W trakcie wdrażania systemu klasy Business Intelligence, w każdej firmie mogą pojawić się pewne problemy. Są one najczęściej związane ze zjawiskami typowymi, takimi jak nadmiar danych, z których tylko część jest biznesowo wartościowa, czy brak ich odpowiedniego uporządkowania i kompletności. Problemy te można na szczęście rozwiązać, przede wszystkim dzięki kompetentnie wykonanej analizie przedwdrożeniowej, która pomaga w stworzeniu sprawnego planu działania. Czasami jednak problem leży gdzieś indziej, a mianowicie utrudnienia wynikać mogą z błędnych decyzji lub niewłaściwych oczekiwań klienta.

Jak więc ustrzec się błędów w trakcie wdrażania systemu analityki biznesowej?

Zidentyfikuj swoje potrzeby

Już podczas analizy przedwdrożeniowej bardzo istotną kwestią jest ustalenie konkretnych problemów i pytań, na które odpowiedzi będziemy chcieli uzyskać z pomocą systemu Business Intelligence. Brak określenia tych kwestii może spowodować, że system będzie zawierał wszystkie dane, ale tak naprawdę będzie mało użyteczny. Każda firma posiada inną specyfikę, inne problemy do rozwiązania, a raporty analityczne muszą tę wyjątkowość respektować. Żeby było to możliwe, system musi być wdrożony tak, żeby w optymalny sposób odpowiadać na potrzeby konkretnego klienta.

Upewnij się, że zidentyfikowałeś potrzeby prawidłowo

Istotnym problemem podczas wdrażania systemu BI jest również błędna identyfikacja potrzeb. Najczęstszą przyczyną jest chęć posiadania wszystkich danych i objęcia analizą obszarów, które są zbędne (w poprzednim artykule pisałem dlaczego posiadanie wszystkich dostępnych danych w systemie BI jest nieefektywne). Błędna analiza potrzeb także skutkuje tym, że teoretycznie wszystkie dane, które chcieliśmy mieć, są dostępne w systemie, a mimo to, trudno nam z nich w pełni korzystać.

Analiza przedwdrożeniowa Business Intelligence

Analiza przedwdrożeniowa to czas na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb

Daj sobie odpowiedni czas na analizę

Analiza biznesowa oraz przedwdrożeniowa jest jednym z najważniejszych etapów każdego wdrożenia Business Intelligence. Zdarza się, że klienci starają się skrócić do minimum czas przeznaczony na analizę lub przyspieszać poszczególne jej fazy. Niestety błędy lub braki na tym etapie bywają bardzo kosztowne w późniejszych fazach i skutkują często opóźnieniami w realizacji całego projektu.

Poznaj narzędzia Business Intelligence

Każdy nowy system jest użyteczny na tyle, na ile ludzie, którzy się nim posługują, potrafią czerpać z niego korzyści. Jeżeli użytkownicy końcowi nie są w stanie efektywnie korzystać z raportów oraz analiz BI, system będzie sprawiał wrażenie mało użytecznego. Niestety, klienci bardzo często przeceniają znajomość narzędzi i rezygnują z czasu poświęconego na szkolenia, przez co ostatecznie system nie jest w pełni wykorzystywany.

Dostosuj narzędzia Business Intelligence

Finał wdrożenia Business Intelligence, z punktu widzenia użytkownika końcowego, to przede wszystkim raporty i kokpit menadżerski. Ze względu na ogromną liczbę różnych specjalistów (nawet w jednej firmie), którzy mogą czerpać korzyści z narzędzi systemu BI, a także różnorodność wykonywanych przez nich zadań, nie można ignorować faktu, że posiadają oni różne potrzeby raportowe. Zdarza się, że brak zastosowania odpowiednich metod wizualizacji, dostosowanych do potrzeb konkretnych grup sprawia, że choć raporty pokazują prawidłowe dane i pożądane informacje, są jednak nieatrakcyjne lub mało efektywne dla użytkowników końcowych. Przez to korzystają z nich niechętnie lub rzadko.

Narzędzia analityczno-raportowe Business Intelligence

Kluczem do sukcesu są precyzyjnie dobrane narzędzia

Korzystaj tylko z niezbędnych narzędzi

W zależności od wyboru technologii oraz dostawcy oprogramowania, niektóre systemy kuszą szerokim wachlarzem różnych narzędzi raportowych, metod prezentacji danych i punktów dostępowych do informacji w systemie Business Intelligence. Istnieje jednak ryzyko, że nadmiar narzędzi może spowodować rozproszenie informacji oraz poczucie zagubienia wśród użytkowników końcowych. Korzystaj więc tylko z tych narzędzi, których naprawdę potrzebujesz, wybieraj pewne, sprawdzone, rozwijane i skalowalne rozwiązania „na lata”, bo zmiany generują koszty i powodują zamieszanie, obniżające efektywność pracy całej firmy.

Dowiedz się więcej: Webinar Hurtownia danych jako naturalny kierunek rozwoju systemów ERP. Prezentacja możliwości systemu Microsoft Business Intelligence.

 

Autorem wpisu jest:
Business Intelligence Expert

Qlik Technical Solution Manager w JCommerce. Certyfikowany konsultant Qlik Sense, posiada blisko 5-letnie doświadczenie zawodowe z produktami firmy Qlik (zarówno jako projektant, jak i programista). Entuzjasta skutecznej wizualizacji danych, podczas realizacji wielu projektów QlikView oraz Qlik Sense zdobył bogate doświadczenie w rozmaitych obszarach biznesowych. Prywatnie miłośnik bulgotu V8 i klasycznych mercedesów. Z wykształcenia absolwent Wydziału Informatyki Polsko-Japońskej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie w Katedrze Baz Danych.

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Napisz do nas – odpowiemy na każdą wiadomość.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.