Nowości Dynamics NAV 2018

Artykuły eksperckie | 10.01.2018 | Czas czytania: 4 minuty

Microsoft przyzwyczaił nas do tego, że pod koniec roku ma miejsce premiera nowego produktu linii Dynamics NAV. Podobnie było na początku grudnia 2017, kiedy to zaprezentowano wersję NAV 2018. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz ostatni będziemy mieli do czynienia z klasycznym produktem dostępnym w modelu subskrypcyjnym (LaaS) i on-premise, a także równolegle – z produktem Dynamics NAV 365 (Tenerife). Zintegrowane środowisko chmurowe Partner Solutions Dynamics NAV 365 (czyli właśnie Tenerife), jako rozwiązanie kompleksowo wspierające biznes, będzie dostępne w wybranych krajach, nie znamy jednak jeszcze daty premiery w Polsce.

Ze względu na unifikację nazewnictwa kolejne wersje Microsoft Dynamics NAV będą oferowane już jako Dynamics 365. Klient natomiast nadal będzie mógł wybrać model wdrożenia, który będzie dla niego odpowiedni – czy będzie to chmura, czy rozwiązanie serwerowe. Jeśli natomiast chodzi o wersję NAV 2018 zmiany są kontynuacją wyznaczonej przez Microsoft ścieżki rozwoju w stosunku do Dynamics NAV i głównie dotyczą poprawy komfortu pracy użytkownika oraz integracji z innymi systemami.

Zadania użytkownika

Nowa funkcjonalność Zadania Użytkownika pozwala tworzyć alerty przypominające o zadaniach, które mają zostać wykonane. Użytkownik może tworzyć zadania zarówno dla siebie samego, jak i dla innych użytkowników, co bardzo ułatwia pracę zespołową. Podczas tworzenia zadania możliwe jest dodanie elementów (stron bądź raportów), które są potrzebne do wykonania danego zadania, bądź zawierają niezbędne informacje.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 1

Zapisy księgi pracowników

W zapisach dziennika głównego dodany został nowy typ kont i kont przeciwstawnych. Księgowanie zapisów z typem Pracownik powoduje tworzenie zapisów księgi pracowników. Możliwe jest również księgowanie/wyksięgowywanie płatności na konta z typem Pracownik.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 2

Image Analyzer

Rozszerzenie Image Analyzer jest rozbudowanym narzędziem do analizy obrazów. Korzysta z Computer Vision API for Microsoft Cognitive Services w celu wykrycia atrybutów obrazu dodawanych do kartotek zapasów lub kontaktów.

Pozwala na wykrycie między innymi płci i wieku osoby, typu zapasu, koloru. Dodatek bazuje na wcześniej zdefiniowanych atrybutach.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 3

Po włączeniu Image Analyzer badany jest każdy dodawany do zapasu bądź kontaktu obraz. Bazując na Confidence Score użytkownik ma możliwość wybrania interesujących go atrybutów.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 4

Synchronizacja z Power BI

Dynamics NAV 2018 oferuje nowe możliwości integracji z Power BI. Dzięki nowym kontrolkom można wyświetlać raporty z Power BI  na najczęściej używanych listach w Dynamics NAV. Użytkownik nie tylko może prezentować dane z Power BI, ale również filtrować dane w raportach, wybierając interesujące go rekordy.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 5

Dodatkowo, jeśli użytkownik korzysta z Azure Active Directory jako metody autentykacji połączenia z Power BI, nie musi ręcznie konfigurować połączenia. Wystarczy, że zaloguje się do Azure Active Directory, a konektor Dynamics NAV sam wykryje i utworzy połączenie.

Integracja z Quickbooks

Nowa wersja systemu umożliwia import i synchronizację plików płacowych Quickbooks. Dzięki temu dane takie jak daty, konta płacowe, opisy i kwoty są mapowane z odpowiednimi kontami księgowymi dla każdego konta płacowego.

Ulepszona integracja z Dynamics 365 dla sprzedaży

Dynamics NAV 2018 oferuje większe możliwości współpracy z Dynamics 365. Dzięki łatwemu procesowi konfiguracji można wymieniać dane dotyczące zamówień sprzedaży, dostępności zapasów, jednostek miar i walut. Użytkownik ma możliwość przeprowadzania pełnej synchronizacji już na etapie konfiguracji połączenia. Całość odbywa się w tle, bez przerywania aktualnej pracy.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 6

Nowe raporty Excel

Nowa funkcjonalność udostępnia predefiniowane raporty MS Excel. Po wygenerowaniu raportu do programu MS Excel mamy możliwość filtrowania danych w pliku. Po każdorazowym odświeżeniu danych następuje połączenie z Dynamics NAV, pobranie i uaktualnienie ich.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 7

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 8

Anulowanie faktur z wierszami planowania zlecenia

Dzięki nowym akcjom dostępnym dla zaksięgowanych faktur, użytkownik ma możliwość anulowania bądź poprawy zaksięgowanych dokumentów. System automatycznie tworzy odpowiednie dokumenty korygujące wraz z wierszami planowania zlecenia.

Zbiorcze księgowanie

W nowej wersji Dynamics NAV 2018 można zaznaczyć i zaksięgować kilka dokumentów z listy. Księgowanie zbiorcze działa dla zamówień, faktur i faktur korygujących.

blog jpro jcommerce 10.01.2018 Nowości-w-NAV-2018 9

Poprawiony raport zmiany wymiarów globalnych

We wcześniejszych wersjach Dynamics NAV raport Zmień wymiary globalne wykonywany był w jednej dużej transakcji. Powodował tym samym blokowanie wszystkich wykonywanych czynności. Aktualnie raport działa w oparciu o poniższe zasady:

  • całe zadanie jest rozbijane na poszczególne tabele i uruchamiane w tle,
  • użytkownik może pracować na wszystkich tabelach, wyłączając tą, na której aktualnie zmieniane są wymiary,
  • w momencie wystąpienia błędu, kolejne uruchomienie procesu kontynuuje pracę w miejscu jego wcześniejszego przerwania.

Bezpośrednie księgowanie

Jeśli podczas korzystania z systemu zajdzie potrzeba dopisania dodatkowych kosztów albo opłat serwisowych do danego dokumentu sprzedaży bądź zakupu, a nie posiadamy tego zapasu w naszym katalogu, istnieje możliwość dodania danego zapasu bezpośrednio w wiersze i zaksięgowania przychodu na konkretne konto księgi głównej.

Podgląd i wydruk raportów

Nowe możliwości związane z raportami skupiają się na prezentacji treści. Użytkownik będzie miał możliwość wyświetlania faktur, deklaracji podatkowych, zestawień kontrolnych bezpośrednio w systemie. Nie będzie konieczne pobieranie plików.

W tym celu dodana została cała funkcjonalność wyświetlania treści raportów zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Obsługa danych będzie umożliwiała przeciąganie, przybliżanie stron i zaznaczanie elementów. Zaimplementowane zostały rozwiązania znane z produktów dedykowanych. Dodatkowo wydruki będzie można wykonywać bezpośrednio z przeglądarki.

Zestawienia sprzedaży powyżej 9999 pozycji

NAV 2018 obsługuje teraz zgłoszenia zestawień sprzedaży do UE, które przekraczają 9999 pozycji. Raport generowany jest do portalu Government Gateway.

Jak widać NAV 2018 nie wprowadza rewolucyjnych zmian, a raczej podąża wcześniej przyjętą ścieżką. Widzimy jednak wyraźnie, że główmy celem Microsoft jest przeniesienie ciężaru swoich produktów do chmury, a Dynamics 365 Tenerife jest tego potwierdzeniem.

 

 

 

Autorem wpisu jest

Jakub Myśliwiec, JCommerce

Programista MS Dynamics NAV

Programista i tester systemów informatycznych klasy ERP. Specjalizuje się w rozwiązaniach firmy Microsoft. Od kilku lat zajmuje się wdrożeniami Microsoft NAV u klientów z Polski i zagranicy.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami