5 kluczowych usprawnień w Excel
2016 w obszarze analizy danych

Artykuły eksperckie | 26.02.2016 | Czas czytania: 4 minuty

Office jest jednym z najbardziej rozpoznawanych pakietów oprogramowania na świecie. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim szerokiej grupie docelowej – mogą z niego korzystać zarówno użytkownicy domowi, jak i profesjonaliści zajmujący się statystyczną analizą i wizualizacją danych.

Pozycja omawianego pakietu na rynku jest niezaprzeczalna. Czy zostanie dodatkowo umocniona poprzez ulepszenia dostępne w niedawno wydanej wersji Office 2016? Myślę że tak, ze względu na liczne ulepszenia i nowe funkcjonalności. W niniejszym artykule omówię pięć z nich, zaimplementowanych w jednym z kluczowych elementów pakietu tj. Excel, które mi, czyli osobie zawodowo zajmującej się analizą danych, najbardziej przypadły do gustu.

1. Wyszukiwanie pól w tabeli przestawnej

Pierwszą funkcjonalnością, o której warto wspomnieć jest możliwość wyszukiwania pól w tabeli przestawnej. Zmiana ta była bardzo wyczekiwana przez użytkowników i wraz z nową wersją została zaimplementowana. Na poniższym zrzucie ekranowym można dostrzec pole wyszukiwania, w które użytkownik wpisuje nazwę pożądanego obiektu. Ważną cechą powyższej funkcjonalności jest wyszukiwanie tylko po części nazwy.

tabela-przestawna-office-2016

Zbliżoną funkcjonalnością jest wyszukiwanie określonych funkcji Excel, po prostu wpisując ich nazwę – dzięki temu nie ma potrzeby przeszukiwania całej wstążki.

power-pivot-office-2016


2. Automatyczna zmiana nazw w modelu – “smart rename”

Kolejnym bardzo istotnym usprawnieniem jest tzw. „smart rename”. Funkcjonalność ta pozwala na zmianę nazwy pól w modelu PowerPivot bez uszkodzenia formuł, które na tych polach się opierają. Każdy, kto pracował z tym narzędziem w poprzednich wersjach wie, że zmiana nazwy pola powodowała konieczność zmiany każdej formuły, która wykorzystywała dane pole. Zbadajmy tę funkcjonalność zatem na przykładzie. Na poniższym zrzucie ekranowym widoczna jest miara SumOfOrderQuantity, która jest prostą sumą na polu OrderQuantity.

smart-rename-office-2016

Zmieniając nazwę kolumny na Order_quantity, automatycznie ulega zmianie również formuła bazująca na zmienianej kolumnie.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy pole zostanie zmienione, a dana tabela przestawna już je wykorzystuje. Zmieniona kolumna zostanie podmieniona w tabeli bez dodatkowego nakładu pracy. Nazwa pola w tabeli pozostanie niezmieniona, ale nadana nowa nazwa w modelu zostanie podstawiona - tak jak na poniższym zrzucie ekranowym.

nazwa-pola-tabeli-office-2016

3. Przycisk wielokrotnego wyboru we Fragmentatorach

Fragmentatory zostały wprowadzone w wersji Excel 2010. Od samego początku cieszyły się niesłabnącą popularnością, jednak dotychczas posiadały kilka ograniczeń. Bolączką była możliwość wyboru więcej niż jednej wartości polegająca na przytrzymaniu klawisza CTRL i zaznaczeniu interesujących obiektów. W przypadku długiej listy użytkownicy określali to jako uciążliwe. W najnowszej wersji Excel 2016 wprowadzono opcję o nazwie Multi-Select, pozwalającą na zaznaczanie wielu wyborów bez konieczności używania klawisza CTRL.

fragmentatory-office-2016

4. Automatyczne grupowanie pola czasowego i przyciski do poruszania się po hierarchii na wykresach

Wielu profesjonalistów oraz zwykłych użytkowników doceniło dodatek PowerPivot pozwalający składować i wydajnie analizować na poziomie Excela duże zbiory danych. Trend ten dostrzegła również firma Microsoft ulepszając to narzędzie wraz z każdą wersją pakietu Office. W najnowszym jej wydaniu można również dostrzec szereg zmian i ulepszeń. Jedną z nich jest automatyczne tworzenie pól pochodnych dla dat. W przypadku, gdy w modelu obecne jest pole daty, Excel sam doda pola pochodne, takie jak Rok-Kwartał-Miesiąc, tworząc przy tym wygodną w użyciu hierarchię. Na poniższym zrzucie ekranowym można zauważyć nowe pola, które zostały dodane na podstawie pola OrderDate.

orderdate-office-2016

Istotną kwestią jest to, że tworzone są dwa pola miesiąca - pierwsze z numerem miesiąca w roku OrderDate (Month Index), a drugie z nazwą miesiąca OrderDate (Month). Dzięki temu w tworzonym wykresie pojawia się możliwość drążenia w dół:

orderdate-month-office-2016

W tym miejscu warto również powiedzieć o nowej funkcjonalności poruszania się po hierarchiach na wykresach. Wcześniej, aby osiągnąć podobną funkcjonalność należało używać menu kontekstowego, co warunkowało wygodę poruszania się po hierarchii. Excel 2016 daje do dyspozycji proste przyciski plus i minus umożliwiające osiągnięcie tego efektu.

sum-of-sales-office-2016


5. Nowe możliwości prognozowania

Ze względu na fakt, iż techniki eksploracji danych w ostatnim czasie wróciły do łask jako Data Science, Microsoft postanowił wprowadzić nową funkcjonalność związaną z prognozowaniem. W momencie, gdy zestaw danych zawiera dane liczbowe opisane danymi czasowymi, można skorzystać z jednego przycisku na wstążce, by otrzymać prognozę na podstawie danych historycznych wraz z górną i dolną granicą ufności.

prognozowanie-office-2016

Oprócz tabeli z danymi przedstawiony zostanie również wykres obrazujący te zależności.

wykres--office-2016

Części użytkowników zapewne przychodzi na myśl prognozowanie dostępne w stworzonym przed laty dodatku Data Mining połączonym z instancją Analysis Services. Jednak w tym przypadku nie ma podłączenia do silnika analitycznego, a jest to natywna funkcjonalność Excela.

Przedstawione funkcjonalności to oczywiście nie wszystkie nowości związane z ostatnim wydaniem Excela. Więcej o każdej z nich można poczytać na oficjalnej stronie Microsoft, do czego bardzo zachęcam. Podsumowując śmiało mogę stwierdzić, że aktualne funkcjonalności Excela umacniają jego pierwszą pozycję wśród dostępnych na rynku arkuszy kalkulacyjnych.

Autorem wpisu jest

Adrian Chodkowski, JCommerce SA

Business Intelligence Specialist

Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tematyką szeroko pojętego Business Intelligence zajmuje się od 2011 roku. Pasjonat technologii Microsoft, w której pracuje na co dzień, począwszy od tworzenia procesów ETL przez projektowanie hurtowni danych i raportowanie, po przygotowywanie rozwiązań self-service BI. Uwielbia muzykę, książki oraz piłkę nożną.

Komentarze

  • Andrzej dnia 2018-09-19 22:30:41
    Szukam prostego podręcznika z przykładami do Excel 2016 tablice przestawne. Pozdrawiam Andrzej
  • Andrzej dnia 2018-09-19 22:33:50
    Szukam prostego podręcznika z przykładami do Excel 2016 tablice przestawne. Pozdrawiam Andrzej

Skontaktuj się z nami