Logistyka z systemem ERP

Artykuły eksperckie | 29.09.2016 | Czas czytania: 3 minuty

Logistyka jest jednym z tych obszarów, który do prawidłowego działania wymaga szybkiego dostępu do informacji praktycznie w każdej lokalizacji, najlepiej też z każdego możliwego typu urządzenia. W tym celu niezbędne jest wspomaganie procesów, poprzez odpowiedni system informatyczny. Najlepiej jeśli będzie to system klasy ERP, który jest w stanie w pełni sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw, także w zakresie obsługi procesów logistycznych oraz zapewnić stabilny rozwój przedsiębiorstwa, bez obawy o możliwości dostosowania firmy do wyzwań stawianych przez konkurencję.

W zakresie obsługi procesów logistycznych system ERP powinien zapewnić odpowiednią funkcjonalność planowaniu, realizacji oraz kontroli w pięciu podstawowych obszarach:

  • Zakupy
  • Produkcja
  • Dystrybucja
  • Traceability
  • Magazynowanie

Zakupy

System informatyczny powinien wspomagać użytkownika we właściwym reagowaniu na zmiany stanów magazynowych, wynikających z nowych zamówień klientów, a w przypadku firm produkcyjnych – ze zmniejszania się lub zwiększania zapotrzebowania na materiały, w wyniku zmian planu produkcyjnego. Z drugiej strony dużym wyzwaniem jest utrzymywanie zrównoważonego poziomu zapasów, ponieważ zbyt wysokie stany magazynowe generują koszty, związane z utrzymaniem magazynu. W celu uniknięcia problemów z zaopatrzeniem, przy równoczesnym zapewnieniu optymalnych stanów magazynowych, niezbędna jest kompleksowa analiza dostępnych stanów, istniejących zamówień oraz powstałych niedoborów, tak żeby zaproponować właściwe rozwiązanie problemu.

W przypadku Microsoft Dynamics NAV narzędziem, które najlepiej poradzi sobie z obsługą procesów związanych z zapotrzebowaniem, są Arkusze zapotrzebowania. Pozwalają one w trybie on-line na analizę dostępnych zasobów oraz zapotrzebowań wygenerowanych w systemie, a wynikiem tej analizy jest komunikat akcji. Komunikat taki informuje użytkownika, jakie kroki powinien przedsięwziąć, aby zapewnić odpowiednią ilość zasobów. Takim krokiem może być stworzenie nowego zamówienia, modyfikacja istniejącego zamówienia, przesunięcie magazynowe czy zlecenie produkcji. Oczywiście to użytkownik decyduje, które rozwiązanie jest najbardziej optymalne i ostatecznie zatwierdza wykonanie określonej akcji.

System ERP w transporcie i logistyce

Systemy ERP posiadają funkcjonalności optymalizujące procesy logistyczne, od zakupu surowców po dystrybucję

Produkcja

W przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo ważnym wyzwaniem jest zapewnienie dostępności materiałów do zaplanowanych zleceń produkcyjnych. W tym celu niezbędna jest sprawna komunikacja z działem zakupów. Zarówno krótko jak i długookresowe plany produkcyjne pozwalają na odpowiednie zarządzanie zamówieniami i regulację poziomu zapasów w taki sposób, żeby zapewnić dostępność zasobów i zminimalizować ryzyko braków. Również informacja o ewentualnych problemach z zaopatrzeniem, otrzymana z działu zakupów, pozwala na wcześniejsze odpowiednie zmodyfikowanie zleceń i planów produkcyjnych, a dzięki temu na uniknięcie opóźnień w produkcji i realizacji zleceń.

Wykorzystywanie Arkuszy planowania produkcji, które są ściśle zintegrowane z Arkuszami planowania zapasów, umożliwia optymalne dostosowywanie zapasów do potrzeb produkcyjnych, ale także elastyczne reagowanie na trudności z zaopatrzeniem. Podczas tworzenia zleceń produkcyjnych system zakomunikuje dostępność zasobów, zdefiniowanych w określonym procesie produkcyjnym, a także – w przypadku braków komunikat akcji zaproponuje możliwe kroki (zakup, zlecenie produkcyjne podzespołów, przesunięcie magazynowe) oraz wskaże termin dostępności brakującego zapasu. 

Dystrybucja

Jednym z obszarów, który szczególnie wymaga zintegrowanego dostępu do prawie wszystkich działów przedsiębiorstwa, jest dystrybucja. Tutaj „krzyżują się drogi” wszystkich wysyłanych towarów lub produktów z przedsiębiorstwa do klientów. Bieżące informacje z działu produkcyjnego pozwalają określić czas realizacji i dzięki temu przygotować plan wysyłek. Pozwalają również na zaplanowanie środków transportu oraz odpowiednich zasobów magazynowych (pracownicy, rampy itp.).

Dzięki informacjom rejestrowanym w tym samym systemie przez poszczególne działy, skraca się również czas obsługi zlecenia. Narzędzia systemu ERP zmniejszają także ilość wprowadzanych danych, ponieważ z poziomu jednego dokumentu można generować kolejne dokumenty. Zamówienia sprzedaży można przekształcić w zlecenie produkcyjne lub zlecenie kompletacji, a ostatecznie, gdy towar jest na magazynie, zlecenie wydania magazynowego.

Traceability

W przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa spożywczego bardzo ważną procedurą z zakresu bezpieczeństwa żywności jest traceability, czyli możliwość śledzenia pochodzenia produktu oraz surowców i zasobów przeznaczonych do jego produkcji, na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Konieczne jest także tworzenie i przechowywanie szczegółowej dokumentacji. Zgodnie z polskim i unijnym prawem za bezpieczeństwo produktu odpowiedzialny jest producent, a bez sprawnego systemu informatycznego realizacja tego wymogu jest praktycznie niemożłiwa.

Narzędzia planowania i definiowania procesu produkcyjnego w systemie ERP umożliwiają pełną zgodność w wymogami prawa w zakresie traceability. Wszystkie surowce użyte w produkcji oraz same produkty mogą być zidentyfikowane za pomocą numeru partii i serii. W trakcie procesu produkcji tworzona jest także pełna dokumentacja w formie elektronicznej.

Magazyn

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym obszarem jest magazyn. Dzięki funkcjonalnościom systemu ERP możliwe jest sprawne zarządzanie zapasami w magazynach wysokiego składowania. Szybka lokalizacja zapasu w magazynie jest warunkiem sprawnego wydania konkretnej partii towaru, przez co w magazynie nie będą zalegały towary przeterminowane. Dodatkowo informacje rejestrowane przy wydaniu, takie jak numer listu przewozowego, pozwalają wysłać je do klienta drogą elektroniczną, co znacząco zmniejsza ilość telefonów w dziale handlowym.

Więcej na ten temat: Gospodarka magazynowa z systemem ERP >>

Podsumowanie

Podsumowując, bardzo ważnym wyzwaniem w zakresie logistyki jest to, żeby system informatyczny, który działa w przedsiębiorstwie, pozwalał na efektywne zarządzenie informacją. Niezwykle istotne jest to, żeby wszystkie działy w firmie miały dostęp do odpowiedniej ilości i jakości danych, a przez to działały szybciej i wydajniej. Dzięki temu logistyka przedsiębiorstwa prowadzona jest sprawnie, bez obawy o wydajność systemów informatycznych, co pozwala na dynamiczny rozwój firmy.

Autorem wpisu jest

Łukasz Techmański, JCommerce

Senior ERP Consultant

Swoją przygodę związaną z systemami ERP rozpoczął w 2009 roku. Od tego czasu uczestniczył w kilkudziesięciu projektach dla klientów z branż: usługowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz e-commerce. Od 2014 roku zaangażowany w projekty wdrożeniowe systemu Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami