Jednolity Plik Kontrolny a systemy
ERP – często zadawane pytania

Poradniki | 06.06.2016 | Czas czytania: 2 minuty

Ustawa z 10 września 2015 r., nowelizująca przepisy o ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), wprowadza od 1 lipca 2016 r. obowiązek udostępniania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W praktyce oznacza to konieczność zaktualizowania systemów informatycznych, wykorzystywanych w tych przedsiębiorstwach tak, żeby możliwe było generowanie JPK, a także – w niektórych przypadkach – zmianę zasad księgowania i dokumentowania transakcji. 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

JPK to sposób przesyłania danych w plikach o określonej strukturze logicznej, umożliwiający przekazywanie przez podatników całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Struktura logiczna JKP została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Na żądanie odpowiedniego organu skarbowego przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do przekazania zestawu plików w formacie XML. Pliki zawierać będą dane z systemów informatycznych firmy, dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli.

Jakie są cele procedury Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Zastosowanie elektronicznej kontroli z wykorzystaniem plików JPK ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a także ułatwienie (poprzez automatyzację) i skrócenie procesu kontroli skarbowej, a dzięki temu także zmniejszenie jej uciążliwości i związanych z nią kosztów. Jak podkreślono bowiem w informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, w niebudzących wątpliwości przypadkach, ta forma udostępniania informacji przez przedsiębiorstwo pozwoli organom podatkowym odstąpić od tradycyjnej kontroli.

Jakie dane zawierać będzie Jednolity Plik Kontrolny

W strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą zostać zawarte dane dotyczące następujących elementów:

- ksiąg rachunkowych

- wyciągów bankowych

- obrotów magazynowych (głównie w zakresie dokumentów PZ, WZ, MM, RW)

- ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

- faktur VAT

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów

- ewidencji przychodów

W jaki sposób dane udostępnione w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego będą weryfikowane?

Już na etapie przekazywania danych (przesyłania ich na serwer) przeprowadzana będzie wstępna weryfikacja prawidłowości struktury pliku i poprawności zawartych w nim danych. W przypadku błędnych danych podane zostaną informacje na temat wykrytych błędów z ich szczegółową listą, ze wskazaniem konkretnych pól w pliku, w tym również tych, które były obowiązkowe, a nie zostały wypełnione. Po prawidłowym przesłaniu pliku, dane podlegać będą szczegółowej weryfikacji, przeprowadzanej przez odpowiednie organy podatkowe.

Jednolity Plik Kontrolny Schemat JPro

Kogo dotyczyć będzie procedura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od 1 lipca 2016 roku procedura ta obejmie duże przedsiębiorstwa, a więc zgodnie z ustawą takie, które zatrudniają powyżej 250 pracowników i generują obrót roczny równy lub większy niż 50 mln euro lub wykazują roczną sumę bilansową większą niż 43 mln euro. Natomiast od 1 lipca 2018 roku obowiązek ten obejmie także średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, które korzystają z systemów informatycznych.

Czy mój system ERP umożliwia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Dostawcy większości systemów ERP prowadzą intensywne prace nad wdrożeniem funkcjonalności, umożliwiającej automatyczne generowanie JPK w postaci pliku XML zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W przypadku systemu Microsoft Dynamics NAV rozwiązanie to jest już dostępne w oficjalnej dystrybucji od 1 czerwca. Dla klientów polskiej funkcjonalności NAV.PL (w wersjach 2013/2015/2016) funkcja JPK udostępniona została za darmo w ramach aktualizacji. Dla klientów MS Dynamics NAV 2009 i starszych, funkcjonalność ta jest płatna dodatkowo.

Masz pytania o Jednolity Plik Kontrolny w Twoim systemie ERP? Skontaktuj się z nami!

 

Autorem wpisu jest

Andrzej Krawiec, JCommerce SA

ERP Technical Expert

Od 1995r. związany z projektowaniem baz danych i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W swoim dorobku zawodowym posiada udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych systemów klasy ERP pełniąc funkcje analityka, konsultanta, projektanta, programisty i kierownika projektów.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami