Mechanizm podzielonej płatności
split payment w systemie ERP

jPro | 20.06.2018 | Czas czytania: 5 minut

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, zacznie obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2018. Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza mechanizm podzielonej płatności, wiąże się z koniecznością wprowadzenia modyfikacji w systemach księgowych, a także w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV.

Na czym polega split payment?

Ustawa o podzielonej płatności podatku VAT przewiduje, że firma, która kupuje towar lub usługę, może zapłacić za niego dwoma przelewami: jednym na konto sprzedawcy (na które trafia kwota netto, bez VAT) i drugim na jego konto specjalne, na które trafia kwota podatku VAT. Pieniądze z konta VAT, sprzedawca może spożytkować jedynie na pokrycie podatku VAT przy swoich własnych zakupach.

Z rachunku VAT będzie można dokonać płatności wyłącznie w celu:

 • zapłaty kwoty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy/dostawcy,
 • zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej,
 • wpłaty podatku VAT lub odsetek za zwłokę na rachunek urzędu skarbowego,
 • wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia towarów/usług,
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność,
 • przekazania kwoty na swój inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku,
 • przekazania kwoty podatku VAT na rachunek jednostki budżetowej.

Należy podkreślić, że split payment będzie mógł mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma – firma). Mechanizm ten nie będzie stosowany w transakcjach B2C (firma – osoba prywatna).

Split payment jest mechanizmem dobrowolnym – to nabywca decyduje, jak rozlicza fakturę. Jeśli jednak kupujący zdecyduje się na zastosowanie mechanizmu split payment, sprzedający ma obowiązek zapewnić mu taką możliwość, czyli udostępnić rachunek VAT w swoim banku.

Przeczytaj również: Zmiany w fiskusie w 2018 roku

Ponadto na mocy ustawy wszystkie banki oraz SKOK-i zobowiązane będą do otwarcia rachunku VAT do każdego firmowego rachunku rozliczeniowego. Rachunek VAT będzie prowadzony tylko w walucie polskiej. Jego otwarcie i prowadzenie nie będą wymagały odrębnej umowy z bankiem oraz będzie wolny od prowizji i opłat.

 Split-Payment in-text

W przypadku, kiedy kupujący zdecyduje się opłacić z wykorzystaniem split payment, bank wyśle kwotę brutto z rachunku rozliczeniowego z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy kwoty VAT z rachunku VAT, natomiast bank odbierający przelew w mechanizmie podzielonej płatności zaksięguje kwotę brutto na wskazanym w przelewie rachunku odbiorcy i następnie kwotę VAT przekaże na dedykowany rachunek VAT odbiorcy.

Mechanizm podzielnej płatności ma zastosowanie tylko w przypadku płatności krajowych, ponieważ dopuszczenie przelewów walutowych wiązałoby się dla banków z bardzo dużym nakładem środków związanych z obsługą takich przelewów. 

Komunikat przelewu split payment

Zapłata z zastosowaniem split payment dokonywana jest zatem tylko w polskich złotówkach, przy użyciu komunikatu przelewu (udostępnionego przez bank lub SKOK). W komunikacie przelewu należy podać:

 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę brutto,
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numer NIP dostawcy lub usługodawcy,
 • numer NIP nabywcy.

Opis komunikatu przelewu lub wyciągu bankowego jest ściśle zdefiniowany i wygląda następująco:

/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/Txt/33x gdzie:

n- liczba naturalna, x- dowolny znak, VAT- kwota VAT, IDC- NIP dostawcy, INV- numer faktury, Txt-dowolny tekst o długości 33 znaków, przykład:

/VAT/kwota VAT/IDC/Nip Dostawcy/INV/Nr Faktury/Txt/Dowolny Tekst *

Metoda podzielnej płatności nie wymaga od podatnika wypełniania dwóch dokumentów przelewu, zrobi to za niego bank, który przekaże wpłaconą kwotę na właściwe konta, czyli kwotę podatku na rachunek VAT, a pozostałą kwotę na bieżący rachunek rozliczeniowy.

Poszukujesz doświadczonych konsultantów MS Dynamics NAV?

 

Split payment pozwala również opłacić fakturę zaliczkową, która ma miejsce przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonania usługi.

Split payment w praktyce

 • stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla nowych kontrahentów – możliwość wprowadzenia odpowiednich wymogów do polityki zarządzania ryzykiem podatkowym (ryzykiem VAT Fraud),
 • wyłączenie odpowiedzialności solidarnej – może mieć istotne znaczenie przy nowych/niepewnych dostawcach,
 • wyłączenie stosowania podwyższonej stawki odsetek – w sytuacji stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla 95% podatku naliczonego (może się to okazać korzystne w przypadku dużej liczby drobnych i niepewnych dostawców),
 • wcześniejsza zapłata VAT oraz potencjalnie przyspieszony zwrot VAT wpłyną na płynność finansową firmy, co powinno zostać odpowiednio odzwierciedlone w planach finansowych; na płynność będą miały również wpływ środki na rachunku VAT, którymi firma nie może swobodnie dysponować.

Opinie ekspertów na temat split payment są podzielone. Z jednej strony mechanizm podzielnej płatności gwarantuje skuteczną walkę z oszustami VAT, z drugiej ogranicza płynność finansową, co szczególnie będzie dotyczyło małych przedsiębiorstw.

W związku z pojawieniem się mechanizmu split payment, konieczna jest modyfikacja systemu Microsoft Dynamics NAV, która umożliwi tworzenie zestawień niezbędnych do przygotowania płatności wychodzących oraz płatności dokonywanych poprzez moduł bankowości elektronicznej.

JCommerce oferuje usługę dostosowania systemu Microsoft Dynamics NAV do mechanizmu podzielonej płatności split payment. Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Autorem wpisu jest

Rafał Dziduch, JCommerce

Konsultant systemów ERP

Od 2010 roku związany z systemami klasy ERP. Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Posiada doświadczenie zarówno jako konsultant, jak i klient.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami