Outsourcing IT pomaga
firmom rozwiązać problemy z rekrutacją

Artykuły eksperckie | 31.05.2017 | Czas czytania: 3 minuty

Podczas rozmów z moimi klientami wiele razy słyszałam, że rekrutacja prowadzona samodzielnie przez firmę jest znacznie bardziej efektywna, ponieważ pozwala na znalezienie właściwych kandydatów i generuje mniej kosztów niż systematyczny outsourcing specjalistów. Ale czy na pewno? Na postawie doświadczenia i analizy przypadków, w których pomagałam klientom, wyrobiłam sobie w tej kwestii odmienne zdanie. Uważam, że wynajęcie wyspecjalizowanego pracownika lub zespołu projektowego może usprawnić proces wytwarzania oprogramowania czy też rozwój i utrzymanie firmowej aplikacji, bądź systemu informatycznego, a w konsekwencji ułatwić prowadzenie biznesu. Oczywiście nie zawsze i nie w każdej firmie. Przyjrzyjmy się więc tej kwestii nieco bliżej.

Przygotowałam listę najważniejszych korzyści płynących z outsourcingu specjalisty, ale także – dla równowagi – listę ryzyk i zagrożeń, które musimy wziąć pod uwagę, decydując się na taką usługę. Zanim więc przejdę do zaprezentowania korzyści, jakie zauważają nasi klienci korzystający z wiedzy i umiejętności naszych specjalistów, zatrzymajmy się na chwilę przy analizie ewentualnych zagrożeń. Jeszcze na etapie przygotowania własnej firmy do skorzystania z usług dostawcy outsourcingu IT, warto rozważyć ryzyka, jakie mogą wystąpić podczas takiej współpracy. Poniżej lista wybranych, najczęściej występujących zagrożeń, które przedstawiam wraz z możliwymi sposobami ich ograniczania, zarówno po stronie dostawcy, jak i Klienta.

Ryzyko w outsourcingu it tabela miniatura

Do możliwych zagrożeń, jakie dodatkowo warto przeanalizować samemu lub wspólnie z wybranym dostawcą, możemy zaliczyć również brak akceptacji i wsparcia części kierownictwa liniowego i pracowników dla wydzielania zadań dla pracownika zewnętrznego, a także problemy z komunikacją czy możliwość utraty wiedzy. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń i otwarcie rozmawiamy o tym z dostawcą, jesteśmy w stanie je zminimalizować, a nawet wykluczyć. Niezbędne jest jednak przygotowanie po obydwu stronach, wzajemne zaufanie i poznanie oraz zaplanowanie działań i stały monitoring efektywności wykonywanych, zlecanych na zewnątrz działań.

Przygotuj firmę na outsourcing

Outsourcing w pewnej skali, np. kiedy angażujemy cały zewnętrzny zespół developerski, może stać się procesem o charakterze strategicznym, głęboko przebudowującym strukturę przedsiębiorstwa i wpływającym na funkcjonowanie procesów w nim zachodzących. Z tego powodu decyzja o powierzeniu części zadań zespołowi outsourcowanemu musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem, na które składają się następujące kroki:

 • analiza potrzeb i sytuacji wymagającej zaangażowania specjalisty zewnętrznego;
 • zaplanowanie procedury współpracy z dostawcą, wymagające wyznaczenia osób decyzyjnych w kwestii współpracy, które będą odpowiedzialne za operacyjne kontakty z dostawcą, a także przygotowania odpowiedniej komunikacji wewnętrznej, która zapobiegnie ewentualnym konfliktom czy niezrozumieniu roli zewnętrznego specjalisty;
 • zaplanowanie procesu wyboru odpowiedniego dostawcy;
 • zaplanowanie procesu wdrożenia zewnętrznego pracownika lub zespołu;
 • monitorowania efektywności usługi i realizacji powierzonych zadań.

Korzyści z outsourcingu

Jeśli więc dostawca jest w stanie zagwarantować minimalizację wystąpienia ryzyk po swojej stronie i ograniczyć ewentualne skutki ich wystąpienia, a klient odpowiednio zaplanuje proces wprowadzenia usług outsourcingowych, przedsiębiorstwo stosunkowo szybko odczuje korzyści płynące z zaangażowania zewnętrznego specjalisty lub zespołu. Przemyślany i uporządkowany proces nawiązania współpracy z dostawcą oraz późniejszy etap wdrożenia pracownika zewnętrznego w nasz projekt, zwolni nasze wewnętrzne zasoby lub pozwoli skierować pracowników do innych zadań. Ponadto model outsourcingu pozwoli Ci w krótkim czasie odczuć następujące korzyści:

 • brak kosztów rekrutacji – to firma outsourcingowa ponosi koszty pozyskania pracownika w zamian za późniejszą możliwość stałego zysku z outsourcingu;
 • szybki dostęp do potrzebnych specjalistów, dzięki posiadanym zasobom i ugruntowanej bazie kandydatów firmy outsourcingowej;
 • elastyczność czasową kontraktu - natychmiastowa reakcja na zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników;
 • dopasowanie kompetencji do potrzeb danego projektu oraz możliwość wsparcia merytorycznego w projekcie ze strony dostawcy w razie nieprzewidzianych sytuacji;
 • outsourcing nie zwiększa stałych kosztów Twojej działalności;
 • fakturę otrzymaną od firmy outsourcingowej możesz zaliczyć jako koszt projektowy;
 • brak kosztów urlopów i L4;
 • za uzgodnionym z dostawcą okresem wypowiedzenia możliwość wymiany pracownika, którego jakość wykonywanej pracy jest niezadowalająca;
 • oszczędność kosztów i czasu poświęconego na poszukiwania i selekcję kandydatów;
 • zmniejszenie ryzyka związania się z niedopasowaniem kandydatem;
 • brak kosztów obsługi kadrowo – płacowej pracownika.

Outsourcować czy nie outsourcować

Teraz warto zastanowić się, kiedy na pewno warto skorzystać z usług outsourcingu kadry IT. Oto lista takich sytuacji:

 • do firmy nadsyłana jest duża ilość aplikacji kandydatów, jednak efektywność procesu rekrutacyjnego jest niska;
 • kandydaci rezygnują z rozmów rekrutacyjnych już na wczesnym etapie rekrutacji;
 • nie posiadamy odpowiednio rozpoznawalnej marki, jako pracodawca zatrudniający specjalistów IT;
 • obserwujemy stałą rotację i częste odejścia pracowników w projekcie;
 • potrzebujemy terminowo zrealizować projekt i/lub w krótkim czasie (np. do tygodnia) rozpocząć prace nad projektem;
 • nie mamy wystarczającej liczby zadań do powierzenia specjalistom IT, aby zapewnić efektywny czas pracy lub występuje sezonowość w naszych projektach;
 • chcemy w stosunkowo krótkim czasie zbudować nowy zespół lub dział.

Firma outsourcingowa będzie od nas lepsza w wykonaniu niektórych zadań rekrutacyjnych, m.in. dzięki stałej i intensywnej obecności na rynku kandydatów, rozpoznawalności marki pracodawcy. Zapewni nam również terminowy i elastyczny dostęp do fachowych zasobów, zawsze wtedy kiedy są rzeczywiście potrzebne, a nie dopiero wtedy, kiedy uda się pozyskać odpowiednich specjalistów. Outsourcing kadry IT to przede wszystkim wybór strategii działania, która umożliwia firmie szybko dostosowywać się do otoczenia biznesowego, potrzeb wewnętrznych i oczekiwań klientów.

Autorem wpisu jest

Justyna Mikołajczyk, JCommerce

Key Account Manager

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie Sprzedażą. Od 8 lat związana z usługami outsourcingowymi w branży HR oraz IT. W JCommerce odpowiedzialna za współpracę i zapewnienie właściwych specjalistów IT dla klientów firmy z branż bankowej, e-commerce i farmaceutycznej na rynku polskim.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami