Nowości w Microsoft Dynamics NAV 2016

Artykuły eksperckie | 21.01.2016 | Czas czytania: 5 minut

Popularność systemu MS Dynamics NAV nieustannie wzrasta. W 2015 roku już ponad 117 tys. firm na całym świecie korzystało z tego systemu ERP. Najważniejsze, że producent nie spoczywa na laurach i systematycznie rozwija system, uwzględniając bieżące potrzeby użytkowników. W styczniu 2016 roku Microsoft zaprezentował najnowszą wersję systemu NAV 2016, który został rozbudowany o kilka znaczących funkcjonalności.

Bez wątpienia najnowsza wersja MS Dynamics NAV koncentruje się na użytkownikach. System jest jeszcze bardziej przyjazny, ponieważ oferuje sporo nowych funkcjonalności wspierających codzienną ich pracę.

Trzy fundamenty, o które opiera się NAV 2016 to kompletne wsparcie dla biznesu, proste i intuicyjne narzędzie pracy, szybkie wdrożenie. Te ostatnie umożliwiają między innymi automatyczne testy wydajności, rozszerzenia oraz współpracę natywną z Microsoft Azure SQL. NAV 2016 to również pełna integracja z Windows 10, nowe rozwiązania w obszarze polskiej funkcjonalności oraz możliwość zakupu systemu w wersji lokalnej i chmurze Microsoft Azure (tzw. model SaaS - Software as a Service).

JCommerce-NAV2016-integracja-z-Windows10

Integracja MS Dynamics NAV 2016 z Windows 10

Specjaliści JCommerce obecni na styczniowej premierze NAV 2016 wytypowali 12 kluczowych nowości, które zasługują na uwagę klientów.

1. Przepływ pracy (Workflow)

NAV 2016 umożliwia modelowanie rzeczywistych procesów biznesowych z uwzględnieniem specyfiki branży. Koncepcja przepływów pracy bazuje w nim na trzech elementach:

 • Akceptacja zadań i dokumentów – możliwość wprowadzenia konieczności akceptacji poszczególnych zadań i dokumentów przed kolejnym etapem ich przepływu,
 • Powiadomienia użytkowników – informowanie o zdarzeniach w systemie i o konieczności podjęcia odpowiednich działań (bezpośrednio w aplikacji lub poprzez e-mail)
 • Automatyzacja procesu – automatycznie wykonywanie zadań przez system, który przeprowadza jednocześnie odpowiednie obliczenia.

System posiada też gotowe do wykorzystania edytowalne szablony, które pozwalają szybko i prosto skonfigurować ścieżkę przepływu pracy wraz z właściwymi poziomami akceptacji. NAV 2016 oferuje ponad 20 takich szablonów.

2. Faktury elektroniczne (E-everything)

Funkcjonalność dedykowana dla sektora B2G i B2B umożliwia integrację z dostawcami zewnętrznych usług elektronicznych, zarówno w zakresie wysyłania, jak i odbioru faktur w postaci elektronicznej. Możliwa jest także aktualizacja kursów wymiany walut.

System obsługuje międzynarodowe standardy stosowane przy wymianie dokumentów elektronicznych, takie jak GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej), GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny), format PEPPOL oraz darmowy serwis wymiany Tradeshift.

Dla dokumentów wysyłanych elektronicznie możliwa jest budowa tzw. profili, na które składają się określone zasady obsługi dokumentów (np. wysyłka e-mail, wydruk). Profile te mogą być domyślnie przypisywane dla nabywców, dostawców oraz grup nabywców/dostawców.

Możliwa jest integracja z funkcjonalnością Dokumentów przychodzących oraz automatyzacja procesów w oparciu o Workflow - tzw. budowa profili domyślnie przypisywanych do nabywców, dostawców, na które składają się określone zasady obsługi dokumentów (np. wysyłka e-mail, wydruk).

JCommerce-NAV2016-dokumenty-przychodzace

Funkcjonalność Dokumentów przychodzących

Nowa wersja NAV 2016 uwzględnia oczywiście też potrzeby polskiego przedsiębiorcy. Wśród najważniejszych funkcjonalności znajduje się Bankowość elektroniczna oraz możliwość importu kursów wymiany walut NBP.

3. Dokumenty przychodzące

W NAV 2016 wprowadzona została możliwość obsługi i ewidencji dokumentów przychodzących, którymi mogą być zarówno dokumenty otrzymane w postaci elektronicznej, jak i dokumenty zeskanowane (pliki graficzne oraz .pdf).

Dzięki współpracy z zewnętrznymi usługami OCR (ang. Optical Character Recognition), dokumenty przychodzące, np. faktury mogą być automatycznie rejestrowane w systemie ERP. Źródłem dokumentu może być również jego zdjęcie, wykonane poprzez aplikację Dynamics NAV dla smartfonów lub aplikację Office Lens. Każdy dokument zarejestrowany w systemie jest archiwizowany oraz może zostać włączony do procesu akceptacji z wykorzystaniem przepływu pracy (Workflow).

4. Integracja z CRM

Dzięki natywnej integracji NAV 2016 z Microsoft Dynamics CRM możliwe jest zarządzanie procesami sprzedaży, począwszy od momentu złożenia zamówienia, aż po realizację płatności. Współpraca obu narzędzi pozwala na:

 • synchronizację kontaktów i klientów pomiędzy systemami,
 • tworzenie cenników Dynamics NAV w aplikacji CRM,
 • przenoszenie zamówień sprzedaży z CRM do Dynamics NAV oraz ich aktualizację w CRM,
 • przegląd szans sprzedaży oraz ofert zarejestrowanych w CRM z poziomu NAV,
 • wyświetlanie statystyk utworzonych w NAV w programie Microsoft Dynamics CRM,
 • swobodną nawigację między oboma systemami.


Definiując źródło danych możemy wskazać zarówno system jak i samą bazę danych SQL.

JCommerce-NAV2016-Dynamics-CRM

Praca natywna z Dynamics CRM

5. Współpraca z Power BI

System uwzględnia nowe rozwiązanie Contect Pack, które pozwala na połączenie z predefiniowanym zestawem danych Dynamics NAV i uzyskanie szybkiego dostępu do analiz biznesowych. Aplikacja została zaprojektowana pod kątem właścicieli, menedżerów oraz dyrektorów firm z sektora SMB zapewniając dostęp do kluczowych informacji o klientach, wynikach sprzedaży oraz finansach. Użytkownicy mogą tworzyć raporty, dowolnie je modyfikować, kopiować oraz przypinać do istniejących bądź nowo utworzonych pulpitów. Pulpit i raporty dostępne są bezpośrednio poprzez portal PowerBI.com, a dane finansowe i sprzedażowe do raportów przekazywane są bezpośrednio z NAV. Wszystkie informacje są na bieżąco odświeżane.

JCommerce-NAV2016-PowerBI

Praca natywna z Power BI

6. Klient sieci Web

Microsoft Dynamics NAV 2016 został rozbudowany o ponad 60 funkcjonalnych rozszerzeń. Wprowadzone rozwiązania mają za zadanie uprościć nawigację oraz usprawnić pracę użytkowników. Wśród nich znajdują się takie funkcje jak:

 • Aktywny przycisk podpowiedzi
 • Przycisk Strona główna
 • Okno nawigacji w widoku
 • Pokaż/ukryj kolumny
 • Zapamiętaj mój wybór
 • Zmiana firmy
 • Wybór języka

JCommerce-NAV2016-klient-internetowy

Klient internetowy


7. Profile wysyłania dokumentów

Wysyłanym elektronicznie dokumentom (za pomocą poczty elektronicznej, pliku, wydruku) możemy tworzyć profile, określające zasady obsługi dokumentów. Profile te możemy zarówno przypisywać pojedynczym dostawcom lub nabywcom, jak i całym grupom dostawców/nabywców.

8. Rozliczenia międzyokresowe

Nowa funkcjonalność NAV pozwala na definiowanie szablonów rozliczeń międzyokresowych i ich przypisywanie do wierszy już z poziomu dokumentów księgowych. Na kartotece szablonu istnieje możliwość określenia konta księgi głównej, wartości, metody kalkulacji, daty początkowej oraz liczby okresów rozliczeniowych. Co więcej, domyślne szablony rozliczeń międzyokresowych można definiować na kartotekach zapasów, zasobów oraz kont księgi głównej. Dzięki temu, po zaksięgowaniu faktury sprzedaży/zakupu, system na podstawie szablonu i obliczonego na tej podstawie harmonogramu, automatycznie rozksięguje wszystkie wartości.

Rozliczenia międzyokresowe mogą być stosowane dla:

 • Dzienników głównych
 • Dokumentów sprzedażowych (faktur sprzedaży, faktur korygujących sprzedaży, zamówień sprzedaży, zamówień zwrotu sprzedaży)
 • Dokumentów zakupowych (faktur zakupu, faktur korygujących zakupu, zamówień zakupu, zamówień zwrotu zakupu)


9. Podgląd księgowania

Funkcja pozwala na podgląd wyniku księgowania z punktu widzenia poszczególnych ksiąg jeszcze przed rzeczywistym zaksięgowaniem dokumentu czy dziennika. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych błędów oraz upewnienie się, że operacja księgowania zostanie przeprowadzona poprawnie.

JCommerce-NAV2016-podglad-ksiegowania

Symulacja księgowania dokumentu (bufor)

10. Szablony wydruków Word

W NAV 2016 poszerzono funkcjonalność tworzenia szablonów wydruków Word o możliwość budowy własnych szablonów dla wyciągów nabywcy – indywidualnie dla każdego kontrahenta. Dzięki temu po wygenerowaniu dokumentów dla określonej grupy klientów, każdy z dokumentów będzie posiadał indywidualną formę dostosowaną do danego nabywcy.

11. Aplikacje mobilne

System Dynamics NAV 2016 dostępny jest jako aplikacja na urządzenia mobilne z systemami Android, iOS i Windows. Wystarczy ją pobrać bezpłatnie z Google Play, App Store i Windows Store. Użytkownicy smartfonów i tabletów mają więc dostęp do wszystkich danych i mogą korzystać z pełnej funkcjonalności systemu ERP.

JCommerce-NAV2016-mobilnosc

Mobilny dostęp do danych

12. Testy

Dostarczony wraz z systemem NAV 2016 pakiet autoryzowanych i automatycznych testów daje klientom możliwość uniknięcia błędów oraz zaoszczędzenia czasu. Dzięki nim, przed uruchomieniem produkcyjnym, w prosty sposób możliwe jest sprawdzenie działania systemu, uwzględniając wprowadzone zmiany i dodatki.

Orientacyjny koszt wdrożenia NAV 2016 można obliczyć korzystając z kalkulatora wdrożeń ERP.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami