Qlik - czy to recepta
na złożone problemy dużych organizacji?

Skanska Property Poland Sp. z o.o. | Case studies | 03.06.2015 | Czas czytania: 4 minuty

Intensywny rozwój działalności firmy Skanska wymagał inwestycji w narzędzie analityczno - raportowe, wspierające działy controllingu, finansów oraz managementu w zakresie rozbudowanych i przekrojowych analiz finansowych.

Głównym zadaniem nowego narzędzia miało być ułatwienie i usprawnienie codziennych zadań w obszarze finansów i planowania. Platforma analityczno-raportowa umożliwić miała agregację i wyliczenie danych finansowych i niefinansowych z poziomu projektów na poziom krajowy i regionalny, ułatwiając tym samym komunikację pomiędzy kierownikami projektów i kadrą zarządzającą oraz raportowanie do kontrolera finansowego firmy.

Ze względu na strukturę organizacyjną firmy Skanska, która swoją obsługę informatyczną posiada w innej lokalizacji niż reszta oddziałów, wdrożenie narzędzia powierzone miało zostać firmie zewnętrznej.

Wybór właściwego narzędzia analityczno-raportowego

Dobór rozwiązania Business Intelligence i jego wdrożenie powierzono specjalistom z firmy JCommerce SA. Współpraca z wiodącymi dostawcami systemów Business Intelligence, takimi jak Qlik, Microsoft, IBM i SAP oraz idąca za tym możliwość wyboru najbardziej optymalnego narzędzia, była decydującym, lecz nie jedynym czynnikiem wyboru partnera.

Najbardziej optymalnym narzędziem Business Intelligence spełniającym potrzeby firmy, okazała się platforma QlikView – nowoczesne, pełnowymiarowe rozwiązanie analityczno-raportowe służące do analiz danych transakcyjnych. Intuicyjność i łatwość w obsłudze to cechy, które przyczyniły się do jego wyboru.

Zwiększenie efektywności wykorzystania gromadzonych danych biznesowych dzięki QlikView

Celem nadrzędnym projektu stała się prezentacja wielu rodzajów danych w różnych perspektywach czasowych, w kompleksowych raportach i zgodnie z wymaganiami organizacji oraz stworzenie jednej platformy decyzyjnej dla wszystkich krajów regionu w jak najkrótszym czasie. W szczególności nacisk położono na takie aspekty jak:

 • konsolidacja danych z wielu źródeł i systemów w jednym miejscu
 • rezygnacja z systemu finansowego jako środka ciężkości firmy i tworzenia jednego systemu dla wszystkich użytkowników
 • szybka oraz łatwa skalowalność utworzonych już raportów – dla nowych regionów, krajów, departamentów
 • utworzenie platformy do zarządzania dla firmy w Europie.


Dane, którymi została zasilona platforma, pochodziły z systemów źródłowych różnych spółek grupy – systemu ERP MS Dynamics AX oraz dedykowanego systemu ERP KORAB.

Korzyści z wdrożenia

QlikView wsparło głównie obszar controllingu, finansów, dział zarządzania projektami oraz raportowanie do zarządu w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Każdy użytkownik uzyskał możliwość prostego i bieżącego tworzenia, modyfikacji i publikacji danych poprzez przeglądarkę internetową. Wdrożone narzędzie w znaczącym stopniu ułatwiło komunikację podczas cyklicznych spotkań dotyczących krótko i długoterminowych planów finansowych i operacyjnych. Co więcej, cykl zatwierdzeń wersji planów skrócił się z kilkunastu do kilku spotkań, podczas których możliwa stała się szybka analiza wpływu zaproponowanych wersji i scenariuszy na wyniki firmy. W efekcie zaimplementowania systemu, poszerzono grono użytkowników z dostępem do danych na wyższym poziomie zarządczym, tak aby poszczególni kierownicy projektów mogli wykorzystywać bieżące informacje w planowaniu projektowym. W dziale finansowym narzędzie umożliwiło bezpośredni wgląd w dane na poziomie dowolnego przekroju analitycznego, aż do pojedynczego księgowania, co ułatwiło monitorowanie obiegu dokumentów finansowych.

Zalety platformy QlikView, które wymieniło 80% użytkowników już kilka tygodni po wdrożeniu:

 • łatwa w obsłudze intuicyjna aplikacja
 • konsolidacja wielu źródeł danych w jednej aplikacji
 • implementacja „w lot” – liczona w dniach, nie miesiącach
 • dostępność na urządzeniach mobilnych
 • elastyczne i skalowalne rozwiązanie tworzone przez samych użytkowników biznesowych


“Narzędzie QlikView zrewolucjonizowało pracę w firmie. Prawdziwy klucz do osiągnięcia wyznaczonych celów leżał zarówno w wyborze optymalnej koncepcji oraz technologii dla rozwiązania docelowego, jak również we właściwej współpracy między nami a partnerem wdrożeniowym. Obustronne zaangażowanie i elastyczność pozwoliły na profesjonalnie i skutecznie przeprowadzenie procesu wdrożenia systemu.”

Kamil Lubiejewski, Finance Manager w Skanska Property Poland

Możliwości raportowania w QlikView

Za pomocą automatycznie generowanych raportów, standardowych lub zdefiniowanych na życzenie, użytkownicy systemu uzyskali pełen obraz pożądanej informacji. Raporty w firmie Skanska cechowały:

 • elastyczność czasowa - wszystkie raporty dostępne dla miesiąca, kwartału, roku, narastająco lub w okresie dla dowolnego wymiaru biznesowego
 • analiza wielowymiarowa - przy dowolnym wyborze parametrów
 • export transakcji - każdy raport umożliwia wejście w dane i eksport transakcji z danej pozycji


Źródła danych:
- 4 kraje regionu
- 40 firm i 10 podregiony w jednej aplikacji
- planowanie strategiczne na lata 2014-24
- aplikacja wielowalutowa (EUR, SEK, PLN, HUF, CZK, RON)
- zasilenie danymi co 30 minut
- dane projektowe importowane z systemu generalnego wykonawcy

Raporty grupowe i lokalne:
- planowanie zakupu, gruntów, czasu rozpoczęcia i sprzedaży inwestycji
- modelowanie wariantów wyjścia z inwestycji
- bilans i Rachunek Wyników w ujęciu korporacyjnym i statutowym
- raporty kosztów operacyjnych oraz zarządzania nieruchomościami
- projekt – Analityka kosztów projektowych
- „przejściówki” – przejście z ksiąg lokalnych do korporacyjnych

Moduł planowania:
- prognozowanie kosztów działalności operacyjnej
- prognozowanie kosztów projektowych

Executive Summary

Zakładka Executive Summary:
- podsumowanie głównych wskaźników raportowych na poziomie Planu i wersji planu,

- wykresy prezentujące wartości dzierżawy, wydajności oraz rentowności inwestycji,
- szczegółowy raport skupiający się na jednym wskaźniku (istnieje możliwość zmiany współczynnika).

 

Project Plan

Zakładka Project Plan
Wykres nawiązujący do wykresu Gantta, prezentujący okresy w których projekt przechodzi kolejne statusy (od kupna działki po sprzedaż) wraz z zaznaczeniem kluczowych w tym miejscu wskaźników.

 

Project Plan - Details

Zakładka Project Plan - Details
Szczegółowy przekrój projektów z możliwością wyboru wymiarów i miar wyświetlanych na tabeli przestawnej (umożliwia zejście do poziomu konkretnego wskaźnika na konkretnym projekcie - budynku).


Grupa Skanska

Skanska jest jedną z wiodących międzynarodowych firm zajmujących się budownictwem i realizacją projektów deweloperskich w obszarze biurowym i mieszkaniowym.

W Polsce obecna już od początku lat 90-tych, lokalizuje swoje inwestycje w największych ośrodkach biznesowych - Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Krakowie. Działa poprzez 4 spółki: Skanska SA, Skanska Property Poland, Skanska Residential Development Poland oraz Skanska Infrastructure Development.

Autorem wpisu jest

Piotr Łuków vel Broniszewski, JCommerce SA

ERP Team Leader

Od 2008 roku zawodowo zajmuje się systemem Microsoft Dynamics AX, jednak z branżą IT związany od 15 lat. Absolwent Inżynierii Oprogramowania na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka i Informatyki na Uniwersytecie Śląskim, ponadto ukończył Finanse i Księgowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W JCommerce zajmuje stanowisko specjalisty Microsoft Dynamics AX od 2011 roku, pełniąc także funkcję team leadera kierującego działaniami zespołu ERP.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami