępność i zasięg systemu (rynek lokalny i globalny).

Sprawdź: Kalkulator kosztów wdrożenia

Kolejny krok to wybór docelowego rozwiązania oraz partnera wdrożeniowego. Na tym etapie zwykle pojawiają się takie działania jak: prezentacja systemu, wizyty referencyjne, ustalenie wstępnego zakresu projektu i ramowego harmonogramu, ofertowanie i negocjacje. Jest to etap, podczas którego klient finalnie weryfikuje kompetencje potencjalnych partnerów wdrożeniowych oraz możliwości oferowanych przez nich rozwiązań.

Modele licencjonowania i architektury systemu ERP

Na koniec pozostaje kwestia finalnego wyboru modelu licencjonowania oraz dobór architektury teleinformatycznej do obsługi całego ekosystemu IT firmy. Istotne jest tutaj właściwe zdiagnozowanie realnych potrzeb przedsiębiorstwa, jak również przeprowadzenie szczegółowej kalkulacji kosztów rozważanych modeli, a w szczególności:

 • koszty licencji dożywotnich w stosunku do subskrypcji,
 • koszty zakupu serwerów i oprogramowania systemowego w stosunku do kosztu używania infrastruktury chmurowej (prywatnej i/lub publicznej),
 • użycie rozwiązania w modelu SaaS (jeśli jest dostępny),
 • koszty zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przy rozważanych wariantach,
 • koszty utrzymania i zarządzania architekturą i systemem.

Bardzo istotnym elementem przy wyborze architektury rozwiązania jest również architektura organizacji i jej krytyczne potrzeby biznesowe. Dla jednych firm oferta chmury publicznej może stanowić odpowiedź na najważniejsze potrzeby (np. właściciele sieci sklepów), gdyż oferta rozwiązań chmurowych dostępnych z dowolnego miejsca na ziemi zwalnia ich z konieczności budowania własnej infrastruktury zapewniającej wysoki poziom dostępności usług. Dla innych (np. firmy produkcyjne stosujące systemy automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi) oferta chmury publicznej niewiele zmienia, ponieważ w ich przypadku istotne jest zbudowanie lokalnej infrastruktury gwarantującej ciągłość procesów produkcyjnych. Jednak decyzja o modelu licencjonowania powinna być każdorazowo podejmowana na podstawie analizy potrzeb konkretnej firmy.

Zobacz webinar: ERP w chmurze – szanse i zagrożenia

Jak widaćpodjęcie decyzji o wdrożeniu kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem jest zwykle niełatwym zadaniem. Z reguły proces decyzyjny trwa co najmniej kilka miesięcy, a czasami nawet lat. Dzieje się tak głównie dlatego, że złożoność takiego przedsięwzięcia jest dość duża i dotyczy tak naprawdę wszystkich obszarów działalności firmy. Ponadto, wdrożenie systemu ERP to dla każdej firmy wyzwanie związane z koniecznością przeprowadzenia dość gruntownych zmian organizacyjnych w głównych obszarach jej działalności.

Jednak nie samo narzędzie i partner wdrożeniowy decydują o tym czy wszystkie elementy, o których była mowa na wyżej wymienionych etapach będą funkcjonowały prawidłowo i uda się zrealizować cele, które zdefiniowaliśmy. Równie istotne jest właściwe przygotowanie całego przedsiębiorstwa do zmiany, która będzie następować wraz z wdrażaniem nowego systemu. Zmiana to słowo, które powinno pojawić się przy każdym wdrożeniu narzędzia wspomagającego zarządzanie firmą. Oczywiście zmiana powinna być tutaj zdefiniowana w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tj. „zmiana na lepsze” w jakości funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Zwykle zakres planowanych działań jest na tyle duży, że wdrożenie nowego systemu ERP jest wyzwaniem, z którym sam Zarząd firmy raczej sobie nie poradzi. Konieczna jest zatem akceptacja zmiany przez pracowników i zaangażowanie obu stron przedsięwzięcia. Kluczowe we wzajemnej współpracy są:

 • obustronna otwartość na zmiany i sugestie na linii klient-dostawca rozwiązania,
 • odwaga w podejmowaniu wyzwań,
 • gotowość do podjęcia niestandardowych działań i wyjścia poza przyjęte, „sprawdzone” schematy,
 • zgodna współpraca zespołów projektowych,
 • pełne wsparcie i zaangażowanie kierownictwa,
 • konsekwentne dążenie do celu.

Reasumując, wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie ma uzasadnienie jeśli daje perspektywy pozytywnych zmian w jakości pracy i zarządzaniu. Tylko usprawnienie, uporządkowanie i usystematyzowanie procesów biznesowych stworzy istotną wartość dodaną dla organizacji. Przy takich założeniach całe przedsięwzięcie może i powinno mieć znamiona inwestycji, która w przyszłości przyniesie wymierne korzyści. W przeciwnym wypadku wydatki na wdrożenie systemu ERP to pieniądze wyrzucone w błoto.

Autorem wpisu jest

Łukasz Techmański, JCommerce

Senior ERP Consultant

Swoją przygodę związaną z systemami ERP rozpoczął w 2009 roku. Od tego czasu uczestniczył w kilkudziesięciu projektach dla klientów z branż: usługowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz e-commerce. Od 2014 roku zaangażowany w projekty wdrożeniowe systemu Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami