Nowoczesne narzędzia BI w rękach managera

Poradniki | 06.05.2011 | Czas czytania: 9 minut

Aktualizacja: Ten artykuł powstał kilka lat temu. Jeśli interesują Cię najnowsze rozwiązania, zapraszamy do najnowszych postów naszych ekspertów.

Narzędzia Business Intelligence dla managera: QlikView i Qlik Sense

Narzędzia Business Intelligence dla managera, cz.2: Microsoft BI

Właściwe zarządzanie jest kluczowym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na osiąganie dobrych wyników przez firmę. Postępująca w szybkim tempie informatyzacja przedsiębiorstw, ale też całego społeczeństwa, wymusiła na rynku powstanie nowoczesnych narzędzi ułatwiających managerom dostęp do informacji biznesowych.

Chciałbym zaprezentować tu narzędzia analityczne trzech wiodących dostawców oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji, tj. Microsoft, IBM oraz SAP, których wdrażaniem się zajmujemy. 

Microsoft Business Intelligence

Aktualnie sztandarowym produktem firmy Microsoft jest platforma Microsoft SQL Server 2008, a konkretniej jej trzy komponenty: Analysis, Integration oraz Reporting Services. Pierwszy z nich służy projektowaniu wielowymiarowych baz analitycznych, drugi tworzeniu mechanizmów ETL (extract, transform & load) – integracji z systemami zewnętrznymi, natomiast ostatni z nich, związany z prezentacją danych biznesowych, zostanie bliżej zaprezentowany poniżej. 

Microsoft Reporting Services to zestaw narzędzi wspomagający managerów w szybkim dostępie do informacji. Służy do tworzenia zaawansowanych raportów w oparciu o dowolne źródła danych, jak również daje możliwość prostego zarządzania, zabezpieczania oraz integracji poszczególnych elementów platform raportujących. Należy przez to rozumieć możliwość automatyzacji wykonywania raportów (subskrypcje, harmonogramy), tworzenia ról dla poszczególnych grup użytkowników (kontrola uprawnień) oraz integracji z aplikacjami biznesowymi lub stronami WWW. Co ciekawe i szczególnie ważne, wiele z wymienionych powyżej czynności nie powinno przysparzać żadnych kłopotów nawet mniej zaawansowanemu użytkownikowi. Wszystko to za sprawą obsługiwanego w przeglądarce, przyjaznego użytkownikowi Menedżera Raportów (Report Manager).

Niewątpliwą zaletą Reporting Services 2008 jest możliwość współpracy z często wykorzystywaną w przedsiębiorstwach platformą SharePoint. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwym staje się tworzenie kompletnych kokpitów menedżerskich, prezentujących kluczowe dane biznesowe wszelkich obszarów działalności firmy. Takie rozwiązanie Microsoft  wykorzystuje w najnowszej wersji swojego flagowego produktu klasy ERP, a mianowicie w Microsoft Dynamics AX 2009. Udostępnione w nim pulpity stanowiskowe (Role Centers) znacząco ułatwiają dostęp do informacji poprzez możliwość ich wyświetlenia nie tylko bezpośrednio w aplikacji, ale również w wewnętrznym portalu przedsiębiorstwa (Enterprise Portal). Dane mogą być prezentowane na szereg różnych sposobów, z których warto wymienić raporty tabelaryczne, wykresy czy interaktywne wskaźniki.

Bardzo interesującym narzędziem Microsoft przeznaczonym do tworzenia raportów przez analityków jest tzw. Konstruktor Raportów (Report Builder). Intuicyjny interfejs graficzny daje możliwość wykorzystania gotowych składników i szablonów umożliwiających tworzenie prostych raportów nawet mniej zaawansowanym użytkownikom, na co dzień korzystającym głównie z pakietu Microsoft Office. Narzędzie umożliwia publikację raportów na serwerze, skąd mogą je uruchamiać pozostali użytkownicy. Warto też wspomnieć, że Report Builder może zostać uruchomiony z poziomu Menedżera Raportów (aplikacja ClickOnce), jak również zainstalowany jako aplikacja kliencka na dowolnej stacji (w najnowszej wersji posiada także polską wersję językową).

Bardziej zaawansowana strona Reporting Services, z którą nie mają styczności użytkownicy końcowi, a której znajomość umożliwia dalszą rozbudowę funkcjonalności usług raportujących, to środowisko Business Intelligence Development Studio udostępniane wraz z Microsoft SQL Server 2008. Służy ono tworzeniu, modyfikacji oraz zarządzaniu projektami Business Intelligence. W przypadku usług Reporting Services wykorzystywane jest do tworzenia projektów i modeli raportów. Te drugie są swego rodzaju zbiorem powiązanych obiektów opisujących określony obszar działalności przedsiębiorstwa. Tak zbudowane modele można wykorzystywać w opisanym wcześniej Konstruktorze Raportów, dzięki czemu użytkownik końcowy nie musi znać struktury bazy danych oraz języka zapytań w celu zbudowania nawet bardziej skomplikowanych raportów. 

Na koniec warto przypomnieć, że korzystanie z usług Reporting Services wymaga instalacji platformy SQL Server, co wiąże się z dodatkowymi wymogami licencyjnymi. Zróżnicowana oferta firmy Microsoft pozwala jednak na dobór zindywidualizowanej wersji oprogramowania, co czyni to rozwiązanie skalowalnym i wydajnym.

MS rolecenter

 Pulpit stanowiskowy Dyrektora Finansowego w MS Dynamics AX 2009

MS spatial

Kokpit menedżerski zaprojektowany w Kreatorze Raportów 3.0 

SAP BusinessObjects 

Oferta SAP BusinessObjects obejmuje wszechstronny zestaw zaawansowanych narzędzi i aplikacji zarówno dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Dostarczając możliwość łatwego dostępu do rzetelnych danych i analiz, pozwalają one uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną. SAP BusinessObjects oferuje tworzenie zgodnych z branżowymi standardami raportów operacyjnych i finansowych, raportów ad-hoc oraz wysokiej klasy interaktywnej wizualizacji danych.

Usługi raportowe w środowisku SAP Business Objects realizowane są między innymi za pomocą następujących komponentów: InfoView, Web Intelligence, Live Office , Dashboard Builder, XCelsius.

Portal InfoView jest miejscem, w którym są przechowywane, udostępniane i wyświetlane utworzone wcześniej raporty i analizy. Lista raportów wyświetlana jest w czytelnej formie, a użytkownicy dostają możliwość ich oglądania, odświeżania, drukowania i dystrybucji. To właśnie tutaj użytkownicy mają dostęp do każdej z aplikacji raportowo-analitycznych, za pomocą których tworzą swoje dokumenty na użytek prywatny lub publiczny.

Aplikacja raportowa, czyli WebIntelligence, udostępnia elastyczne funkcje raportowania, zapytań i analiz ad hoc w przeglądarce internetowej. Za pomocą intuicyjnego w obsłudze interfejsu, użytkownik otrzymuje dostęp do zintegrowanych w jednym miejscu danych, dzięki czemu może tworzyć zaawansowane raporty bez pomocy działu IT. Zapewniając bogaty zestaw zdefiniowanych funkcji, w prosty sposób utworzyć można nawet bardzo obszerne i skomplikowane wyliczenia. Znacząco skraca to czas pracy nad raportem. Dzięki łatwemu formatowaniu, dane mogą być prezentowane zgodnie z potrzebami użytkownika, zarówno na portalu jako dokumenty aplikacji raportującej, jak i w formatach Microsoft Office po ich wcześniejszym wyeksportowaniu. WebIntelligence dostarcza kontrolowany i bezpieczny dostęp do danych, przez co pozwala zapewnić osobom decyzyjnym zawsze dokładne i rzetelne informacje.

Wszystkie utworzone raporty mogą być z łatwością dystrybuowane do użytkowników, dzięki czemu otrzymują je oni do swoich prywatnych skrzynek w portalu Infoview lub np. w postaci dokumentu PDF jako załącznik w korespondencji e-mail. Automatyzacja procesu harmonogramowania zapewnia większą wydajność oraz eliminuje ewentualne przeoczenie raportów bądź ich odbiorców.

Oprogramowanie SAP BusinessObjects udostępnia również możliwość tworzenia interaktywnych kokpitów menadżerskich, zawierających w jednym miejscu najważniejsze wskaźniki np. w formie sygnalizacji świetlnej lub prędkościomierza.

Bardziej rozbudowaną platformą wizualizacji danych jest aplikacja XCelsius. Użytkownicy mogą analizować dane i utworzone na nich wskaźniki w sposób interaktywny, za pomocą suwaków i mierników, zmieniając parametry wyświetlanych danych. Zapewniając możliwość przeprowadzania analiz typu „co jeśli”, wizualizacji trendów oraz danych przedstawianych na mapach,  menadżerowie mają szansę przewidzieć skutki ich decyzji, zanim je podejmą.

Innym ciekawym dodatkiem pakietu BusinessObjects jest narzędzie Widgets. Pozwala ono umieścić na pulpicie Windows najistotniejsze raporty lub wskaźniki firmy w przystępnej dla użytkownika formie. Ma to na celu stały dostęp do kluczowych informacji bez konieczności logowania się do jakiejkolwiek aplikacji.

SAP BusinessObjects umożliwia pełną integrację aktualnych danych z platformą Sharepoint oraz, dzięki dodatkowi Live Office, z aplikacjami Microsoft Office. Dzięki temu, że dane są dostępne w czasie rzeczywistym, można je na bieżąco aktualizować przy zachowaniu wszelkich elementów formatowania i obliczeń w dokumencie pakietu Microsoft Office. Oczywiście i w tym wypadku nie pomija się kwestii bezpieczeństwa. Informacje w dokumentach są dostępne dla użytkowników, mających odpowiednie prawa dostępu.

Oprogramowanie SAP BusinessObjects można stosunkowo szybko wdrożyć, a co za tym idzie – szybko odnieść pierwsze korzyści z wdrożenia platformy raportowej Business Intelligence. Umożliwia ona standaryzację platformy Business Intelligence dzięki wspólnemu zarządzaniu i zabezpieczeniom, globalnemu raportowaniu i analizom oraz rozciągnięcie zasięgu interaktywności. Elastyczna oferta pakietów pozwala na wybór najodpowiedniejszej platformy dla konkretnego przedsiębiorstwa. 

SAP kokpit

Przykład kokpitu zarządczego, pozwalającego na generowanie prognoz w oparciu o różne scenariusze danych

 SAP mapa

Przykład kokpitu menedżerskiego zawierającego regionalną analizę sprzedaży

IBM Cognos

Ostatnim z wiodącej trójki dostawców oprogramowania klasy Business Intelligence jest IBM, który w swojej ofercie posiada gamę produktów z linii Cognos BI.  Podobnie jak wcześniej opisane platformy analityczne narzędzia Cognos BI mają charakter pakietowy, tzn. składają się z wielu zróżnicowanych komponentów wspierających procesy pozyskiwania i dystrybuowania informacji w organizacjach. Trzy obszary wsparcia procesów zarządczych, w których zastosowanie znajdują narzędzia IBM to:

 • Raportowanie
 • Analizowanie
 • Monitorowanie
 • Raportowanie


Platforma Cognos BI oferuje kilka narzędzi o przeznaczeniu raportowym: Query, Analysis oraz Report Studio.

Wymienione narzędzia kierowane są do grup użytkowników o odmiennych potrzebach i zróżnicowanych poziomach zaawansowania, jednak praca z każdym z nich opiera się o wykorzystanie modelu logicznego, w którym występują kategorie i miary biznesowe zrozumiałe dla użytkownika niezwiązanego z IT. Dzięki takiemu podejściu użytkownik jest odizolowany od warstwy technologicznej, którą nierzadko stanowi bardzo złożona architektura baz danych działających w organizacji.

Query Studio jest najprostszym narzędziem raportującym pozwalającym tworzyć zestawienia tabelaryczne lub macierzowe. Całość pracy sprowadza się do działania „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu użytkownik swobodnie decyduje o zawartości swojego raportu. Narzędzie Analysis Studio jest skierowane do analityków, którzy starają się spojrzeć na pewne procesy wieloaspektowo i chcą wyszukiwać określonych zależności w danych – dlatego głównym atutem tego narzędzia nie jest barwna i atrakcyjna forma prezentacji, lecz możliwość dynamicznej analizy na dowolnych poziomach agregacji. Ostatnie narzędzie – Report Studio – jest niewątpliwie skierowane do najbardziej zaawansowanych użytkowników odpowiedzialnych za raportowanie i oferuje najszerszą gamę obiektów do prezentacji danych typu: tabele, wykresy, mapy, wskaźniki KPI. Cechą wspólną wszystkich wymienionych narzędzi jest możliwość publikacji efektów pracy na portalu Cognos Connection lub też eksportowanie do formatu aplikacji biurowych typu Excel, Word lub pliku PDF.


Analizowanie

Dzięki szerokim możliwościom analitycznym, które daje IBM Cognos TM1, firma może w błyskawicznym tempie dokonać weryfikacji przyjętych założeń planistycznych, poprzez zestawienie ich w trybie rzeczywistym z faktycznie osiąganymi wynikami, a poprzez to sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom biznesu. Narzędzie Cognos TM1 dodatkowo oferuje wykorzystanie arkuszy Excel jako środowiska, w którym dane mogą podlegać dalszym przekształceniom analitycznym, dzięki czemu pozwala uzyskiwać kolejne cenne wnioski dotyczące procesów biznesowych. Z kolei połączenie narzędzia Analysis Studio i IBM Cognos TM1 – bardzo wydajnego silnika analitycznego, stanowi doskonałe wsparcie dla analityków badających określone procesy z perspektywy wieloprzekrojowej, gdzie niezbędna jest analiza przy dynamicznie zmieniających się poziomach agregacji.


Monitorowanie

Narzędzia raportowe wraz z platformą portalową Cognos Connection pozwalają na opracowanie szczegółowych informacji, które będą trafiały do właściwych odbiorców z uwzględnieniem ich potrzeb dotyczących zakresu pozyskiwanych danych, formy prezentacji i częstotliwości ich otrzymywania. Platforma IBM Cognos oferuje możliwości dystrybucji raportów takimi drogami jak publikacja na kokpitach dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej oraz cykliczne (automatyczne) rozsyłanie raportów w popularnych formatach, np. jako załącznik poczty elektronicznej. Zautomatyzowany proces dystrybucji danych pozwala użytkownikom na zaoszczędzenie czasu związanego z ich pozyskiwaniem i dzięki szybko dostarczonej informacji umożliwia podjęcie właściwych działań na czas.

Cognos 21

Przykładowy pulpit analityczny przedstawiający wyniki sprzedaży 

 Cognos 1

 Przykładowy kokpit obrazujący strukturę marży sprzedażowej z możliwością drążenia danych

Podsumowanie 

Powyżej opisałem interfejsy użytkownika trzech platform raportujących wiodących producentów oprogramowania Business Intelligence. Pomimo odmiennego podejścia dostawców do polityki licencyjnej, cenowej oraz różnic technologicznych, wszystkie niosą podobne korzyści dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić korzyści, jakie mogą zostać osiągnięte na poszczególnych szczeblach organizacji:

Dyrektorom Operacyjnym opisane rozwiązania pozwalają na:

 • podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o precyzyjne informacje dostarczone na czas
 • dostęp do zagregowanej informacji przedstawiającej obraz całego przedsiębiorstwa
 • dokonywanie optymalizacji procesów biznesowych na podstawie historycznych i bieżących danych


Pracownikom controllingu i działów finansowych zapewniają:

 • możliwość bieżącego monitorowania kluczowych wskaźników oceny finansowej przedsiębiorstwa
 • możliwość szybkiego przygotowania zestawień z zagregowanej informacji dla docelowych odbiorców


Pracownikom działów IT umożliwiają:

 • integrację danych ze zróżnicowanych źródeł, przy jednoczesnym zachowaniu ich spójności i wiarygodności
 • automatyzację procesów pozyskiwania i dystrybucji danych
 • scentralizowane zarządzanie prawami dostępu do informacji
 • łatwość instalacji oprogramowania klienta, które może być udostępnione drogą WWW do samodzielnej instalacji

W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie nowoczesnego managera bez dostępu do narzędzi Business Intelligence. Dlatego też serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertami poszczególnych producentów i podjęcia decyzji o wdrożeniu takiej platformy. 

Zobacz też: 5 kluczowych usprawnień w Excel 2016 w obszarze analizy danych

Autorem wpisu jest

Michał Noworyta, JCommerce SA

Business Intelligence Specialist/Team Leader

Od 2008 roku zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów Business Intelligence, a także baz i hurtowni danych. Obecnie realizuje projekty w obszarach Microsoft Business Intelligence, IBM Cognos, Oracle BI oraz SAP BusinessObjects.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami