Narzędzia Reporting Services – czemu służą
i jak je wykorzystać do wizualizacji danych?

Poradniki | 06.06.2014 | Czas czytania: 2 minuty

Microsoft Reporting Services to zestaw narzędzi wspomagający managerów w szybkim dostępie do informacji, będący częścią składową platformy bazodanowej Microsoft SQL Server, wykorzystywanej przez specjalistów Business Intelligence w trakcie wdrożeń systemów BI.

Reporting Services dają możliwość tworzenia różnorodnych raportów w oparciu o wybrane źródła danych, ale też prostego zarządzania, zabezpieczania oraz integracji poszczególnych komponentów składowych platformy raportowej.

Należy przez to rozumieć możliwość:

  • automatyzacji wykonywania oraz dystrybucji raportów (subskrypcje, harmonogramy),
  • tworzenia ról dla poszczególnych grup użytkowników (kontrola uprawnień),
  • integracji z aplikacjami biznesowymi lub stronami WWW.

Co ciekawe i szczególnie ważne, wiele z wymienionych powyżej czynności nie powinno przysparzać żadnych kłopotów nawet mniej zaawansowanemu użytkownikowi mi.in. za sprawą obsługiwanego w przeglądarce, przyjaznego użytkownikowi Menedżera Raportów (Report Manager).

Reporting Services SQLServer komponent
Reporting Services jako komponent SQL Server

Jednym z narzędzi przeznaczonych do tworzenia raportów jest Report Builder. Zawarty w nim intuicyjny interfejs graficzny daje możliwość wykorzystania gotowych składników i szablonów umożliwiających tworzenie prostych raportów mniej zaawansowanym użytkownikom, na co dzień korzystającym głównie z pakietu Microsoft Office. Narzędzie umożliwia publikację raportów na serwerze, skąd mogą je uruchamiać pozostali użytkownicy. Report Builder może zostać uruchomiony zarówno z poziomu przeglądarki, jak również jako aplikacja kliencka na stacji dowolnego użytkownika platformy raportowej.

Report Builder
Fragmenty kokpitów zaprojektowane w narzędziu Report Builder (źródło: www.microsoft.com)

Kolejną metodą tworzenia raportów jest wykorzystanie środowiska Data Tools. To tutaj zaawansowani analitycy mogą obsłużyć bardziej skomplikowane mechanizmy nawigacji i filtrowania raportów, specyficzne dla danego obszaru raportowego oraz odpowiednio przygotować raporty przed ich publikacją w środowisku produkcyjnym. Narzędzie Data Tools instalowane jest jako aplikacja kliencka.

Data Tools
Praca nad raportem w Data Tools (źródło: blogs.msdn.com)

Niewątpliwą zaletą Reporting Services jest możliwość integracji z popularną wśród polskich przedsiębiorstw platformą SharePoint. Dzięki temu możliwym staje się wdrażanie mocno interaktywnych, kompletnych kokpitów menedżerskich, prezentujących kluczowe dane biznesowe. Takie rozwiązanie Microsoft wykorzystuje w swoim flagowym produkcie klasy ERP - Microsoft Dynamics AX. Udostępnione pulpity stanowiskowe (Role Centers) znacząco ułatwiają dostęp do informacji poprzez możliwość ich wyświetlenia nie tylko bezpośrednio w aplikacji, lecz również w wewnętrznym portalu przedsiębiorstwa (Enterprise Portal). Dane mogą być prezentowane na szereg różnych sposobów, z których warto wymienić raporty tabelaryczne, wykresy czy interaktywne wskaźniki.

Role Center MS Dynamics AX

Role Center MS Dynamics AX 2
Role Centers / MS Dynamics AX (źródło: blogs.msdn.com)

Warto zauważyć, że w ramach integracji Reporting Services z platformą SharePoint możliwym staje się wykorzystanie narzędzia Power View, a tym samym tworzenie atrakcyjnych wizualnie, dynamicznych raportów w technologii Silverlight. Tak powstałe kokpity można eksportować do formatu prezentacji PowerPoint, co znacząco ułatwia prezentowanie zawartych w nich danych w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności dostępu online do platformy raportowej (plik z raportem możemy np. zgrać na pendrive’a i zaprezentować na dowolnym komputerze z pakietem Office).

Power View
Kokpit w narzędziu Power View (źródło: blogs.technet.com)

Niniejszy artykuł z naturalnych powodów nie mógł objąć całej tematyki Reporting Services. Mimo to wyrażam nadzieję, że zwrócił Państwa uwagę na niewątpliwie szerokie spektrum możliwości wizualizacji danych jakie daje ta składowa platformy Microsoft Business Intelligence. Zachęcam też Państwa do zapoznania się z ofertą firmy JCommerce w zakresie rozwiązań Business Intelligence.

Autorem wpisu jest

Michał Noworyta, JCommerce SA

Business Intelligence Specialist

Od 2008 roku zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów Business Intelligence, a także baz i hurtowni danych. Obecnie realizuje projekty w obszarach Microsoft Business Intelligence, IBM Cognos, Oracle BI  oraz SAP BusinessObjects.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami