Nowości w Microsoft Dynamics NAV 2017

Artykuły eksperckie | 04.01.2017 | Czas czytania: 4 minuty

W październiku minionego już roku odbyła się oficjalna premiera najnowszej wersji Microsoft Dynamics NAV 2017. Jakie zmiany zostały wprowadzone w systemie, do czego służą nowe funkcjonalności i jakie możliwości pojawiły się wraz z nową wersją? Ewolucja systemu idzie wyraźnie w kierunku integracji z pozostałymi produktami Microsoft, takimi jak Office 365 czy Power BI, ale też pojawiły się liczne ułatwienia w zakresie digitalizacji dokumentów i płatności, co najlepiej obrazuje funkcja o wymownej nazwie „E-everything”. Przyjrzyjmy się jednak szczegółom.

Wtyczka do MS Outlook

Jednym z ciekawszych rozwiązań, wprowadzonych w systemie Microsoft Dynamics NAV 2017, jest wtyczka do MS Outlook, umożliwiająca pracę bezpośrednio z poziomu poczty w wybranych obszarach systemu ERP. Wtyczka rozpoznaje klienta na podstawie adresu email, co ułatwia dostęp do danych na jego temat, takich jak saldo, limit kredytowy czy historia transakcji. Oznacza to, że od teraz jesteśmy w stanie z poziomu MS Outlook złożyć zamówienie, wystawić fakturę lub ofertę, a następnie przesłać ją mailem do klienta. Dodatkowo zyskujemy możliwość utworzenia kartoteki kontaktu czy też szansy sprzedaży już w momencie otrzymania wiadomości email od nowego klienta.

Kolejnym atutem nowej wersji jest fakt, iż wtyczka została zintegrowana także z kalendarzem Outlook. Umożliwia nam to więc np. rejestrowanie godzin przepracowanych na zleceniu serwisowym czy też w konkretnym projekcie.

Nowe zdefiniowane widoki umożliwiają przejścia do szczegółowych informacji oraz tworzenie i wysyłanie dokumentów, a także zarządzanie całym procesem bezpośrednio w Microsoft Outlook. Synchronizacja ta powoduje, iż wszystkie zmiany dokonane za pomocą poczty są automatycznie zapisywane w Microsoft NAV. Oznacza to, że wszystkie czynności, także te dotyczące wystawienia faktury, możemy wykonać bezpośrednio w Microsoft Outlook, bez otwierania jakichkolwiek innych aplikacji. Faktura utworzona z poziomu Microsoft Outlook zostaje automatycznie dołączona jako załącznik do wiadomości i może zostać przesłana do klienta.

Pogłębiona integracja z MS Excel i Power BI

Dodanie nowej wtyczki umożliwia użytkownikowi otwarcie wybranych widoków z systemu NAV w Microsoft Excel. To, co najlepsze, to pojawienie się bardzo przydatnego dodatku, który pozwala zarówno na przeglądanie, jak i edycję danych z MS Dynamics NAV w programie Excel. Instalując dodatek, a następnie otwierając Excel, łączymy się z usługą NAV poprzez Dynamics NAV Data Connector. Możemy dzięki temu edytować zapisy, które zostaną automatycznie zaktualizowane w systemie NAV.

W najnowszej wersji systemu MS Dynamics NAV 2017 użytkownicy uzyskają również bezpośredni dostęp z poziomu widoku użytkownika do raportów i wykresów przygotowanych w Power BI. Dzięki temu zakres informacji prezentowanych poprzez dashboard będzie w pełni dostosowany do wymagań użytkownika.

Kategoria konta księgi głównej

W nowej wersji NAV można sklasyfikować konta księgi głównej. W tym celu zostały utworzone nowe pola na karcie konta księgi głównej: Kategoria Konta oraz Podkategoria Konta. Jest to stosunkowo niewielki dodatek, ale bardzo przydatny. Możemy dzięki niemu grupować konta, które są używane do podobnych księgowań, np. konta dochodów. Zastosowanie kategorii kont księgi głównej daje możliwość wykorzystania ich jako filtry podczas uruchamiania raportów.

Atrybuty zapasów

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że strona widoku dla wybranego zapasu została całkowicie zreorganizowana. Jest dzięki temu znacznie bardziej przejrzysta. Dodane zostało także sporo nowych pól, a także nowe skrócone karty, takie jak Przedmiot, Ewidencja oraz CenaPrzydział. Wprowadzenie atrybutów zapasów pozwala definiować i dodawać szczegółowe dane, takie jak rozmiar, wymiary, kolor czy dowolnie zdefiniowany atrybut. System w prosty sposób daje możliwość zdefiniowania dowolnych atrybutów z dowolnie zdefiniowanej listy. Tworzenie nowych atrybutów oraz definiowanie ich wartości jest intuicyjne oraz znacznie uproszczone, co rzeczywiście ułatwia cały proces. Funkcjonalność ta pozwala na definiowanie własnych opcji atrybutów w formie list lub tekstu oraz na tłumaczenie na wiele języków nazw i jednostek miary. Wprowadzono również możliwość blokowania atrybutu lub opcji atrybutu w przypadku, gdy są nieaktualne. Atrybutów tych można użyć oczywiście do filtrowania np. podczas dodawania zapasów do dokumentu zakupu czy sprzedaży oraz wykorzystywać przy wydrukach.

Kategorie zapasów

MS Dynamics NAV 2017 umożliwia definiowanie również własnych kategorii, a następnie przypisywanie im dowolnych atrybutów. Kategorie zapasów zostały utworzone wielopoziomowo, dzięki czemu możemy je grupować w ramach hierarchicznej struktury. Zastosowanie tej metody eliminuje potrzebę korzystania z grup produktów. Atrybuty mogą zostać przypisane do pojedynczych zapasów lub być dziedziczone dla kategorii, w jakiej zostały zdefiniowane.

Zaletą jest to, że dla każdej kategorii można określić, jakie atrybuty powinny być dla niej zastosowane. Dzięki temu podczas tworzenia nowego zapasu oraz wybraniu dla niego kategorii z przypisanymi atrybutami, zostają one do niego automatycznie przypisane. W ten sposób łatwo zdefiniować spójny zestaw atrybutów dla wszystkich zapasów, co znacznie ułatwi pracę użytkownika podczas tworzenia nowych zapasów.

Uzgodnienie płatności bankowych

W wersji 2017 kilka drobnych zmian zostało wprowadzonych również w Dzienniku uzgodnienia płatności. Jedną z nich jest to, że system pokazuje całkowitą kwotę dziennika uzgodnienia płatności oraz kwotę po księgowaniu. Możemy również przejść bezpośrednio do zaległych transakcji bankowych.

OCR w NAV 2017

W nowej wersji NAV 2017 udoskonalono również funkcję OCR (rozpoznawanie znaków). Umożliwia ona rejestrację poszczególnych wierszy faktury, a nie (tak jak do tej pory) całych dokumentów. Z wykorzystaniem usługi skanowania faktur Lexmark użytkownik ma możliwość weryfikacji pobranych informacji oraz ich interpretację.

Integracja z MS Outlook umożliwia dostęp do załączników poczty, a następnie dodawanie ich bezpośrednio do listy dokumentów przychodzących. Pliki (np. PDF) mogą być dzięki temu przesłane do OCR i przetwarzane. Dane z całych dokumentów, a teraz również i poszczególnych wierszy, będą dodawane automatycznie do systemu ERP, co zmniejsza ryzyko pojawiania się błędów oraz zwiększa produktywność.

Interfejs

Bardzo ciekawym dodatkiem wprowadzonym w NAV 2017 jest wyświetlanie powiadomień w interfejsie. Pozwala ona na wysyłanie powiadomień, które będą wyświetlane w obszarze powiadomień na stronie. Jest to opcja konfigurowalna i daje możliwość włączania i wyłączania poszczególnych powiadomień poprzez ustawiania Mojego powiadamiania, gdzie mogą być zastosowane również różne warunki ich wyświetlania. Jest to bardzo duże ułatwienie dla wszystkich użytkowników systemu, ponieważ daje możliwość tworzenia własnych powiadomień, które mogą wspierać osoby pracujące z systemem oraz zmniejszyć liczbę typowych błędów.

E-everything

W najnowszej wersji systemu możliwe jest automatyczne generowanie elektronicznej wersji dokumentów, a dodatkowo można dołączyć do nich łącza usług płatniczych. Dzięki temu kontrahenci będą mogli bezpośrednio zapłacić za fakturę np. poprzez usługę PayPal.

Premiera polskiej wersji NAV 2017

Premiera polskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 planowana jest na drugi kwartał 2017 roku. 

Autorem wpisu jest

Łukasz Techmański, JCommerce

Senior ERP Consultant

Swoją przygodę związaną z systemami ERP rozpoczął w 2009 roku. Od tego czasu uczestniczył w kilkudziesięciu projektach dla klientów z branż: usługowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz e-commerce. Od 2014 roku zaangażowany w projekty wdrożeniowe systemu Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami