Platforma analityczno-raportowa Qlik w Sitech

Sitech Sp. z o.o. | Case studies | 21.12.2012 | Czas czytania: 2 minuty

Firma Sitech poszukiwała rozwiązania, które w prosty sposób zintegruje gromadzone w przedsiębiorstwie dane pochodzące z różnych systemów i zaprezentuje je w formie zrównoważonej karty wyników, by móc w czasie rzeczywistym podejmować kluczowe dla organizacji decyzje.

Ważna też była możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz biznesowych, zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie hurtowni danych. Najważniejszą cechą przy wyborze rozwiązania miała być elastyczność narzędzia oraz idąca za tym możliwość rozwoju poszczególnych modułów.

Seeing is Believing, czyli testowanie aplikacji

Decyzja o wyborze platformy Business Intelligence i wdrożenie QlikView poprzedzone zostało 30-dniowym okresem testowym SIB (Seeing is Believing). Po instalacji serwera QlikView wdrożono fragment aplikacji Balanced Scorecard, który zawierał moduł dotyczący klientów, kontroli jakości oraz procesów zachodzących w firmie. Konsekwencją była przeprowadzona analiza stanu faktycznego w odniesieniu do wcześniej zakładanego budżetu. W efekcie zarząd firmy Sitech podjął decyzję o pełnym wdrożeniu platformy w przedsiębiorstwie.

Wdrożenie platformy QlikView

Zadaniem specjalistów JCommerce było stworzenie pełnej aplikacji Balanced Scorecard, której celem jest określenie parametrów pomiaru w firmie, pozwalających na jak najlepszą ocenę jej efektywności w realizowaniu strategii. Poprzez zdefiniowanie odpowiednich celów i mierników Balanced Scorecard umożliwia przełożenie wizji i strategii na działania.

Aplikacja QlikView składała się z czterech modułów:

  • Pierwszy z nich dotyczył głównie Klienta i jest rozbudowaną wersją modułu wcześniej udostępnionego do testów.
  • Drugi odnosi się do pracowników przedsiębiorstwa. Pozwala na analizę współczynnika zadowolenia oraz ilości przepracowanych nadgodzin w konkretnych projektach.
  • Kolejny moduł jest dedykowany finansom. Przedstawia między innymi aktualny stan budżetu, inwestycje, koszty fabryki, a także współczynnik zwrotu z inwestycji (ROI).
  • Ostatni z modułów dotyczy pomiaru parametrów wzrostu w przedsiębiorstwie.

Korzyści biznesowe osiągnięte dzięki QlikView:

- Możliwość podejmowania kluczowych decyzji w czasie rzeczywistym
- Eliminacja czasu i kosztów związanych z tworzeniem hurtowni danych
- Zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy
- Natychmiastowy i niezależny od osiągów systemu operacyjnego dostęp do danych
- Możliwość szybkiego eksportu danych do plików Excel
- Możliwość codziennej analizy efektów pracy poszczególnych pracowników
- Możliwość monitorowania bieżącej kondycji firmy
- Usprawnienie pracy kierowników, managerów oraz osób na stanowiskach decyzyjnych
- Graficzne przedstawienie danych za pomocą wykresów

 

Źródłem danych do platformy Business Intelligence były pliki płaskie pochodzące z różnych systemów, integrowane na poziomie aplikacji. Moduły zaprojektowano tak, aby użytkownicy mogli bez problemów z nich korzystać, odpowiednio je modyfikować oraz wyciągać z nich wiedzę niezbędną do wykonania analizy.


Sitech Sp. z o.o.

Firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości siedzisk do wybranych modeli samochodów znanych marek. Zakład posiada centrum badawczo-rozwojowe, w którym prowadzone są badania nad nowymi technologami, łączeniem metali i tworzyw sztucznych oraz nad wykorzystaniem nowych materiałów produkcyjnych.

Autorem wpisu jest

Ewelina Hepner, JCommerce SA

Business Intelligence Project Manager

Od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem projektami IT w różnych technologiach. Jest absolwentką studiów inżynierskich z zakresu informatyki, magisterskich z finansów oraz podyplomowych z zarządzania projektami. Obecnie koordynuje pracę działu Business Intelligence w JCommerce. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ECM, prowadzeniu analizy biznesowej, projektowaniu i implementacji hurtowni danych, budowaniu procesów ETL oraz kierowaniu zespołami specjalistów.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami