Modernizacja i rozbudowa informatycznej
platformy raportowej UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej | Case studies | 20.10.2009 | Czas czytania: poniżej minuty

Głównym celem projektu był rozwój platformy raportowej służącej do kontroli jakości usług telekomunikacyjnych pod kątem sprawozdawczości. Ważne były też integracja i ujednolicenie systemu raportów oraz podniesienie kwalifikacji pracowników.

Wyzwania, które zostały postawione przed specjalistami Business Intelligence z JCommerce oraz pracownikami UKE, którzy ściśle współpracowali podczas wszystkich etapów realizowanego przedsięwzięcia to:

  • usprawnienie procesów weryfikacji, analizy i opracowywania wyników zdalnej kontroli różnorodnych wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych w sieci krajowej oraz skrócenie czasu przygotowywania i publikacji raportów
  • poszerzenie zakresu informacyjnego oraz funkcjonalności raportów z uwzględnieniem sprawozdawczości
  • wyposażenie w najbardziej miarodajne i aktualne informacje, w zakresie zdalnej kontroli wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych w sieci krajowej
  • przeprowadzenie szkolenia przyszłych użytkowników aplikacji z zakresu stosowania narzędzi oprogramowania platformy raportowej SAP BusinessObjects XI

Wdrożenie z technicznego punktu widzenia

Projekt został zrealizowany zgodnie z metodologią Prince2. Głównym zadaniem było stworzenie zintegrowanej platformy raportowej, opartej o system SAP BusinessObjects Enterprise XI. Dzięki niej raporty operacyjne i sprawozdawcze stały się dostępne z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

W tym właśnie celu zaimplementowano mechanizmy autentykacji wbudowane w SAP BO Enterprise. Przeprowadzono również migrację rozproszonych raportów wykonanych w BO Desktop Intelligence 6.5 do centralnego repozytorium SAP BO XI. Źródłem danych dla platformy raportowej były trzy bazy danych: Sybase 11.45 (Solaris), Sybase 12.5 IQ oraz Sybase 15.0 ASE (MS Windows) o łącznej liczbie rekordów około 5 mln. Ponadto dla systemów Pm3, Pm5 i A8620 przygotowano dokładnie 50 raportów sprawozdawczych, które wyposażone zostały w zaawansowane funkcje dążenia danych i alerty. Dodatkowo wykorzystano prezentację raportów za pomocą narzędzi LiveOffice i Xcelsius.

Podczas realizacji przedsięwzięcia prowadzone były także prace projektowe oraz szkolenia pracowników UKE, które w szczególności dotyczyły narzędzi SAP BusinessObjects XI (WEB Intelligence, Desktop Intelligence, Crystal Reports, Xcelcius, LiveOffice).

Korzyści biznesowe dla UKE

Usprawnienie procesów
Dzięki migracji SAP BusinessObjects do wersji XI R3 zdecydowanie usprawniono procesy weryfikacji, analizy i opracowywania wyników zdalnej kontroli wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych w sieci krajowej.

Zwiększenie wydajności
Poprzez skrócenie czasu przetwarzania danych oraz ułatwienie dostępu do raportów znacznej poprawie uległa efektywności pracy działów zaangażowanych w przetwarzanie informacji.

Integracja i ujednolicenie systemu raportów
Wszystkie raporty generowane są w jednej, spójnej formie, zapobiegając błędom spowodowanym zapisom w różnych formatach.

Podniesienie kwalifikacji pracowników
Przeprowadzone szkolenia z obsługi oprogramowania platformy raportowej BusinessObjects pozwoliły poszerzyć wiedzę i kwalifikacje pracowników UKE.

UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) to jednostka administracji rządowej. Obsługuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pełniącego rolę organu regulacyjnego w zakresie działalności pocztowej, telekomunikacyjnej i gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Autorem wpisu jest

Ewelina Hepner, JCommerce SA

Business Intelligence Project Manager

Od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem projektami IT w różnych technologiach. Jest absolwentką studiów inżynierskich z zakresu informatyki, magisterskich z finansów oraz podyplomowych z zarządzania projektami. Obecnie koordynuje pracę działu Business Intelligence w JCommerce. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ECM, prowadzeniu analizy biznesowej, projektowaniu i implementacji hurtowni danych, budowaniu procesów ETL oraz kierowaniu zespołami specjalistów.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami